Psykiatri- og Handicapchef

Ikast-Brande Kommune - Ikast/Brande


”Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når mennesker med særlige udfordringer gives mulighed for et liv med mening og udvikling”

”Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når mennesker med særlige udfordringer gives mulighed for et liv med mening og udvikling”

.

Byrådet har i år vedtaget en meget ambitiøs strategi for Psykiatri- og Handicapafdelingen, som er udarbejdet i fællesskab mellem alle aktører på området og skaber et solidt fundament med en fælles retning på området. Strategien udgør således et stærkt fundament for indsatser og ledelse af området. 

Psykiatri og Handicap er allerede en veldrevet afdeling; det faglige niveau i tilbuddene til de over 500 borgere, der hvert år modtager støtte, er højt. Det samlede budget er på ca. 185 mio. kr. og ca. halvdelen af de 200 botilbudspladser sælges til andre kommuner. Der er ca. 150 dagtilbudspladser.

Ledelse – god ledelse – er højt prioriteret i Ikast-Brande Kommune. Der er formuleret et stærkt fælles ledelsesgrundlag for alle ledere i kommunen, der således udøver ledelse på et grundlag af fælles sprog, kultur, værdier for en fælles stærk ledelsesadfærd overalt i kommunen.

Chefen for Psykiatri- og Handicapafdelingen leder otte udførerenheder, lederen af myndighedsområdet og sin egen stab. Det er her forventningen, at chefen kan lede lederne individuelt og sammen i ledergruppen og skabe de bedste betingelser for den enkelte leders ledelse og styring af kerneopgaven helt ude ved brugerne. Det, der tæller allermest.

Desuden sidder chefen i chefgruppen for Sundheds-, Omsorgs- og Arbejdsmarkedsområdet, der består af tre chefkollegaer og ledes af på tværs-direktøren. Det er her en meget væsentlig og højt prioriteret opgave, at cheferne kan etablere faglige og økonomisk kvalificerende og effektiviserende samarbejdsrelationer og -praksisser på tværs af og mellem afdelingerne, men også til afdelinger udenfor hovedområdet, ikke mindst til Børn- og Ungeområdet. Alle chefer udgør sammen med Direktionen kommunens strategiske chefforum.

Der søges en ny chef, der har ledelsesfaglighed, har prøvet at lede ledere før og kan dokumentere at have gjort det med succes indenfor Psykiatri- og Handicapområdet. Formentlig er den nye chef vant til at betjene og samarbejde med et politisk udvalg.

Læs meget mere om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat HER og bilag HER

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval A/S på telefon 4073 4950. 

Ansøgningsfristen udløber 31. januar 2020, kl. 10.00. 

Vær opmærksom på, at der afvikles 1. samtaler allerede den 5. februar 2020 om eftermiddagen.

 

Om virksomheden

Læs om Ikast-Brande Kommune på www.ikast-brande.dk