Direktør - Stavangerregionens Europakontor i Brüssel

Stavangerregionens Europakontor/ Greater Stavanger - Brüssel


EU/EØS - Prosjektmuligheter - Nettverksbygging

EU/EØS - Prosjektmuligheter - Nettverksbygging

***

Vi søker en direktør til å videreutvikle kontoret i Brussel. Kontoret skal være en pådriver og tilrettelegge for at medlemmene utnytter de mulighetene for prosjekter, samarbeid og kompetanseheving som EØS-avtalen gir norske regioner.
Vi ser etter deg som vil utgjøre en forskjell og være sentral i arbeidet med å tilrettelegge for at regionale aktører griper europeiske muligheter. Du vil være bindeledd mellom EU, EØS og Brussel og medlemmene i Stavangerregionen.
Vi søker etter en strategisk leder med faglig ledererfaring og gjennomføringsevne. Du har erfaring fra internasjonalt  arbeid, kompetanse og god kjennskap til EU/EØS-samarbeidet, og kunnskap fra utviklingsarbeid. Videre er du initiativrik, mulighetsorientert og du har gode relasjonelle evner. Du er god til å bygge nettverk og til å mobilisere til samarbeid. Det er en fordel med erfaring fra triple-helix samarbeid.

Ansvar og oppgaver

 • Initiere og støtte ved EU-finansiert prosjektutvikling og –deltakelse
 • Nettverksbygging og partnersøk
 • Faglig ledelse og videreutvikling av kontoret i Brussel – strategisk retning og handlingsplaner
 • Informasjon/analyse av EUs politikk og programmer med EØS-relevans
 • Tilrettelegge for kompetanseheving gjennom seminar, møter og studiebesøk, hovedsakelig i Stavangerregionen og Brussel
 • Mobilisere til deltakelse i strategiske europeiske nettverk, initiativ og konkurranser
 • Profilere Stavangerregionen i EU og Europa og fremme regionens interesser overfor EU-institusjonene

Ønsket kompetanse

 • Høyere relevant utdanning, minimum på bachelornivå, innen samfunnsvitenskap eller tilsvarende
 • Erfaring med  EU/EØS og europeisk samarbeid
 • Interesse for og erfaring med samfunnsutvikling og innovasjon
 • Erfaring fra triple helix samarbeid
 • Faglig ledererfaring
 • Norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig. En fordel om man i tillegg har grunnleggende kunnskap i fransk
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å administrere prosesser effektivt og ha god kostnadskontroll

Direktør rapporterer til adm. dir i Greater Stavanger. Stillingen er plassert ved kontoret i Brussel. En del reisevirksomhet, fortrinnsvis til Stavangerregionen, må påregnes.

For mer informasjon om Stavangerregionens Europakontor, Greater Stavanger se: www.greaterstavanger.no og www.stavangerregion.no.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Tone B F Berthelsen, tlf. 975 59 040 eller Silje Bolset tlf. 975 59 049. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad så snart som mulig. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver inntil søknadsfristens utløp.

SØK PÅ STILLINGER HER!

Stavangerregionens Europakontor/ Greater Stavanger logo

Om virksomheden

Om Stavangerregionens Europakontor 
Stavangerregionens Europakontor skal primært løfte frem prosjekter som bringer sammen næringsliv, forskningsmiljøer og offentlige myndigheter. Vi bidrar til vekst og utvikling i regionen gjennom tverssektorielle satsninger innen blant annet smartby og helse, og med H2020  og videre Horisont Europa som sentrale verktøy. Eksempelvis står Europakontoret  bak Stavangers deltakelse i Triangulum-prosjektet, og var blant initiativtakerne til Nordic Edge Expo.

Europakontoret  ble etablert i 1993, som det første av nå seks norske regionskontor. Fra 1. januar 2020 representerer kontoret 25 aktører fra offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Rogaland.

Om Greater Stavanger
Greater Stavanger arbeider for økt verdiskaping og konkurransekraft i Stavangerregionen og ivaretar i dag daglig ledelse og administrative funksjoner for Europakontoret. Det er fra 1. januar 2020 13 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger, og alle er medlemmer i Europakontoret.