Ældre- og sundhedschef

Aalborg Kommune - Aalborg / Danmark


Kan du lede, styre og udvikle velfærd sammen med 4.000 ambitiøse medarbejdere og ledere?

Kan du lede, styre og udvikle velfærd sammen med 4.000 ambitiøse medarbejdere og ledere?

.

Har du: 

 • ledelseserfaring på chefniveau (ledelse af ledere) i en stor og kompleks politisk ledet organisation,
 • dokumenteret succes med at skabe markante forandringer og resultater sammen med og via andre, 
 • solidt, teoretisk fundament for at bedrive ledelse,

Er du:

 • strategisk tænkende og handlende med udsyn,
 • analytisk skarp,
 • robust og eksekveringsstærk ,
 • socialt interesseret, imødekommende og udadvendt,
 • motiverende og inspirerende i samarbejdsrelationer,
 • en tydelig og kompetent kommunikator og formidler,

så er du et godt bud på Aalborg Kommunes nye chef for Ældre og Sundhed.

Ældre og Sundhed omfatter 4 områder: 

 1. Plejebolig, der driver 36 plejehjem, heraf 5 specialplejehjem samt Aalborg Kommunes Videnscenter for Demens.
 2. Sygeplejen, der betjener alle borgere med behov for sygepleje og/eller behov for koordineret sygepleje. Akuttilbud, Vagtcentral og sygeplejeklinikker er ligeledes placeret under sygeplejen.
 3. Træning og Aktivitet, der består af henholdsvis Træningsenheden, der tilrettelægger forebyggende og rehabiliterende forløb sammen med borgere i eget hjem/plejehjem og aktivitetscentrene, der tilbyder en række aktiviteter og vedligeholdende træning for pensionister og efterlønsmodtagere.
 4. Frit Valg der består af Hjemmepleje (praktisk og personlig hjælp fordelt i 13 grupper), Rengøringsenheden (rengøring i eget hjem), Madservice Aalborg (madproduktion til ca. 2600 borgere), samt AK Vikar (Aalborg Kommunes interne vikarkorps).  

Læs mere om organisationen og de muligheder, udfordringer og opgaver, som stillingen tilbyder den kommende chef i det uddybende notat her

Klik her for at se og høre en video, hvor direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen, myndighedschef Ove G. Jensen og sygeplejechef Helen Kæstel fortæller om Aalborg Kommune og deres forventninger til den nye ældre- og sundhedschef.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget, overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 og/eller direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Nielsen fra Aalborg Kommune på telefon 2520 5405.

Ansøgningsfristen udløber den 2. februar 2020, kl. 23.59.

 

Om virksomheden

Læs om Aalborg Kommune på www.aalborg.dk