Fondsdirektør

Fonden Den Hageske Stiftelse - Nivå


med viden om ejendomme og udlejningsvirksomhed

med viden om ejendomme og udlejningsvirksomhed

Fonden Den Hageske Stiftelse i Nivå blev stiftet 1919 af godsejer Johannes Hage, som var et politisk og samfundsengageret menneske

Fondens leder gennem knap 40 år ønsker at gå på pension, og derfor søger vi nu hans afløser til at lede, videreføre og udvikle Fondens arbejde.

Om jobbet og dine opgaver
Jobbet som Fondsdirektør er alsidigt. Fonden har to formål: Den driver og udlejer Nivaagaards bygninger og jorde, og den bruger en del af sit overskud på legater til psykisk syge mennesker. Det er Fondsdirektørens ansvar at lede Fondens arbejde og medarbejdere samt sikre, at Fondens to hovedformål opfyldes. 

I praksis betyder det, at Fondsdirektøren har ansvaret for:

 • Styring af Fondens økonomi og ressourcer, herunder budgetlægning, opfølgning, afrapportering, regnskab samt for forsikrings- og juridiske forhold
 • Bygninger, ejendomme og materiel: Ansvarlig for vedligeholdelse og udlejning af 13 boliglejemål, 23 erhvervslejemål og 7 øvrige lejemål.
 • Kontakt med relevante myndigheder, samarbejdspartnere, interesseorganisationer mv.
 • Kontraktforhandling og indgåelse med lejere og leverandører
 • Opsyn og vedligeholdelse af park, strand, skov og jordbesiddelser
 • Organisations- og personaleledelse af organisationens tre medarbejdere
 • Betjening af bestyrelse
 • Fondsdirektøren har et tæt samarbejde med bestyrelsen.

Faglige erfaringer og kompetencer
Vi forestiller os, at du i dag er ejendomsadministrator, arkitekt eller udviklingschef inden for det byggede miljø, bygnings- eller byggechef, erhvervsmægler, teknisk chef på bygge/ejendomsområdet eller lignende – og har en vis erfaring med økonomirelaterede og administrative opgaver.I udvælgelsen af den rette kandidat, vil vi lægge vægt på, at du har følgende faglige erfaringer og kompetencer:

 • Erfaring med erhvervsudlejningsvirksomhed og ejendomsadministration 
 • Viden om udvikling og tendenser på det professionelle ejendomsmarked og gerne med et godt netværk
 • Erfaring med udvikling og styring af mindre anlægs-/byggeprojekter
 • Vant til at forhandle med myndigheder og leverandører, gerne på teknik/bygge/anlægs- og miljøområdet
 • Erfaring med budget og ressourcestyring, regnskabsrapportering mv.
 • Erfaring med – eller flair for – løsningen af et bredt spektrum af administrative opgaver og med moderne systemer, som understøtter en effektiv administrativ drift
 • Erfaring med at tænke i og arbejde med partnerskaber
 • Personaleledelse fx i en mindre organisation, hvor alle hjælper til
 • Gerne erfaring med betjening af en bestyrelse

Personlige kompetencer og egenskaber
For at lykkes i stillingen ønsker vi en Fondsdirektør med bl.a. følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 • Talstærk og vedudviklede analytiske evner 
 •  Er en proaktiv og initiativrig selvstarter
 • Sætter retning og rammer uden at tromle, men ved at inddrage og involvere
 • Har en naturlig autoritet og udviser imødekommenhed og personlig ro
 • Er konstruktiv, løsningsorienteret og serviceminded
 • Arbejder velorganiseret, holder fokus og sikrer, at aftalte opgaver og mål nås
Fondsdirektøren ansættes af og refererer til Fonden Den Hageske Stiftelses bestyrelse. 
 
Arbejdssted er Gl. Strandvej 10 i Nivå. Lønnen forhandles individuelt og afspejler, at vi er en mindre fond. Til gengæld er der store grader af frihed i stillingen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest den 1. december 2021.

Ansøgning
Yderligere informationer om stillingen kan læses i job- og kravprofilen her

Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise fra Mercuri Urval, på tlf. 2943 5048. Du er evt. også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Erik Bjerager på bjerager@k.dk.

Motiveret ansøgning og CV uploades her på siden (referencenummer DK-08694) senest den 28. september 2021 kl. 9.00. Da vi løbende indkalder til samtaler, opfordrer vi interesserede kandidater til at søge hurtigt muligt. Der vil forekomme test i rekrutteringsforløbet. 
 

Om virksomheden

Fonden Den Hageske Stiftelse i Nivå blev stiftet 1919 af godsejer Johannes Hage, som var et politisk og samfundsengageret menneske. Med etableringen af Fonden ønskede han dels at bidrage til videreudviklingen af lokalsamfundet, dels at bidrage til sociale formål.