Direktør for Børn og Unge

Fokus på kernevelfærden

På Nordfyn tror vi på, at vi sammen skaber de bedste rammer for hinanden, når vi skaber dem med hinanden. Det er den røde tråd i alt, hvad vi gør, og sådan vi udfolder vores fulde potentiale og skaber vækst. Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen.

  • Sted

    Bogense

  • Virksomhed

    Nordfyns Kommune

  • Referencenr.

    DK-06884

www.nordfynskommune.dk

Stillingen

Stillingen som direktør for Børn og Unge giver mulighed for at arbejde med forandringsledelse på strategisk niveau i mange forpligtende arbejdsfælleskaber. Der er i høj grad tale om en udfordrende, men også meget attraktiv ledelsesrolle med muligheder for at yde indflydelse på de næste skridt i udviklingen af Børn og Unge og hele Nordfyns Kommune.

Der er i foråret 2019 gennemført en ”Analyse af det specialiserede social- og specialundervisningsområde”, som finder, at de enkelte enheder hver for sig leverer gode indsatser i relation til forebyggelse, inklusion og specialundervisning. Analysen peger også tydeligt på behovet for forandringer, hvor samarbejdet og udvikling af tilbud og løsninger på tværs af enhederne styrkes. Denne proces skal gennemføres - og ledes - i en kompleks kontekst, hvor forskellige fagligheder, interesser, holdninger og perspektiver er i spil. Denne dagsorden har politisk og ledelsesmæssig topprioritet i hele kommunen, og der er - ikke mindst i denne sammenhæng - store forventninger til den nye direktørs indsats og resultater.

Budgetaftalen er, som det er sædvanen og udtryk for det gode samarbejdsklima, indgået mellem alle kommunalbestyrelsens 5 partier. Aftalen fortsætter kommunens vækstdagsorden og udviklingen af kernevelfærden for de ældre, børnene og de unge samt borgere, der kræver særlig støtte og opmærksomhed. Børn og Unge-området er i aftalen prioriteret med blandt andet moderniserings- og renoveringsplaner for over 50 mio. kroner.

Direktøren forventes naturligt at have sit ledelsesmæssige udgangspunkt og forankring i direktionen og at bidrage til, at samspillet med den politiske ledelse og udviklingen af kommunen og den kommunale organisation sker koordineret og sammenhængende med et fast blik på kerneopgaverne. Du skal sammen med forvaltningens kompetente chefgruppe, ledere og medarbejdere udvikle organisationen og de faglige tilbud i den retning og i de rammer, som politikerne sætter.

Du kan allerede dit ledelseshåndværk og ved, at sikker styring er en forudsætning, men du kan også etablere dialoger og processer, som sikrer følgeskab om kommunes mål og om dit lederskab. Nordfyns Kommune prioriterer samskabelsesprocesserne med borgerne meget højt, hvilket ikke mindst gælder på dette område, hvor mange borgere er tæt på de kommunale tilbud. Derfor må du også gerne have erfaring med og holdninger til dette emne.

Der vil blive lagt vægt på, at du har stærke kompetencer, særligt de relationelle, kommunikative, strategiske og styringsmæssige. Du kan meget vel være en ”topleder på vej” og ikke nødvendigvis en færdigudlært strategisk leder. Kan du identificere dig med stillingens udfordringer og muligheder, så kan denne stilling være det næste skridt i din ledelses- og karrieremæssige udvikling.

Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat her og om Nordfyns Kommune på www.nordfynskommune.dk

Du er også velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 for en uddybende drøftelse af dine muligheder i stillingen. Sådanne henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Nordfyns Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Desuden kan kommunaldirektør Morten V. Pedersen kontaktes på telefon 2031 2684/mail: mvp@nordfynskommune.dk for nærmere oplysninger om stillingen.

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-06884). Ansøgningsfristen udløber den 25. november 2019, kl. 10.00.

Om virksomheden

Læs mere om Nordfyns Kommune på www.nordfynskommune.dk