Mentorer

Aarhus Kommune - Aarhus / Danmark


- for unge med dansk som andetsprog

- for unge med dansk som andetsprog

Som mentor for en ung med dansk som andetsprog får du et meningsfuldt, udfordrende og begivenhedsrigt studiejob.

Du vil være med til at gøre en positiv forskel for unge tosprogede på vej mod uddannelse og beskæftigelse, mens jobbet samtidig giver dig mulighed for personlig og faglig udvikling. 

Siden 2009 har Mercuri Urval i samarbejde med Aarhus Kommune gennemført mentorforløb for en udvalgt gruppe af folkeskoleelever med dansk som andetsprog. Ordningen er en succes, og der er stor efterspørgsel efter flere mentorer. Derfor søger vi fra Mercuri Urval igen unge fra videregående eller erhvervsfaglige uddannelser, der vil komme til at udgøre det næste og 23. mentorhold i rækken. 

Mentorordningen er overordnet et led i indsatsen om at højne andelen af unge tosprogede, der gennemfører en ungdomsuddannelse, ligesom man ønsker at understøtte den nationale målsætning om, at 25 % af en hel ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse.

Mentorrollen
Som mentor bliver du matchet med to unge, der har dansk som andetsprog, for hvem du vil være en rollemodel, der inspirerer, coacher og vejleder på en åben og anerkendende måde. Dine mentees går i folkeskole og vil typisk gå i 7.-9. klasse. Du vil som mentor få muligheden for at dele ud af dine erfaringer og kompetencer og på den måde støtte dine mentees’ udvikling. Aktiviteterne, I mødes om, kan f.eks. være hjælp til lektier, besøg på ungdomsuddannelser, fælles fritidsinteresser eller en biograftur. Det er ikke på forhånd fastlagt, hvilke aktiviteter I sammen bruger jeres tid på - det er op til jer at finde de aktiviteter, der bedst muligt understøtter den unges faglige, sociale og personlige udvikling.

Uddannelse og videndeling
Du bliver sammen med dine mentorkollegaer en del af et netværk, hvor I løbende har mulighed for at udveksle erfaringer og dele viden om mentorrollen. Som en del af jobbet gennemgår du ligeledes et uddannelsesforløb på fire dage, som faciliteres af Mercuri Urval, hvor du klædes på til jobbet. 

Det er en forudsætning for at søge jobbet, at du kan deltage i hele uddannelsesforløbet.
Uddannelsesdagene afvikles på følgende datoer: 

 • Torsdag den 3. september 2020, kl. 15.00 – 21.00 hos Mercuri Urval i Aarhus
 • Tirsdag den 8. september 2020, kl. 15.00 – 21.00 hos Mercuri Urval i Aarhus
 • Lørdag den 19. september 2020 (heldagsarrangement, som afholdes på Sprækkebjerg Friluftscenter)
 • Torsdag den 1. oktober 2020, kl. 15.00 – 21.00 hos Mercuri Urval i Aarhus

Din profil
Som mentor skal du være en rollemodel for dine mentees. Det stiller ganske betydelige krav til din personlighed og adfærd. I udvælgelsen af mentorer vægter vi følgende egenskaber højt:

 • Rummelig – du har en anerkendende tilgang til mennesker og udfordringer
 • Imødekommende – du er åben og opsøgende i din kontakt
 • Engageret – du har oprigtig interesse for andre
 • Vedholdende – du følger op på aftaler og mål
 • Robust – du udviser rolig og moden adfærd og tør trække en grænse
 • Integritet – du har et solidt og troværdigt værdisæt og demonstrerer dette i dine handlinger.

Du skal desuden opfylde ét af følgende formelle krav:

 • Du er studerende ved en videregående uddannelse og har minimum et år tilbage af dit studium
 • Du er på hovedforløbet på en erhvervsfaglig uddannelse eller i mesterlære
 • Du er nyuddannet fra en erhvervsfaglig uddannelse og i fast job, hvor du har overskud og tid til at være mentor.

Herudover er følgende erfaringer/kvalifikationer en fordel:

 • Erfaring med børn, unge, tosprogede, integration, lektiehjælp, coaching og lignende
 • Kendskab til ungdoms- og erhvervsuddannelser
 • Et aktivt fritidsliv. Den idéelle mentor har et indholdsrigt og interessant fritidsliv, som kan virke attraktivt og inspirerende for en mentee.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes formelt af Mercuri Urval og tilbydes timeløn. Typisk har du som mentor 3-5 timer om ugen, men skal i din opstart forvente flere timer på grund af det indledende uddannelsesforløb. Du vil få løn under uddannelsen.

For at få dybere indsigt i stillingen, kan du med fordel orientere dig i job- og kravprofilen, som nærmere beskriver jobbet, mentorordningen og vores forventninger til dig. Job- og kravprofilen hentes her. Se desuden gerne videoerne her for yderligere indblik i mentorordningen.

Ønsker du at søge jobbet, skal dette gøres ved at downloade og udfylde ansøgningsskemaet, som du finder her

Det udfyldte ansøgningsskema uploades via Mercuri Urvals hjemmeside - www.mercuriurval.dk - på følgende måde:

 • Gå ind under ”Din karriere”
 • Klik på ”Aktuelle opgaver”
 • I søgefeltet ”Find din næste jobmulighed” indtaster du referencenummer: DK-07623
 • Klik ind på annoncen og tryk på ”Søg stillingen her”
  o Udfyld herefter de øverste felter under ”Personlig information”
  o Upload ansøgningsskemaet, hvor der står ”Vedhæft CV”
  o Husk at give dit samtykke til, at vi må behandle dine personlige oplysninger i forbindelse med denne specifikke stilling.

Ansøgningsfristen udløber fredag den 14. august 2020, kl. 12.00. Bemærk, at du kun skal uploade ansøgningsskemaet – og altså ikke særskilt ansøgning og CV.

Samtaler afholdes i uge 34 og 35.

 

Om virksomheden

www.aarhus.dk