Financial Controller til CARE

CARE - København/Danmark


Talstærk og analytisk Financial Controller

Talstærk og analytisk Financial Controller

Hos CARE ønsker vi at gøre en forskel for dem, som er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Det er en spændende opgave, hvor vi arbejder sammen med CARE partnere i Asien og Afrika, baseret på funding fra danske og internationale institutionelle donorer, fonde og privat indsamlede midler, om at udvikle og implementere bæredygtige løsninger. Vi oplever en vækst i vores opgaver og donorsamarbejder, og derfor ønsker vi nu at styrke vores økonomiteam med en talstærk, selvstændig og analytisk controller til at varetage en række opgaver inden for budgettering, økonomistyring, controlling og compliance.
 
Du bliver en del af Finance & Operations afdelingen, hvor vi er i alt 13 medarbejdere. Sammen med din nærmeste kollega er I ansvarlige for at forestå controlling, regnskabsmæssige og compliance opgaver ift. vores donorer, som både er Danida, EU/ECHO og fondssamarbejdspartnere. Herudover kommer du til at arbejde tæt sammen med kollegaer i international afdeling, vores landekontorer i Asien og Afrika samt vores donorer. 

Dine opgaver vil bl.a. bestå af:  
Budget-, økonomi- og regnskabsmæssige opgaver relateret til vores donorer, herunder 

 •  Udarbejde budgetter, regnskaber og beslutningsgrundlag til programme managers og landekontorer ifm. igangværende og kommende projekter 
 •  Løbende budgetopfølgning på projekter/programmer samt kvalitetskontrol af regnskaber fra landekontorer og partnere
 •  Udarbejde projektregnskaber og opgørelser til donorer

Varetage complianceopgaver i forhold til donorer, herunder at

 •  Tilrettelægge, kontrollere og dokumentere forretningsgange og compliance ifm. den finansielle forvaltning af projekter og programmer 
 •  Have kontakt med vores donorer og samarbejdspartnere 

At supportere og være sparringspartner for dine kollegaer i Danmark og vores landekontorer, herunder

 •  Bidrage til styringen af omkostninger, aktiviteter og tidsmæssige ressourcer på vores programaktiviteter bl.a. gennem udvikling og opfølgning på nøgletal til de programansvarlige og til CARE’s ledelse
 •  Deltage i udviklingen af ansøgninger med økonomiske faktorer til institutionelle donorer i et tæt samarbejde med International afdeling
 •  Koordinere og være i dialog med vores programlande omkring programøkonomi og andre finansielle opgaver og spørgsmål
 •  Forestå monitering, løbende regnskabsmæssig kommunikation samt træning af finansmedarbejdere på CARE’s landekontorer og programpartnere 

Herudover skal du bidrage til den overordnede projektbudget-monitorering og kontrol samt at bidrage til den løbende finansielle indrapportering af finansielle data til CARE International i tæt samarbejde med Director for Finance & Operations. 

Stillingen er med reference til Director for Finance & Operations Frank Lausten. Du skal være indstillet på og synes det giver dit arbejdsliv en ekstra spændende dimension, at du kommer i felten og skal rejse ml. 4-5 uger om året fordelt på 3-4 rejser.

Vi har brug for dig
Vi søger dig, som har erfaring med regnskab, controlling og compliance opgaver, og som optimalt set er vant til at arbejde med projekt- og programarbejde og -midler  ifm. institutionelle og internationale donorer. Det betyder, at vi vil lægge vægt på at du har følgende erfaringer og kompetencer:

 • Min 2-3 års erfaring med budgetter, regnskabs- og styringsopgaver ifm. program- og projektøkonomi, hvor midlerne kommer fra en eller flere institutionelle donorer
 •  Har erfaring med controlling og compliance opgaver i relation til økonomiforvaltning 
 •  Med fordel har siddet i tilsvarende rolle, evt. i sammenlignelig organisation eller tilsvarende
 •  Er vant til at udvikle og arbejde med KPI’er og økonomiske nøgletal til brug for programstyring og/eller ledelsesinformation
 •  Kan begå dig – både mundtligt og skriftligt – på dansk og engelsk, og evt. fransk.
 •  Har en relevant uddannelse på akademisk niveau fra CBS, CBA eller KU 
 • Det er en fordel, men ikke et krav hvis du har erfaring fra en international organisation og/eller med at arbejde i udlandet, fx på et program eller udekontor. 

CARE er en spændende arbejdsplads, hvor vi sætter pris på hinanden og et godt arbejdsmiljø. Det skal du have lyst til at bidrage til, samtidig med at du trives i en organisation, hvor vi er ambitiøse, tænker nyt og arbejder sammen på tværs, fordi vi vil skabe de bedste løsninger. Samtidig skal du kunne navigere i at have en understøttende rolle, hvor leverancer og rådgivning andre er dybt afhængige af. Vi ser derfor gerne at vores nye Financial Controller/Senior Finance Manager 

 •  Er talstærk og analytisk
 •  Kan gennemskue og reducere kompleksitet – også over for andre
 •  Kan arbejde selvstændigt og tager ejerskab for sine opgaver
 •  Er kvalitetsorienteret, omhyggelig og har styr på detaljerne 
 •  Trives med retningslinjer, arbejder struktureret og følger op  
 •  Præstationsorienteret – og kommer i mål med opgaverne
 •  Er udadvendt og med gode samarbejdsevner, samt rummelig, tålmodig og fleksibel 
 • Bevarer roen og klør på, selv når der er travlt 

Vi tilbyder
Et spændende job i en dynamisk og international anerkendt udviklingsorganisation
En stilling med selvstændigt ansvar, hvor du får mulighed for at bruge dine faglige kompetencer i en stilling med mange samarbejdspartnere og snitflader, både nationalt og internationalt.

Sådan ansøger du   
Send en motiveret ansøgning og dit CV via søg knappen (med reference nr: DK-08259).

Ansøgningsfristen er den 23. april 2021 kl. 10.00.  Stillingen ønskes besat snarest muligt og forventet tiltrædelse er senest 1. juli 2021.  

Mellem første og anden samtale skal du være indstillet på at gennemgå et testforløb hos vores samarbejdspartner Mercuri Urval.

CARE ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Henriette von Essen-Leise, Mercuri Urval på tlf. 2943 5048 eller Director Finance & Operations, Frank Lausten på flausten@care.dk eller på tlf. 27 538 303.  

 

Om virksomheden

CARE er en grøn udviklings- og nødhjælpsorganisation, som verden over støtter verdens fattigste og mest klimaudsatte mennesker i at skabe sig et godt og værdigt liv. Med klimatilpasning, uddannelse, akut nødhjælp og hjælp til selvhjælp er vi til stede både før, under og efter katastrofen. Gennem bæredygtige løsninger med både lokale organisationer og store virksomheder skaber vi sammen en grøn og retfærdig verden for alle.  

CARE Danmark er en del af CARE International, der med sin tilstedeværelse i 93 lande er en af verdens største humanitære organisationer. I 2020 nåede CARE International ud til 92 millioner mennesker.