Direktør til Mercantec

Mercantec - Viborg / Danmark


- en af Danmarks førende og mest ambitiøse erhvervsskoler

- en af Danmarks førende og mest ambitiøse erhvervsskoler

Mercantec søger en direktør, der kan videreføre og videreudvikle en af Danmarks førende og mest ambitiøse erhvervsskoler og inspirere til et motiverende og krævende læringsmiljø i hele organisationen.

Mercantec er kendt og anerkendt for at levere højt kvalificerede erhvervsrettede uddannelser og kurser til mere end 2.500 årselever og kursister årligt. Med udgangspunkt i det enkelte individ skaber Mercantec fundamentet for livslang læring og personlig udvikling. Mercantec følger ikke blot udviklingen – de skaber den, i tæt samspil med erhvervslivet, pædagogiske praktikere og relevante samarbejdspartnere i øvrigt.

Den nye direktør forventes at bevare organisationens position som frontløber i uddannelsessektoren i Danmark og være drivkraften bag stærke samarbejdsrelationer med kommuner, erhvervslivet, nationale og lokale uddannelsespolitiske parter og øvrige nationale og internationale uddannelsesinstitutioner.

Fire strategiske fokusområder bliver bærende for direktørens arbejde med at sikre organisationens positive udvikling i fremtiden: 

 •  Vi vil tilføre samfundet flere erhvervskompetencer
 •  Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling
 •  Vi vil fokusere på høj faglighed
 •  Vi vil arbejde målrettet med udvikling 

Der venter en række spændende opgaver for den ny direktør, herunder tiltrækning og fastholdelse af en endnu større elevmasse samt sikre sammenhængskraft på tværs af skolens uddannelser, trods en stor geografisk spredning. Digital læring og bæredygtighed står højt på skolens og dermed også direktørens agenda. Ambitionerne er store, og potentialerne ligeså. Det stiller krav til et dedikeret udviklings- og implementeringsfokus fra direktøren og den samlede chefgruppe.  

 Organisationens størrelse og uddannelsernes bredde og diversitet skaber unikke muligheder for tværgående læringsfælleskaber og udviklingsinitiativer, der tilsammen bidrager til elevernes dannelse og uddannelse. I marts måned 2020 åbnede Mercantec dørene til landets nyeste og mest moderne gymnasium, hvor de to højteknologiske erhvervsuddannelser automatik- og robotuddannelsen er flyttet med. 

 Det forventes, at direktøren for Mercantec: 

 •  Har stærke visionære, strategiske og analytiske kompetencer, der kan skabe overblik, sammenhæng og perspektiv i organisationens samlede indsatser og udvikling
 •  Kan videreføre og videreudvikle skolen som en af Danmarks mest ambitiøse erhvervsskoler og inspirere til et motiverende og krævende læringsmiljø 
 •  Vil gå forrest og være garant for, at der i hele organisationen udvises en åben, involverende og konstruktiv ledelsesstil i en teambaseret organisationsstruktur 
 •  Proaktivt vil engagere sig i netværksrelationer lokalt, nationalt og internationalt og kan navigere ubesværet i en tung politisk kontekst præget af mange skiftende dagsordener
 •  Vil have et vedvarende fokus på at fastholde en sikker økonomisk styring og drift 
 •  Vil være en professionel kulturbærer udadtil og en samlende, respekteret og omsorgsfuld rollemodel internt i organisationen
 •  Vil skabe rum for og understøtte et innovativt miljø, der fordrer nytænkning og kreativitet på alle uddannelserne.

Se Mercantecs ledelsesgrundlag ’Professionel ledelse på Mercantec’ her, og læs meget mere om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat her.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på telefon 4045 3435, e-mail: jesper.lund@mercuriurval.com eller Line Møgelvang Villadsen på telefon 4167 8243, e-mail: line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Mercantec vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Endvidere kan bestyrelsesformand for Mercantec, Palle Damborg kontaktes på telefon 2090 2050, e-mail: pd@jyskdisplay.dk

Ansøgningsfristen udløber den 4. november 2020 kl. 10.00.

Hvis du finder stillingen interessant, bedes du uploade ansøgning og CV (referencenummer: DK-07678).

Første samtalerunde gennemføres den 16. november 2020 og anden samtalerunde den 23. november 2020. Der vil være testforløb mellem samtalerne. 

Om virksomheden

Mere end 2.500 årselever og kursister gennemfører årligt uddannelser og kurser på Mercantecs adresser i Viborg, Bjerringbro, Skive, Hoverdal og Ulfborg. 

Mercantec danner bro mellem uddannelse og erhvervsliv og er kendt for et højt fagligt niveau. Mercantec beskæftiger 480 medarbejdere og favner bredt inden for både uddannelsesretninger, uddannelsesudbud, uddannelsesindhold og pædagogiske strategier.

Læs mere om Mercantec her