Direktør - Sønderborg Forsyning - Sønderborg

Direktør til ét af Danmarks mest ambitiøse forsyningsselskaber

-

Vil du stå i spidsen for et ambitiøst multiforsyningsselskab med en solid drift, sund økonomi og engagerede medarbejdere med høj anciennitet? Og kan du samtidig se dig selv være et samlingspunkt for at sikre endnu bedre og mere bæredygtig forsyning til Sønderborg Forsynings kunder? 

Kan du svare ja, og bliver du motiveret af ovenstående opgave, så er du måske Sønderborg Forsynings nye direktør. 

Sønderborg Forsyning har store ambitioner if. til grøn omstilling, bæredygtighed, samskabelse og synergier. Netop nu står selskabet bag en række store og vigtige klimaprojekter fra nyt rensningsanlæg, kloakseparering, nyt vandværk, vindmølle-park, grøn fjernvarme og til forbedrede IT-løsninger og dermed service for kunderne. Sønderborg Forsyning har ligeledes førertrøjen på, når det gælder affaldshåndtering og indsamling af genanvendeligt affald hos borgerne. Men Sønderborg Forsyning vil endnu mere.

Sønderborg Forsyning udarbejdede i 2020 en ret omfattende og ambitiøs strategiplan, som skitserer omfattende planer for selskabet frem mod at blive CO2-neutrale i 2029. Flere af projekterne fra strategiplanen er allerede sat i søen, mens andre skal prioriteres og snarest eksekveres. Det bliver én af den nye direktørs første opgaver at danne sig et overblik, vidensindsamle, sparre med medarbejdere og bestyrelse og herefter sætte retning og sikre følgeskab på de næste faser i implementeringen af strategi 2020. Det er ligeledes en vigtig opgave for direktøren sammen med medarbejderne kompetent at projektstyre de mange store anlægsprojekter i en tid med stigende usikkerhed, prisstigninger etc.

Den nye direktør skal således have markante ledelsesmæssige kompetencer – herunder erfaring med forandringsledelse og håndtering af store informationsmængder. Du kan have mange forskellige uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde, men det forventes, at du evner at være en samlende og anerkendende relationsleder, der formår at bygge bro mellem afdelingerne, at du har erfaring med strategiimplementering og -eksekvering, og at du evner at navigere i et miljø, hvor ikke kun medarbejdere, men også omgivelserne og det politiske miljø har en holdning og forventer inddragelse.

Rammerne for den nye direktør er gode: Sønderborg Forsynings medarbejdere – hvoraf de fleste har været ansat i mange år - har et stort ejerskab til selskabet og vil deres arbejdsplads og direktøren det bedste, chefgruppen har høj faglighed, økonomien er sund, driften er solid, der er et godt udviklings- og samarbejdsmiljø i Sønderborg og omegn if. til grøn omstilling og bæredygtighed, og Sønderborg Forsynings bestyrelse har et sikkert mandat fra byrådet og væsentlige kompetencer til at bistå direktøren til at lykkes. Mulighederne er derfor mange if. til at sikre, at Sønderborg Forsyning kommer i mål med de mange projekter og strategi 2020, og at den nye direktør kan blive en succes i jobbet.

Læs mere om den spændende stilling i det uddybende notat.

Finder du jobbet interessant, kan du søge stillingen øverst til højre ved at klikke på "Søg stillingen her".

Spørgsmål kan rettes konfidentielt til:

Konsulent hos Mercuri Urval, Jesper Lund, tlf. 4045 3435, mail: jesper.lund@ mercuriurval.com

Konsulent Mercuri Urval, Carsten Gløvermose Nielsen, tlf. 3025 9801, mail: carsten.glovermose.nielsen@mercuriurval.com

Du kan også kontakte bestyrelsesformand Ellen Trane Nørby på tlf. 6162 4258.

Ansøgningsfristen udløber den 4. september 2022 kl. 10.00. Samtaler planlægges afholdt hhv. den 9. og den 19. september.

Sønderborg Forsyning logo

Om virksomheden

Læs mere om Sønderborg Forsyning på www.sonfor.dk