R&D Director med stærke ledelsesmæssige kompetencer

Einar Willumsen A/S - Brøndbyvester/Danmark


Motiveres du af ledelse og at have stort ansvar i en dynamisk hverdag, hvor du er tæt på dine medarbejdere og de operationelle opgaver?

Motiveres du af ledelse og at have stort ansvar i en dynamisk hverdag, hvor du er tæt på dine medarbejdere og de operationelle opgaver?

Overblik og ledelse i en dynamisk hverdag.

Som R&D Director hos Einar Willumsen har du ansvar for udviklingsafdelingen i en spændende virksomhed, der er førende i Norden inden for udvikling af flavours og compounds til fødevare- og drikkevareindustrien. Du refererer direkte til virksomhedens CEO  og indgår i koncernledelsen.

Det er din primære opgave at lede udviklingsafdelingens 18 medarbejdere, der er lokaliseret i henholdsvis Brøndby (analyse- og applikationslaboratorium samt flavour creation) og Malmø (applikationslaboratorium). I det daglige er du tæt på dine medarbejdere og hands-on i forhold til de opgaver, der er i afdelingen. Du har endvidere en positiv og konstruktiv dialog og sparring med dine medarbejdere, du kender den enkeltes styrker og sætter disse i spil, således at afdelingens kompetencer bruges bedst muligt og ressourcer allokeres på den mest hensigtsmæssige måde. Er der behov for det, er det også dig, der sørger for at igangsætte relevant kompetenceudvikling. 

Du har overblikket over virksomhedens  løbende produktportefølje, der tæller et stort antal simultane projekter, der alle har en relativ kort projekttid og til formål at udvikle de smage, som markedet og kunderne efterspørger. Du foretager nødvendige prioriteringer og dispositioner – altid med fokus på det kommercielle og med forretningen for øje – som regel i samarbejde med salgsafdelingen. Du deltager også i kundebesøg fra tid til anden, hvor du bidrager med din tekniske viden.

Troværdig og stærk leder, der har overblik og hands-on

Vi forventer, at du har en relevant naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund, gerne som fødevareingeniør, kemiingeniør eller lignende. Du har en stærk ledelsesmæssig baggrund, der som minimum tæller 3-5 års erfaring og hertil ledet bådet mellemledere, specialister og akademikere. 

Du kommer fra fødevarebranchen og har erfaring med at arbejde med ingredienser og/eller flavours. Du har eventuelt siddet i en mellemlederrolle og er nu et sted i din karriere, hvor du er klar til at tage det næste skridt. Alternativt har du bestridt en lignende stilling i en større virksomhed og er motiveret for at arbejde i en virksomhed, hvor du har stor medbestemmelse og mulighed for at influere. Endvidere har du forventeligt erfaring med applikationsarbejde inden for drikkevarer/konfekture/mejeri/bageri – i laboratorie og pilotskala. 

Du er en stærk og troværdig leder, der har gode kommunikative kompetencer. Du er ordholden og går gerne langt for at nå i mål med det, du har lovet kolleger og kunder. Du har et godt overblik og formår at navigere i en travl hverdag.

Du har en can-do-attitude og trives i en agil og løsningsorienteret  virksomhed, hvor du har stort ansvar og mulighed for at påvirke dit arbejde. Du bidrager med idéer og input, samtidig med at du motiveres af at varetage en rolle, hvor du er en synlig del af den daglige drift og i løbende dialog med dine medarbejdere, der bruger dig i sparringsøjemed.

Du har et kommercielt mind-set og er forretningsorienteret. Du er  handlingsorienteret og formår at træffe nødvendige prioriteringer – alene og/eller i tæt samarbejde med dine kolleger, men altid med forretningen og de kommercielle interesser for øje.

Du har gode sproglige færdigheder og behersker dansk på modersmålsniveau, er flydende i engelsk i skrift og tale samt har gerne en vis forståelse for svensk. 

Einar Willumsen tilbyder
Du tilbydes muligheden for at arbejde hos en moderne leverandør af flavours og compounds til den skandinaviske og internationale Food & Beverages-industri i en virksomhed, der har eksisteret i mere end 100 år, og som gennem tiden har opbygget et veletableret navn og loyale kunder og har en særdeles sund økonomi.

Hertil muligheden for at arbejde i en virksomhed med gode og stærke værdier, hvor der er et sundt arbejdsmiljø og en høj medarbejderanciennitet.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.
Referencenummer: DK-07345.
 

Om virksomheden

A/S Einar Willumsen blev grundlagt i København i 1901 af Einar Willumsen. Einar Willumsen grundlagde virksomheden med en vision om at fremstille bedre flavours og compounds. Efter en succesfuld start grundlagde Einar Willumsen en afdeling i Malmø, Sverige, der startede sin egen produktion i 1907.

A/S Einar Willumsen er i dag en moderne leverandør af flavours og compounds til den skandinaviske og internationale fødevare- og drikkevareindustri. Einar Willumsen er førende inden for flavours i Norden og har kunder i mere end 50 lande verden over.

Langt den største del af Einar Willumsens afsætning sker til drikkevarersegmentet. Hertil leveres både flavours og compounds. Herudover sælges primært flavours til produkter inden for bageri, mejeri, konfekture og tobak/snus.

Virksomheden har hovedkontor i Danmark (Brøndby) og et datterselskab i Sverige (Malmø). På koncernniveau beskæftiger Einar Willumsen p.t. 85 medarbejdere fordelt med 60 i Brøndby og 25 i Malmø. Virksomheden har produktion, udviklingsafdeling, salg og administration i både Brøndby og Malmø.

Virksomhedens R&D-afdeling består af flavour creation, herunder analyselaboratorium, der ligger i Brøndby, og applikationslaboratorier i både Danmark og Sverige. Herudover omfatter funktionsområdet en pilot plant, der er under opbygning.