Udviklingschef til Vestforsyning A/S

Vestforsyning A/S - Holstebro / Danmark


Professionel forretningsudvikling i krydsfeltet mellem energi, politik, miljø og mennesker

Professionel forretningsudvikling i krydsfeltet mellem energi, politik, miljø og mennesker

Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser og udøver en sideordnet virksomhed i tilknytning hertil.

Vestforsyning har en stærk udviklingsprofil inden for områder, som medfører klima- og miljøforbedringer (biogas og vindmøller), videreudvikling af produktionen af fjernvarme, fastholdelse af en fortsat høj forsyningssikkerhed på alle områder samt en række tekniske og servicerelaterede udviklingsaktiviteter. 

Vestforsyning er veldrevet og konkurrencedygtig på kerneforretningen og bruger dette som platform for en offensiv strategi, der sikrer, at Holstebro Kommunes ambitioner ift. forsyningssikkerhed, økonomi og takstudvikling, klima og miljø, innovation og arbejdspladser/-miljø føres ud i livet. 

Udviklingschefen – og udviklingsafdelingen – har en central rolle i at få afprøvet og omsat idéer til virkelighed. Vores opgave er at hjælpe Vestforsyning med at skabe udvikling og vækst inden for de resultatområder, som både Holstebro Kommune og Vestforsynings kunder prioriterer og på den måde være med til at realisere både Vestforsynings og Holstebro Kommunes dagsordener. Udover dig består udviklingsafdelingen af 4 kompetente medarbejdere med vidt forskellige erfaringsbaggrunde, der arbejder tæt og effektivt sammen.

Du vil få et særdeles alsidigt job med opgaver lige fra forretningsudvikling, ledelse, projektledelse, forretningsudvikling og lobbyisme. Udviklingschefen vil få (eller udbygge) et meget stort netværk, der strækker sig fra kollegerne i Vestforsyning, virksomheder i Holstebro Kommune og offentlige myndigheder og en lang række kontakter i energisektoren. Du vil få betydelige frihedsgrader til at nå dine og Vestforsynings mål.

Som leder skal du medvirke til at bevare en kultur, hvor tillid, respekt og inddragelse er bærende elementer. Du skal bidrage til at fremme udvikling og nytænkning i organisationen ved at skabe åbenhed og at fremme en debatkultur, hvor dine medarbejdere i særklasse har frihed og plads til at ytre sig.

Stillingen som udviklingschef har mange facetter, der generelt kalder på en bred erfaringsbaggrund. Mange karriereveje kan være relevante. Vi lægger vægt på, at du har en tilsvarende bred erfaringsbaggrund, der samlet kvalificerer dig til arbejdet med professionel forretningsudvikling i krydsfeltet mellem energi, politik, miljø og mennesker.

Læs meget mere om stillingen og den efterspurgte personprofil her.

Rekrutteringsprocessen er dynamisk, og der indkaldes løbende til samtaler. 

Interesserede kandidater opfordres derfor til hurtigst muligt at tilkendegive interesse enten ved at kontakte Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 eller e-mail: thomas.gajhede@mercuriurval.com eller ved at uploade ansøgning og CV via søgknappen (referencenummer: DK-08220). 

Alle henvendelser behandles fortroligt.
 

Om virksomheden

Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser og udøver en sideordnet virksomhed i tilknytning hertil. Kerneopgaverne er inden for produktion, distribution og levering af el, vand, varme, biogas, distribution og rensning af spildevand samt belysning, elhandel og serviceydelser.  

Vestforsynings geografiske marked er Nordvestjylland med primært fokus på Holstebro Kommune. 

Se mere på www.vestforsyning.dk