Udviklingsorienteret og fagligt stærk økonomichef

BlueKolding A/S - Kolding / Denmark


Nøglerolle i den grønne omstilling i Kolding kommune

Nøglerolle i den grønne omstilling i Kolding kommune

Vil du være med i den fortsatte udvikling af BlueKolding? Motiveres du bl.a. af stort ansvar og mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige økonomistyring med henblik på at udvikle og implementere BI-værktøjer?

Du bliver del af BlueKolding A/S, der hver dag arbejder for et mere bæredygtigt samfund og for at minimere konsekvenserne af klimaforandringer. Du tilbydes en stilling med et stort ansvar og mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige økonomistyring med henblik på at udvikle og implementere BI-værktøjer. Du bliver del af ledergruppen og en vigtig medspiller i en spændende strategisk udvikling.

Proaktiv, initiativrig og analytisk profil

Med reference til direktøren får du som økonomichef det overordnede ansvar for driften og udviklingen af virksomhedens økonomifunktion. Du skal bidrage til at løfte virksomheden til det næste niveau, når det gælder en mere proaktiv og udviklingsorienteret anvendelse af data og økonomistyring. Du skal både kunne stille de kritiske spørgsmål, stille krav og samtidig samarbejde på tværs for i fællesskab at identificere og udvikle værdiskabende løsninger, som understøtter den fortsatte udvikling af forretningen. 

Den nuværende økonomichef forventes at gå på pension i løbet af efteråret 2021, hvorefter du overtager det fulde ansvar efter en grundig oplæring. 

Økonomistyring og -udvikling

Dine opgaver kommer til at spænde vidt. Du får bl.a. ansvaret for:

 • Budget- og regnskabsfunktionerne, herunder at være primær kontaktperson overfor BlueKoldings revisor. Desuden tilrettelægger og gennemfører du budgetprocessen med chefgruppen samt udarbejder sagsmateriale til bestyrelsens årlige budget- og prisvedtagelse. Dertil får du ansvar for at tilrettelægge og gennemføre regnskabsafslutninger i samarbejde med chefgruppen og revisoren samt udarbejde sagsmateriale til bestyrelsens godkendelse af årsrapporterne – herunder årsafslutninger internt og eksternt samt afstemninger med bank, samarbejdspartnere m.fl.
 • Projekt controlling ift. drifts- og anlægsprojekter samt sparring på tværs i organisationen om muligheder for optimering og udvikling.
 • Ledelses- og bestyrelsesrapportering.
 • Kontakt til Forsyningssekretariatet samt sparring med chefgruppen og rådgivning af samme gruppe omkring regulatoriske forhold.
 • Den primære kontakt til Kolding Kommune som ejer af BlueKolding i forhold til økonomiske og regulatoriske forhold, herunder sparring med chefgruppen samt rådgivning af samme gruppe i forhold til Kolding Kommune, når det handler om økonomi.
 •  Business Intelligence, herunder at revidere og optimere nuværende økonomistyrings-, budget- og regnskabsmodel samt at give forslag til ny(e) model(ler). Dertil med afsæt i den eksisterende finansielle strategi- og styringsstruktur skal der formuleres en model med KPI-struktur eller lignende. Desuden får du ansvar for at øge samspillet mellem systemer, så flere data indgår i beslutningsfundamentet for daglig og overordnet ledelse. 

Detalje- og forretningsorienteret holdspiller, der kommunikerer i øjenhøjde

Du har en økonomisk uddannelse, forventeligt som cand.merc.aud. eller HD(R), og solid erfaring med økonomi og regnskab. Dertil har du erfaring med udvikling af KPI-værktøjer samt generel erfaring med BI. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har viden om regulativer i forsyningsbranchen. Du er en tydelig og fagligt stærk kollega samt en dygtig kommunikatør, der forstår at motivere og samarbejde på tværs af organisationen. Politisk tæft og evnen til at formidle økonomi på en forståelig og gennemskuelig måde falder dig nemt. Du er drevet af at tænke optimering, effektivisering og innovation. Identificeringen og eksekveringen af nye initiativer motiverer dig, og du tager fat, hvor behovet viser sig – også når det gælder de mere rutineprægede opgaver. Du arbejder struktureret, følger op og følger opgaver helt til dørs. 

Hvordan søger jeg?

Finder du jobbet interessant, kan du uploade CV og ansøgning
Referencenummer: DK-07963. Du har mulighed for at se mere information om stillingen og BlueKolding A/S her

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sofie Bjerrisgaard, Mercuri Urval, på telefon 2540 1025. 

Du gøres venligst opmærksom på, at CV og ansøgning bliver delt med ledelsen i BlueKolding A/S.

Om virksomheden

BlueKolding er Kolding Kommunes miljø-, energi- og klimaselskab. Vi klimasikrer Kolding, bortleder og renser spildevandet og udnytter processerne til at producere rent vand, el og varme.
Vi tror på, at alt, hvad vi gør, skal bidrage til en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde. Vi er sat i verden for at beskytte vores fælles værdier, vandmiljøet og folkesundheden, og for at kunne gøre det arbejder vi med The Blue Economy, cirkulær tankegang og FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Vi vil ikke nøjes med at mindske skaderne på naturen og klimaet. Vi vil vende udviklingen og hæve ambitionsniveauet fra mindre skade til mere gavn. Og vi vil inspirere andre til at følge med.

Vi tror på, det kan lade sig gøre, fordi vi selv har gjort det. Vi har udviklet os fra et traditionelt driftselskab med fokus på at gøre mindre skade på naturen og vandmiljøet til et moderne miljø-, energi- og klimaselskab, der gør mere gavn. Fra alene at rense spildevandet og sørge for, at det ikke gjorde skade til at upcycle det og andre naturlige ressourcer til el, varme og andre nye ressourcer. Det er den udvikling og de ambitioner, der driver os i såvel den daglige drift som den strategiske udvikling af virksomheden. Til gavn for kunderne, vores ejere og verden.

BlueKolding:

 • Ejer og vedligeholder de 2.200 km kloakrør under Kolding Kommune.
 • Ejer og driver de fem renseanlæg, der er i kommunen.
 • Sørger for, at regn- og spildevand bliver ledt væk fra huse og virksomheder.
 • Renser spildevandet og sender det tilbage til naturen.
 • Udnytter processerne og upcycler ressourcer i vandet til at producere bl.a. el og varme.
 • Klimasikrer Kolding ved at etablere anlæg, der minimerer oversvømmelser fra kloakkerne.
 • Styrer og overvåger spildevandsanlæggene døgnet rundt.
 • Renoverer, udbygger og moderniserer kloaksystemet, så det kan følge med de stadigt stigende regnmængder.
 • Er en koncern af selskaber, der er 100 % ejet af Kolding Kommune.
 • Betjener ca. 90.000 kunder i 34.000 husstande i Kolding Kommune.
 • Har ca. 50 engagerede medarbejdere.