Centerchef til Borgercenter Syd

Aarhus Kommune - Aarhus / Danmark


Aarhus Kommune

Aarhus Kommune

-

Vil du arbejde helt inde i velfærdsstatens hjerte; der, hvor du og din organisation for alvor kan gøre en forskel for borgere med handicap i Aarhus, og hvor du samtidig får indflydelse på, hvordan det samlede handicapområde i Aarhus udvikler sig? Så er jobbet som centerchef for Borgercenter Syd måske noget for dig.

Du vil blandt andet skulle fortsætte levendegørelsen af Fælles Fagligt Fundament, styrke samarbejdet med pårørende, fremme sammenhængene mellem Borgercenter Syd og resten af Voksne, Job og Handicap (og Aarhus Kommune) - og fortsætte den solide økonomistyring, så Borgercenter Syd også i fremtiden har økonomisk råderum til at løfte blikket og se frem- og opad. Du får fra dag ét muligheden for at være med til at nytænke velfærd i Aarhus Kommune og derved skabe mærkbare resultater og forbedringer inden for et område, der har betydning for mange mennesker.

Du vil indgå i en lang række samarbejder med stor vigtighed for Borger­center Syd og dets målgruppe – opad til driftschefen og det politiske niveau, indad i eget center og udad til borgere med handicap og deres pårørende, det kommunale og regionale landskab og ikke mindst på tværs af centrene i voksenhandicapområdet.

Samtidig tilbydes du et stort og konstruktivt ledelsesrum. Du vil blive mødt med tillid og opbakning til at tænke nyt og udvikle, både i forhold til opgavernes udførsel, men også i ledelsesrummet, i det tværgående samarbejde og i forhold til din egen, personlige udvikling. Inden for vilkårsrummet er mulighedsrummet stort. Vi har et godt kollegaskab og en stærk samarbejdsånd og tager også de svære diskussioner med udpræget fokus på sagen fremfor personen. Borgercenter Syd har ca. 320 medarbejdere, 13 afdelingsledere og et budget på ca. kr. 124 mio., så også de organisatoriske muskler er til stede.

Du vil på mange forskellige parametre kunne gøre en forskel; ikke kun på faglighed, drift og økonomi – men på liv. Stillingen kan næppe være mere attraktiv for dig, der drives af at gøre en forskel på det sociale område og som har ambitioner for både borgerne, organisationen – og dig selv.

Borgercenter Syd er en del af Voksne, Job og Handicap i Aarhus Kommune og har ansvar for bo- og dagtilbud til voksne med fysisk og psykisk handicap fra det 18. år i den sydlige del af Aarhus Kommune. Borgercentret løser opgaver af høj kompleksitet, hvor generel socialpædagogisk indsats og faglighed kombineres med konkrete sundhedsfaglige ydelser. Målgruppen har en stor spændvidde for så vidt angår alder, funktionsnedsættelse og behov, hvilket afspejles i en medarbejdergruppe med bredt sammensatte kompetencer.

Borgercentret tilbyder boliger, læring og beskæftigelse til borgere med handicap, der bor i centrets geografiske område. Borgercenter Syd har et tværgående ansvar for indsatser og viden i forhold til kriminalitetsforebyggelse, misbrug og domfældte udviklingshæmmede. Der arbejdes med udgangspunkt i den faglige strategi: Fælles Fagligt Fundament.

Du er en attraktiv kandidat til stillingen, hvis du er en erfaren chef, der kan lede og motivere gennem ledere og har indgående indsigt i og erfaring fra voksenhandicapområdet eller beslægtede områder. Vi efterspørger en chef, der hviler i sin ledelsesidentitet. En chef, der både kan give plads og invitere ind, der er generøs i sin ledelse, men som også kan agere tydeligt og zoome ind efter behov. Samtidig efterspørges en chef, der motiveres af at kunne og ville gøre en forskel for centret, dets borgere og pårørende i en årrække.

Du kan læse mere om stillingen, dens muligheder og udfordringer, og ansættelsesproceduren i det uddybende notat og det tilhørende Bilag 1.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Thomas Gajhede på telefon 2084 1030. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Aarhus Kommune bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom. I øvrigt kan der med henblik på yderligere information rettes henvendelse til driftschef Natascha Mannemar Jensen fra Aarhus Kommune på telefon 2920 8389 (indtil 19. oktober 2021).

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08716). Ansøgningsfristen udløber den 24. oktober 2021.

Om virksomheden

Læs mere om Aarhus Kommune på www.aarhus.dk