Jurist

Velliv Foreningen - Ballerup


til en af Danmarks mest spændende medlemsforeninger

til en af Danmarks mest spændende medlemsforeninger

Velliv Foreningen er en medlemsforening for kunder i pensionsselskabet Velliv, som foreningen er eneejer af. Foreningen er inde i en hastig og positiv udvikling.

I det dynamiske sekretariat arbejdes der professionelt og effektivt både med ejerskabet af pensionsselskabet, servicering af de ca. 350.000 medlemmer, repræsentantskabet og bestyrelsen samt foreningens almennyttige aktiviteter inden for mental sundhed.  

Vi har et stigende antal aktiviteter af større og større kompleksitet, da vi både er en finansiel virksomhed og en demokratisk forening. Vi ønsker at løfte den juridiske viden i foreningen for at sikre, at foreningen fortsat lever op til lovgivningen samtidig med at de administrative aktiviteter forbliver på et højt niveau. 

Det kræver, at vi fremover selv kan løse en række konkrete juridiske opgaver. Derfor søger vi nu en alsidig jurist til en nyoprettet stilling, hvor opgaven er at koordinere, understøtte og eksekvere på en lang række opgaver i spændingsfeltet mellem jura, compliance, forretning og forening.

Om Jobbet
Jobbet er alsidigt, og du kommer som jurist til at arbejde med eksempelvis kontrakter, serviceaftaler, forretningsgange, GDPR-dokumentation, juridisk sparring og rådgivning.

Du bliver en central person i et mindre sekretariat med højt kvalificerede kollegaer, hvor du bliver vores første jurist. Du har flere samarbejdspartnere både in- og eksternt, som både er leverandører og rådgivere.  Du får selvstændigt ansvar for at løse en række opgaver af juridisk karakter, men også en række koordineringsopgaver der omfatter foreningens compliance og risikostyring.   

Du kommer til at arbejde tæt sammen med Velliv Foreningens administrationschef.  Foreningens kultur er præget af ambitioner om kvalitet og udvikling samt en iværksætterånd. Det betyder, at vi hjælper hinanden for at nå i mål. Det forventer vi også af dig, og du skal trives med at blive involveret i mange opgaver og spørgsmål.

Dine opgaver
Da stillingen er nyoprettet, vil opgaveporteføljen udvikle sig. Det kan du selv få indflydelse på, men lige nu har vi brug for dig som kan og vil have ansvaret for samt løse følgende opgaver:

 •  Koordinere og udføre førstelinje compliance opgaver, herunder skrive forretningsgange og koordinere den årlige revision af compliancedokumenter
 •  Koordinere og udføre opgaver på persondataområdet, herunder databehandleraftaler (i samarbejde med ekstern advokat)
 •  Kontrakter og leverandøraftaler, herunder udarbejdelse og løbende kontrol med kontrakter og serviceaftaler
 •  Foreningsjura, herunder tilpasninger af foreningens vedtægter, forretningsordener mv.
 •  Dialog med offentlige myndigheder, herunder Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og evt. Datatilsynet
 •  Samarbejde med Velliv Foreningens compliancefunktion og risikostyringsfunktion, juridiske medarbejdere i pensionsselskabet Velliv samt eksterne advokater
 •  Generel juridisk sparring med administrationschefen
 •  Øvrige opgaver af enten juridisk eller administrationskarakter

Faglige erfaringer og kompetencer
For at blive vores nye kollega, lægger vi især vægt på, at du har følgende erfaringer og kompetencer:

 •  En relevant uddannelse som fx cand.jur., cand.merc. jur. eller tilsvarende
 •  3-5 års erfaring med juridiske opgaver og ser sig selv som generalist mere end specialist
 •  Erfaring med compliance, herunder implementering og vedligeholdelse af rammeværk og styringsdokumenter samt rådgive og træne vores sekretariat
 •  Kendskab til persondataforordningen, herunder databehandleraftaler
 •  Kendskab til foreningsjura, herunder vedtægter
 •  Kendskab til kontraktudvikling og -styring ud fra et juridisk perspektiv
 •  Har teknisk forståelse og kendskab til at arbejde med data og informationssikkerhed ud fra et juridisk perspektiv
 •  Vant til at rådgive og sparre om juridiske forhold

Personlige kompetencer og egenskaber

Du skal trives med at være en del af et stærkt arbejdsfællesskab med få, men tætte kolleger, som hjælper hinanden. Herudover vil vi gerne have en kollega med følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 •  Analytisk og god til at gennemskue kompleksitet
 •  Godt overblik og kan prioritere
 •  Ansvarsbevidst, selvstændig og tager ejerskab for dine opgaver
 •  Er grundig, har sans for detaljer og trives også med driftsopgaver
 •  God til at samarbejde og kan lytte
 •  Sikrer fremdrift og kommer i mål med dine opgaver
 •  Kan kommunikere klart og i øjenhøjde

Stillingen er med reference til administrationschef Anna Elisabeth Lotz, der også er ansvarlig for medlemsaktiviteter. Arbejdssted er Velliv Foreningens sekretariat i Ballerup. Du kan forvente begrænset rejseaktivitet fx. ifm. repræsentantskabsmøder. Rejsedage udgør ca. 5-8 dage årligt. Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder for den rette person, og håber, at du kan tiltræde hurtigt muligt. Dine ansættelsesvilkår vil afspejle vores forventninger til dig. 

Du kan høre mere om Velliv Foreningen og møde nogle af dine potentielle nye kolleger i denne video


Din ansøgning
Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås i fortrolighed hos konsulent Henriette von Essen-Leise, tlf. 2943 5048. Du er også velkommen til at kontakte administrationschef Anna Elisabeth Lotz, ael@vellivforeningen.dk, tlf. 2260 0719.

Ansøgning og CV uploades via søgeknappen "Søg stillingen her" senest den 26. februar 2021 kl. 10.00.

Vil du vide mere om Velliv Foreningen kan du evt. læse mere på www.vellivforeningen.dk eller på vores andre kommunikationskanaler og platforme. 

Om virksomheden

Velliv Foreningen
Velliv Foreningen har over 350.000 medlemmer, som er kunder i pensionsselskabet Velliv. Vi blev stiftet i 2015 med en formue på 8 mia. kr. og er som ejer af Velliv også en forsikringsholdingvirksomhed. Velliv Foreningen arbejder for et stærkt medlemsengagement og en høj valgdeltagelse i foreningen, udbetaling af medlemsbonus og andre medlemsfordele. Desuden arbejder foreningen for at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige aktiviteter.