Vicekommunaldirektør

Sorø Kommune

Sorø Kommune søger en en visionær og driftssikker vicekommunaldirektør med erfaring fra og indsigt i de kommunale velfærdsområder

 • Sted

  Sorø / Danmark

 • Virksomhed

  Sorø Kommune

 • Referencenr.

  DK-06955

www.soroe.dk/

Stillingen

Sorø Kommune søger en ny vicekommunaldirektør til tiltrædelse snarest muligt. Vores nuværende vicekommunaldirektør er blevet kommunaldirektør i Glostrup Kommune.

Har du lyst til at være vicekommunaldirektør i Sorø Kommune, der er karakteriseret ved:

 • Ambitiøse velfærdsområde
 • Udsyn og integration af FN Verdensmål i Byrådets Vision
 • Færre ledige end gennemsnittet for hele landet
 • En økonomi i balance
 • En konstruktiv og positiv politisk kultur
 • Økonomisk og befolkningsmæssig vækst. Antallet af private arbejdspladser er i vækst
 • Et lavt sygefravær og høj medarbejdertilfredshed
 • En smal ledelsesorganisation med stort ledelsesrum.

Sorø Kommune tænker decentralt politisk og administrativt. Byrådet fastlægger de økonomiske og strategiske rammer og styrer politisk med udgangspunkt i de statsligt fastlagte rammer. Den konkrete udformning af politik er i høj grad uddelegeret til fagudvalgene, og en meget stor del af kompetencen for kommunens udformning og udførelse af opgaveløsningen er uddelegeret til centre, afdelinger og institutioner.

Sekretariatsbetjeningen af fagudvalgene varetages af organisationens centerchefer. Kommunaldirektør og vicekommunaldirektør arbejder sammen som et team om at betjene Økonomiudvalg og Byråd.

Sorø Kommunes ledelsesorganisation består af kommunaldirektør Søren S. Kjær, vicekommunal¬direktør og syv fag- og stabscenterchefer. Dertil kommer 33 gruppe- og institutionsledere. Disse ledere udgør Sorø Kommunes Lederforum. Den administrative organisation er kendetegnet ved en flad struktur, hvor ansvar og råderum er tæt på borgeren. Sorø Kommune har i størrelsesordenen 2.000 ansatte og et samlet driftsbudget på kr. 2,4 mia. Læs om Sorø Kommunes vision her: http://soroe.dk/politik/politikker,-strategier-og-planer

Kort sagt er der tale om et sjældent udbudt kommunalt direktørjob for en ambitiøs toplederprofil, der gerne til stadighed vil udvikle sin organisation og egne kompetencer i et tæt samspil med lederkollegaer, borgmester og Byråd.

Vicekommunaldirektørens roller og opgaver
Vicekommunaldirektøren refererer til kommunaldirektøren og leder de 3 velfærdscenterchefer, og vicekommunaldirektøren har det overordnede ansvar for områderne ”Social og Sundhed”, ”Børn og Familier”, ”Arbejdsmarked og Borgerservice” samt kerneydelsesopgaverne på kulturområdet.

Herudover er vicekommunaldirektørens hovedopgaver og ansvarsområder at:

 • Skabe resultater på tværs af fagcentrene gennem tværgående og inddragende processer
 • Sikre koordineret betjening af det politiske niveau
 • Bidrage til at budgetlægning og økonomistyring styrkes år for år
 • Skabe udvikling og innovation af kernevelfærden og driften både inden for det enkelte fagcenter og på tværs, herunder fokus på at integrere nye metoder og praksisser på velfærdsområderne
 • Bidrage til at styrke udvikling og brug af teknologiske og digitale løsninger
 • Nytænke og innovere måden, Sorø Kommune interagerer, inddrager og samskaber med borgerne
 • Bidrage til udviklingen af Sorø Kommune og implementering de politiske visioner – Vision22 & Ni udvalgte FN verdensmål – i det løbende politiske arbejde og i den daglige drift
 • Være en markant trækkraft for dyb implementering af fornyelse i organisationen
 • Stå i spidsen for udvalgte udviklingsopgaver som projektejer for plejecenterstrategien, ejendomsstrategien, og reformen af myndighedsarbejdet på det specialiserede voksenområde
 • Endvidere har vicekommunaldirektøren ansvaret for – sammen med kommunaldirektøren – at udvikle direktionens rolle i den strategiske ledelse af Sorø Kommune.

Ledelsesorganisationen og kommunaldirektøren forventer, at der ansættes en vicekommunaldirektør, der vil indgå i et tæt tillidsfuldt samarbejde, hvor man i fællesskab arbejder for at sætte retning og løse de løbende udfordringer såvel på tværs af og inden for de forskellige fagområder.  Læs mere om vicekommunaldirektørens opgaver samt succeskriterier her

Sorø Kommune har ca. 30.000 borgere og er geografisk placeret som hjertet i Vestsjælland. Region Sjælland har hovedsæde i Sorø By. Der er 45 minutters transport med toget til både København og Odense. Den sjællandske motorvej passerer gennem kommunen.

Den ønskede profil for vicekommunaldirektøren
Den nye vicekommunaldirektør er en driftssikker og visionær leder, der har erfaring og indsigt i de kommunale velfærdsområder. Du skal være dybt optaget af orden i hele kommunens økonomi og have håndelag for at lede en driftsstærk, politisk organisation.

Kontaktoplysninger og ansøgning
Er du interesseret i stillingen, og har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte John Reynolds, Mercuri Urval, telefon 5076 1222, e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Sorø Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205, e-mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: DK-06955.

Ansøgningsfristen udløber den 22.november 2019 kl. 12.00.


Om virksomheden

Læs mere om Sorø Kommune her: