Områdechef

Region Nordjylland - Mariager / Danmark


’Voksne med Udviklingshæmning’ – Sødisbakke, Specialsektoren

’Voksne med Udviklingshæmning’ – Sødisbakke, Specialsektoren

Motiveres du af at lede et højt specialiseret område, der leverer botilbud og VISO-ydelser til hele landet?

Om jobbet
Stillingen som områdechef for Området for Voksne med Udviklingshæmning er en betydelig og attraktiv chefstilling på det specialiserede område i Danmark. Du bliver overordnet chef for områdets 22 ledere, ca. 600 ansatte svarende til ca. 440 fuldtidsstillinger og et tilbud med plads til 131 beboere. Du bliver overordnet ansvarlig for områdets strategiske, faglige og økonomiske udvikling samt personalet, driften og administrationen af området. Områdechefen refererer til socialdirektøren og indgår i Strategisk Chefforum med virksomhedsledelsen og områdecheferne i Specialsektoren.

Der venter derudover en lang række aktuelle og spændende opgaver og udfordringer for den kommende chef, herunder bl.a. udvikling af en strategi for rekruttering og fastholdelse, udvikling af ledergruppen, udvikling af de faglige profiler på tilbuddene samt at fastholde og videreudvikle Sødisbakkes position som VISO-leverandør.


Om dig

Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder:

 •  Relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne suppleret med en lederuddannelse
 •  Dokumenterede gode resultater som leder
 •  Erfaring med ledelse af ledere
 •  Erfaring med strategisk ledelse fra en politisk styret organisation
 •  Gerne erfaring fra og indsigt i social- og handicapområdet
 •  Solid økonomisk forståelse og indsigt 

Personlige kompetencer og egenskaber
Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:

 • Retningssættende leder, der går forrest og skaber følgeskab med sit engagement og sin målrettethed
 • Loyal over for organisationen og de besluttede fælles mål og strategier
 • Kompetent processkaber, men en endnu bedre resultatskaber
 • Hviler i sig selv og har gennemslagskraft, er vedholdende og står fast på de trufne beslutninger
 • Anerkendende og dialogbaseret tilgang til samarbejde
 • Rummelig og nysgerrig, kan begejstre og skabe holdånd på tværs af faggrupper
 • Dygtig til at afstemme sit ledelses- og handlerum ved at orientere sig både op, ned og til siden

Specialsektoren søger lige nu to nye områdechefer, da Områdechefen på Området for Socialpsykiatri er avanceret videre som regionsdirektør ved den Sociale Udviklingsfond og områdechefen på Området for Voksne med Udviklingshæmning går på pension. Om end forventningerne til den erfaringsmæssige baggrund er ens, er der stor forskel på de ledelsesmæssige fokusområder og udviklingspunkter.  

Du finder yderligere oplysninger om jobbet i det uddybende notat

Om Sødisbakke
Området for Voksne med Udviklingshæmning leverer bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og har 131 døgnpladser. Tilbuddene er – som det eneste område - alle samlet på én lokation, Sødisbakke i Mariager. Det skaber en unik mulighed for at skabe en sammenhængende organisation, hvor de tværgående synergier udnyttes til gavn for borgernes trivsel og livskvalitet.

Læs mere om Sødisbakke

Hvis du vil vide mere
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved Jesper Lund på 4045 3435, jesper.lund@mercuriurval.com eller Line Møgelvang Villadsen på 4167 8243, line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Region Nordjylland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Endvidere kan socialdirektør Dorte Juul Hansen kontaktes på 4029 6186.  

Praktisk 
Du får arbejdssted i Mariager. Der er tiltrædelse i jobbet pr. 1. januar 2021, eller efter nærmere aftale. Der forhandles løn i henhold gældende overenskomst, og med udgangspunkt i kvalifikationer. 1. samtalerunde er planlagt til den 27/10 og 2. samtalerunde afholdes den 9/11. Ansøgere der går videre skal påregne tid til personlighedstest.
 
Ansøgningsfristen udløber den 9. oktober 2020 kl. 23.59. Du ansøger direkte via Region Nordjylland på linket her

Om virksomheden

Om Specialsektoren
Specialsektoren er en virksomhed under Region Nordjylland, der hver dag arbejder for, at hvert enkelt menneske, der benytter Specialsektorens tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse. 

Visionen er at være kommunens foretrukne leverandør af højt specialiserede ydelser og imødekomme kommunernes efterspørgsel og behov.

Læs mere om Specialsektoren