Handicap- og Psykiatrichef

Lemvig Kommune - Lemvig / Danmark


Lemvig Kommune

Lemvig Kommune

Har du udsyn og handlekraft, og kan du inspirere til at tænke nyt og skabe bæredygtig udvikling på socialområdet?

I Lemvig Kommune skaber de meningsgivende fællesskaber for alle. De gentænker indsatser og tilgange på det specialiserede socialområde for både børn og voksne, fordi de tror på, at løsningerne oftest findes i et forpligtende fællesskab og på tværs af fagområder. 

Lemvig Kommune arbejder tværgående i opgaveløsningen for at give borgerne de bedste muligheder. Udvikling og nytænkning sker derfor i tætte samarbejder på tværs af fagområder, med civilsamfundet og med eksterne parter.

Motiveres du af at understøtte børn og voksne, der er psykisk, fysisk eller socialt udfordret med at forløse deres potentiale og leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv i samfundet som muligt? Har du erfaring med ledelse af ledere og indgående kendskab til handicap- og psykiatriområdet? Og har du gode kommunikative evner, så er du muligvis Lemvig Kommunes kommende chef? 

Som Handicap- og Psykiatrichef får du det overordnede ansvar for at sikre den faglige og økonomiske udvikling af socialområdet i Lemvig Kommune. Du kommer til at gå forrest i den pædagogiske udvikling af handicap- og psykiatriområdet i en tid, hvor stadig flere borgere har stadig mere komplekse behov. Det stiller krav til en helhedsorienteret og innovativ tilgang samt en tæt og løbende ledelsesmæssig styring af ressourcer og kapacitet på området.

Du bliver faglig leder for områdets to centerledere og en myndighedsleder og forventes at skabe rammerne for et konstruktivt samarbejde om en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på tværs af enhederne. En af dine første opgaver bliver i den forbindelse at igangsætte initiativer, der kan understøtte og fremme større sammenhængskraft og fællesskab i ledergruppen til gavn for både medarbejdere og borgere. 

Det forventes af dig, at du:

  • Er en tydelig og retningssættende leder, der er ambitiøs på organisationens og egne vegne 
  • Er udviklingsorienteret og fagligt engageret - kan inspirere til nytænkning og forandring
  • Evner at skabe balance i spændingsfeltet mellem fornyelse/fremdrift og respekt/anerkendelse for det eksisterende 
  • Har en veludviklet evne til at samarbejde og se fælles løsninger på tværs af fagområder
  • Har en tillidsbaseret ledelsesstil, hvor du har øje for de mange forskellige kompetencer
  • Er lydhør og inddragende, men kan også stå fast når det er nødvendigt
  • Er helhedsorienteret og samarbejdsvillig, understøtter det tværgående samspil 
  • Har politisk og strategisk tæft, kan oversætte mål og rammer både opad og nedad i en politisk styret organisation.

Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat HER

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Line Møgelvang Villadsen fra Mercuri Urval på mobil 4167 8243. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Lemvig Kommune bliver ikke orienteret herom uden forudgående aftale. 


Ansøgning og CV uploades via siden her.

Referencenummer: DK-07587.

Ansøgningsfristen udløber den 17. august, kl. 10.00.

 

  

Om virksomheden

Lemvig Kommune er en velfungerende og økonomisk veldrevet organisation, der leverer gode resultater og formår at udnytte de muligheder og potentialer, der ligger i at være en lille kommune i Vestjylland, der er omgivet af rig natur og har et dybt engageret lokalsamfund. Medarbejder­til­fredsheden er høj, og sygefraværet er det laveste i landet.


Læs mere om Lemvig Kommune på hjemmesiden her