Erfaren økonomichef til international NGO

Oxfam IBIS - København / Danmark


Oxfam IBIS

Oxfam IBIS

Oxfam IBIS er en medlemsdrevet civilsamfundsorganisation, som i mere end 50 år har bekæmpet ulighed og uretfærdighed. Det vil vi gerne gøre endnu bedre, og det kræver bl.a. en fortsat stærk styring af vores økonomi og ressourcer.

Vores kollega gennem 6 år har fået et nyt spændende job. Vi søger derfor nu hans afløser til at stå i spidsen for Økonomi og IT. 

Jobbet og afdelingen
I stillingen som chef for Økonomi og IT – eller hvad vi på vores andet arbejdssprog kalder ’Director of Operations’ – bliver du ansvarlig for økonomi og IT i en international organisation, hvor vi arbejder tæt med internationale samarbejdspartnere, under vanskelige/særlige vilkår i vores programlande, og hvor størstedelen af vores indtægter er øremærkede donormidler fra især det danske Udenrigsministerium (Danida) og EU. 

De senere år er vores omsætning vokset betydeligt, og stillingen indebærer et overordnet ansvar for, at Oxfam IBIS’ økonomi fortsat er sund og i positiv udvikling, samt at vi på ethvert tidspunkt har styr på vores økonomiske situation samt administration i øvrigt. Altså en klassisk CFO-rolle. 

Du bliver ansvarlig for at sikre vores finansielle bæredygtighed, og at vi kan anvende flest mulige midler på vores programarbejde samtidig med, at økonomien til at drive vores sekretariat og organisatoriske tiltag samt i vores projekter, programmer og indsatser hænger godt sammen. Det er en kompleks opgave, hvor man skal arbejde med og forstå programøkonomi samt ofte også finde løsninger på de udfordringer, der kan opstå i samarbejdet med donorer og vores internationale konføderation. Arbejdet foregår i et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige afdelingschefer, hvor du er ansvarlig for, at de bliver understøttet i at kunne drive og udvikle deres afdelinger og aktiviteter økonomisk forsvarligt.

Udover økonomi er du som Director of Operations også ansvarlig for IT. Konkret betyder det initiering, udvikling og implementering af en IT-strategi samt vedligeholdelse af de nødvendige IT-systemer til at understøtte organisationen, ledelsen, donorer og samarbejdspartnere i bredest tænkelige forstand, dvs. alt fra økonomistyringssystemer, Business Intelligence, compliance, rapportering til CRM- og HR-systemer mv. Du er ansvarlig for at koordinere organisationens IT-mæssige behov, og at IT understøtter organisationen og forretningen i at kunne levere. Derfor har du også ansvaret for systemindkøb, integration, supportaftaler, leverandører, hosting foruden indkøb af systemer og hardware mv. En del IT-opgaver er pt. outsourcet eller løses med hjælp fra eksterne leverandører.

Som Director of Operations har du et tæt samarbejde og et bredt felt af interessenter, både in- og eksternt. Udover generalsekretæren, dine kollegaer i ledergruppen, dine medarbejdere og bestyrelsen, vil du fx have kontakt til vores donorer, Oxfam International, leverandører m.fl. Vores samarbejdspartnere stiller store krav ift. compliance og rapportering, og vi stiller store krav til os selv om transparens og good governance. Du bliver medansvarlig for at forstå, tage højde for og samarbejde om de krav, Oxfam IBIS skal efterleve samt sikre, at vores interne revisor har adgang til alle relevante informationer. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre, at Oxfam IBIS har og efterlever organisationens finansmanualer og politikker, samt at dette arbejde dokumenteres.

Du skal naturligvis ikke løse alle opgaver selv, men sammen med dit dygtige og kompetente team, som består af 

 • Regnskabsansvarlig (1) 
 • Financial controllers (6) 
 • Regnskabsassistenter og bogføring, herunder af løn (3)  
 • Intern revisor (1)

Afdelingens IT er i dag outsourcet, men selve IT-udviklingen ligger hos dig samt en gruppe IT-kompetente medarbejdere i tæt samarbejde med forskellige IT-leverandører. 

Du har som personaleleder ansvaret for, at din afdeling trives, er motiveret og bliver udviklet. Derfor er nogle af dine opgaver, at:

 • Sikre, formulere og skabe følgeskab til afdelingens og de enkelte medarbejderes individuelle mål – samt sikre, at målene nås
 • Udarbejde og overholde rammer og budget for afdelingen
 • Planlægge med og ressourcestyre dine medarbejdere samt kompetenceudvikle dem 
 • Understøtte og videreudvikle et godt samarbejde ml. Operationsafdelingen og de øvrige afdelinger i huset og med afdelingens eksterne interessenter
 • Sikre et miljø, hvor dine medarbejdere er motiverede og understøttes i selvstændigt at lykkes med deres opgaver og ansvar

Stillingen er med reference til Generalsekretær Kristian Weise, og du indgår i Oxfam IBIS’ ledergruppe, som udover generalsekretæren udgøres af en programchef, en politik- og pressechef samt en kommunikations- og engagementschef. 

Professionelle erfaringer og kompetencer
Vi søger en Director of Operations med en stærk finansiel baggrund, erfaring og forståelse, og som har erfaring med økonomistyring, gerne fra en international organisation. Du skal være vant til at arbejde med bl.a. risk management, compliance, internationale rapporteringsformater og helst også institutionelle donorer. Erfaring med IT-systemer er ligeledes en vigtig kvalifikation. I vores udvælgelse lægger vi vægt på, at du har følgende, prioriterede erfaringer og kompetencer:

 • Solid erfaring med økonomistyring, -ledelse, - og -rapportering i en organisation med kompleks økonomi i rollen som f.eks. CFO, COO eller økonomichef
 • Erfaring med budgettering, opfølgning, rapportering og rammeaftaler ift. institutionelle donorer vil være en fordel  
 • Vant til at have systemejerskab for bl.a. økonomi- og IT-systemer og erfaring med indkøb og leverandørhåndtering på området
 • Erfaring med compliance, risk management, Business Intelligence og ledelsesstyringsredskaber
 • Relevant uddannelse inden for økonomi/erhvervsøkonomi på kandidatniveau 
 • Gerne mindst 5 års erfaring som personaleleder og vant til at lede selvkørende medarbejdere 

Vi vægter nedenstående personlige kompetencer og egenskaber

 • Analytisk og talstærk
 • Proaktiv, struktureret og forudser det næste før de fleste
 • Rolig og bevarer overblikket, selv når der er pres på
 • Tillidsvækkende, samarbejdsorienteret og tilgængelig
 • Naturlig autoritet og evne til at træffe beslutninger og markere synspunkt uden at andre føler sig tromlet
 • Sparrende og motiverende - understøtter dine medarbejdere i at kunne løfte opgaverne selv
 • Humor og med høj tolerancetærskel - fungerer godt i en kultur, hvor der er mange meninger, og hvor vi er drevet af at forbedre den verden, vi lever i

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende ledelsesopgave i en af Danmarks mest ambitiøse udviklingsorganisationer. Oxfam IBIS er den danske del af en af verdens mest indflydelsesrige civilsamfundsorganisationer Oxfam. Vi laver udvikling for mere end 300 millioner kroner om året, og er 80 medarbejdere på vores arbejdsplads lige ved Rådhuspladsen i København. 

Du bliver ansat på en individuel kontrakt, men løn og øvrige forhold fastsættes i henhold til organisationens husaftale og vil afspejle, at Oxfam IBIS er en NGO. 

Rekrutteringsprocessen
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulent fra Mercuri Urval, Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048 eller Joy Torpdahl på tlf. 5044 1646. 

Ansøgning og CV uploades senest den 11. august 2021 kl. 9.00 via søgeknappen på siden her.

Der afholdes første samtaler den 18. august. Anden samtaler planlægges afholdt den 26. august. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval. 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Oxfam IBIS betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset alder, køn, religion, seksualitet eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

Om virksomheden

Om Oxfam IBIS og Oxfam International
Oxfam IBIS er en uafhængig og medlemsbaseret udviklingsorganisation. Gennem uddannelse, støtte til civilsamfundet og i samarbejde med vores partnere, bekæmper vi ulighed og fattigdom i det globale syd. Sammen med 201 andre organisationer udgør vi Oxfam International-konføderationen, der er en af verdens største og mest indflydelsesrige udviklingsorganisationer. I Danmark er vi en tydelig og markant spiller i den offentlige debat om bl.a. skattely, den stigende ulighed og retten til uddannelse.

Læs evt. mere om Oxfam IBIS på https://oxfamibis.dk/ og se den overordnede strategi, vi arbejder efter her: https://oxfamibis.dk/sites/default/files/media/pdf_global/strategies/dk_strategic_plan_2018-22_final_web_3.pdf