Direktør - DBU Jylland - Tilst / Danmark

-

Har du solid ledelseserfaring optjent i et komplekst politisk miljø og beskæftiget dig meget med ledelse af ledere?

Og abonnerer du på værdierne i foreningstanken og ser det som en spændende udfordring at stå i spidsen for at udvikle og udbrede breddefodbolden i hele det jyske område?

Kan du svare ja til disse spørgsmål? Så er du måske DBU Jyllands nye direktør.

DBU Jylland er én af Danmarks største idrætsorganisationer og repræsenterer over 50 % af alle registrerede fodboldspillere i Danmark. Det er DBU Jyllands kerneopgave at administrere den organiserede breddefodbold i Jylland, men også at udbrede og udvikle fodbolden og tage et ansvar som en sundheds- og trivselsfremmende institution. DBU Jylland har de seneste år derfor indgået en lang række strategiske samarbejder med bl.a. kommuner, og det er en udvikling, der har afstedkommet, at organisationen er vokset. DBU Jylland beskæftiger således 62 årsværk og omsætter for ca. 65 mio. kroner årligt. Direktøren refererer til DBU Jyllands bestyrelse, som agerer strategisk og politisk.

DBU Jylland søger en direktør, der kan videreføre kulturen, men også modernisere organisationen, så den er tidssvarende og moderne og til stadighed kan leve op til mottoet ”Fodbold for alle – hele året”. Du bliver leder for en ledergruppe på 12 personer og for fire regionskontorer med hovedkvarteret i Tilst ved Aarhus, hvor du får kontor. Der er nedsat en moderniseringsgruppe, der arbejder med at sikre, at forretningsgangene, organisationen og beslutningsprocesserne er opdaterede, så de modsvarer den udvikling, som organisationen har været igennem og de krav, som omverdenen stiller til en professionel organisation. Det bliver – blandt meget andet - én af den nye direktørs vigtigste opgaver at stå i spidsen for dette arbejde. 

Du kan som DBU Jyllands nye direktør have mange forskellige baggrunde, men det er vigtigt, at din ledelsesmæssige ballast – meget gerne fra en politisk styret organisation - er solid. Du kommer til at stå i spidsen for idealister, der brænder for fodbold og deres job og en masse frivillige, som er passionerede omkring det, de bruger deres fritid på. Derfor er det vigtigt, at du har kendskab til motivationsstrukturer i foreningsverdenen og formår at være inddragende og lydhør, men også rammesættende og tydelig i det komplekse politiske fodboldmiljø, som også er en del af din hverdag.  Derudover er du økonomiansvarlig overfor bestyrelsen, og derfor er økonomistyring en vigtig opgave at varetage i stillingen. Med andre ord er stillingen som direktør for DBU Jylland for den rette en interessant stilling med masser af spændende opgaver og udfordringer, der i et overordnet samfundsmæssigt perspektiv giver stor mening. 

Læs mere om DBU Jylland, stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat.

Mercuri Urval deltager i hele processen. Har du spørgsmål til stillingen, kan du konfidentielt rette henvendelse til enten Jan Kjeldsmark på mail: jan.kjeldsmark@mercuriurval.com / telefon 4073 4950 eller til Carsten Gløvermose på mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com / telefon 3025 9801. Du kan også kontakte formand for DBU Jylland Bent Clausen på mail: bent@dbu.dk / telefon 4028 3746. 

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-09412).

Ansøgningsfristen udløber den 23. oktober 2022 kl. 12.00. Samtaler planlægges afholdt hhv. den 1. og 9. november 2022. Der vil være test og blive taget referencer mellem de to samtaler.

 

 

 

Om virksomheden

Læs mere om DBU Jylland på www.dbujylland.dk