Sekretariatschef til Psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri - København Ø / Danmark


Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Er du på én og samme tid vores organisatoriske samlingspunkt, dynamo og fundament?

Hver femte dansker oplever psykisk sygdom igennem livet. Det gør psykiatrien til en afgørende samfundsopgave. I Region Hovedstadens Psykiatri ved vi, at en hurtig og intensiv indsats af høj kvalitet giver vores mere end 50.000 patienter gode forudsætninger for et bedre liv. Vi er knap 6.000 ansatte på Danmarks største psykiatriske hospital, hvilket stiller store krav til vores samarbejde, koordinering og løbende forbedringer. 

Vi tilbyder en stilling med et stort og vigtigt ledelsesansvar for sekretariatsafdelingens to overordnede opgaver. For det første at sikre værdistrømmene mellem direktion, de psykiatriske centres ledergrupper og stabschefgruppen i den centrale administration. For det andet at varetage de mange opgaver, som retter sig mod organisationens forskelligartede omgivelser, såsom Psykiatri- og Socialudvalget, Region Hovedstadens centrale stabe, de andre hospitaler, kommunerne, praksissektoren samt bruger- og pårørendeforeninger.

Vi tilbyder en sekretariatsafdeling, der er velfungerende og med høje faglige standarder. Du får ansvar for et sekretariatsteam, et kommunikationsteam, et PsykInfo-team og et forskningsteam. Der er i alt tre mellemledere og 25 medarbejdere – og du vil referere til hospitalsdirektøren. Ved siden af den daglige drift vil jobbet indebære mange små og store udviklingsopgaver – eksempelvis står vi over for de første faser i udarbejdelsen af vores næste treårsplan og en ny forskningsstrategi.

Vi tilbyder også, at du bliver en del af et meget ambitiøst fællesskab, der i en årrække har arbejdet intensivt med en forbedringskultur på tværs af hele organisationen. Vi er endvidere blandt de forreste både nationalt og internationalt i forhold til at kvalificere vores beslutninger med afsæt i relevant og retvisende data. Vi er også i gang med nye hospitalsbyggerier, nedbringe brugen af tvang og ikke mindst videreudvikle på brugen af Sundhedsplatformen i vores praksis.

Sidst men ikke mindst tilbyder vi, at du ikke får to ens arbejdsdage. Vi er hele tiden på tæerne for at udvikle og tilpasse vores organisation – og du vil få en central rolle i det arbejde. Du lykkes ofte igennem din ledelseskraft, men du skal også trives med selv at tage hånd om særligt specielle sager.

Om dig:

  • Relevant kandidatuddannelse – suppleret med efteruddannelse i ledelse.
  • Flere års erfaring som chef for en lignende funktion i en politisk styret organisation – gerne en driftsorganisation, der også har arbejdet systematisk med forbedringsarbejdet (inspireret af Lean-teknikker eller lignende).
  • Visionær og strategisk anlagt med noget på hjertet ift. psykiatrien – og i lige så høj grad god til at få fulgt opgaverne til dørs og afsluttet processerne.
  • Involverende og motiverende ledelsesstil og evner at se den enkelte og skabe arbejdsglæde igennem delegering.
  • God i relationer, høj integritet, stor troværdighed samt et smittende drive og engagement.
  • Nysgerrighed på sekretariatsafdelingens forskellige ansvarsområder.
  • Mod til ledelse og at tage ansvar – også på tværs af stabschefer og centerledelser.
  • Evne til at lede opad og understøtte en velfungerende direktion.
  • Politisk tæft og organisationspolitisk flair.
  • Kan håndtere mange og komplekse problemstillinger simultant.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter overenskomsten for akademikere ansat i regioner mv. og efter principperne i den lokale løndannelse.

Læs mere om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat her

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte hospitalsdirektør Martin Lund på telefon 2010 3293 eller konsulent hos Mercuri Urval, Jakob Westh på telefon 6089 6436. Vi forventer at besætte stillingen pr. 1. januar 2021.

Hvis du finder stillingen interessant, bedes du uploade ansøgning og CV (referencenummer DK-07706).

Ansøgningsfristen udløber den 23. oktober 2020 kl. 10.00.

Første samtalerunde gennemføres den 2. november 2020 og anden samtalerunde den 12. november 2020. Der vil være testforløb mellem samtalerne. 

 

Om virksomheden

 

Læs mere om Region Hovedstadens Psykiatri her