Managing Director til sekretariatet

Greater Copenhagen Committee

Det bliver din opgave at bidrage til Greater Copenhagens vision samt skabe national såvel som international synlighed omkring Greater Copenhagen i samarbejde med bestyrelsen

 • Sted

  København K / Danmark

 • Virksomhed

  Greater Copenhagen Committee

 • Referencenr.

  SE-13864

www.greatercph.dk/

Stillingen

Visionen for vores samarbejde er:
Greater Copenhagen is the centre of sustainable growth and quality of life. Because we offer agile, collaborative and accessible conditions – where people and businesses can unleash their potential.

Greater Copenhagen sigter generelt mod at øge bæredygtig vækst og beskæftigelse ved at:

 • Understøtte den fælles markedsføring af ”Greater Copenhagen”.
 • Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur.Arbejde for at tiltrække investorer, turister, virksomheder og talenter.
 • Arbejde for at skabe en integreret og bæredygtig vækstregion, blandt andet ved at støtte integrationen af arbejdsmarkedet og forsøge at påvirke lovgivningen og de grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst.  
 • Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser.

Greater Copenhagens handlingsplan for 2020-2021 markerer et nyt kapitel for arbejdet og fokuserer på fire strategiske indsatser, som er afgørende for Greater Copenhagens udvikling:

 • Et integreret arbejdsmarked (f.eks. fjernelse af grænsehindringer, Life Science m.v.).
 • Greater Copenhagen Green (f.eks. den grønne metropol, cykelindsats m.v.).
 • Infrastruktur og mobilitet (f.eks. sammenhængende og intelligent transportsystem m.v.).
 • Digital udvikling (f.eks. hurtigere bredbånd og stabile mobilforbindelser m.v.).

Greater Copenhagen er organiseret med en politisk bestyrelse, en styregruppe på direktørniveau, en koordinationsgruppe og et sekretariat.

Om Greater Copenhagen - Sekretariatet
Sekretariatet har til opgave at sikre, at bestyrelsens beslutninger gennemføres samt at håndtere den økonomiske styring og det praktiske omkring komiteens møder. Sekretariatet består af en Managing Director og få medarbejdere. Som Managing Director refererer du til formanden for komiteens styregruppe.

Sekretariatet er et fællesskab mellem Sverige og Danmark. Sekretariatet er en drivkraft i Greater Copenhagens prioriterede områder. Som Managing Director skal man i den henseende proaktivt etablere netværk og samarbejdsrelationer, bidrage til at flytte dagsordner og initiere diskussioner, der åbner for realiseringen af Greater Copenhagens ambitioner.

Sekretariatets understøttelse af vækstprojekter- og udviklingssamarbejder skal ske i en struktur, hvor der er et tæt samarbejde med medarbejderne i regionerne og kommunerne. Det betyder, at man i rollen som Managing Director naturligt navigerer og trives i et miljø, hvor samarbejde og rådgivning til styregruppen og bestyrelsen baseres på den faglighed og professionalisme, der stilles til rådighed af organisationerne.  

Opgaven
Det bliver din opgave at bidrage til Greater Copenhagens vision samt skabe national såvel som international synlighed omkring Greater Copenhagen i samarbejde med bestyrelsen. Dette indebærer et særligt fokus på at:

 • Proaktivt udvikle, inspirere, udfordre og rådgive med oplæg til relevante politiske beslutninger i bestyrelsen.
 • Sekretariatsbetjene formandskab, bestyrelse og styregruppe.
 • Eksekvere på bestyrelsens beslutninger i samarbejde med medlemsorganisationerne og som formand for koordinationsgruppen.
 • Sætte tydelig retning for sekretariatets arbejde og være en drivende kraft i at udvikle Greater Copenhagen. Herunder sikre god ledelse af sekretariatet samt koordination og netværksledelse på tværs af parterne i koordinationsgruppen.
 • Repræsentere regionen i nationale og  internationale fora.
 • Arbejde netværksorienteret og være opsøgende i sin kontaktskabelse i forhold til at få det aftalte til at ske.
 • Operere og navigere i et miljø med høj kompleksitet og et bredt spektrum af forskellige virksomheder og organisationer.
 • Udvikle sekretariatets kompetencer og samarbejde med politikere, embedsmænd og andre aktører med dyb faglighed.
 • Sikre koordination/netværksledelse på tværs af de fire indsatsområder og disses tovholdere/arbejdsgrupper for at sikre synergi og videndeling.
 • Igangsætte aktiviteter, der understøtter og sikrer videndeling omkring Greater Copenhagen i samarbejde med arbejdsgrupper, medlemsorganisationer og samarbejdspartnere.

Kravprofil
Den ideelle kandidat opfylder flere af nedenstående forudsætninger:

 • Erfaring med politisk-strategisk rådgivning af en politisk ledelse og evnen til at agere samarbejdsorienteret og fleksibelt i et miljø med mange forskellige aktører og interessenter.
 • Dokumenteret ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation og gerne erfaring med samarbejde med det private erhvervsliv.
 • Erfaring med at arbejde med offentlig administration og forvaltning, herunder politisk betjening/sekretariatsbetjening, dagsordener/indstillinger, budget m.m.
 • Erfaring med at arbejde i en international kontekst.
 • En dreven og energisk udvikler, der evner at omsætte ord til handling. 
 • Et internationalt ”mind-set” og forståelse for både danske og svenske styrkepositioner og strategiske interesser i både privat og offentlig sektor.
 • Stærke relationelle kompetencer, der evner netværksledelse.
 • Empatisk, rolig og troværdig med stærke diplomatiske evner.
 • Medievant med stærke kommunikative kompetencer.
 • En relevant akademisk uddannelse.
 • Erfaring og/eller faglighed inden for bæredygtige væksttiltag, investering og erhvervsfremme.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Group Director Christian Nyhlen, Mercuri Urval SE, tlf. +46 73 366 75 76, e-mail: christian.nyhlen@mercuriurval.com og chefkonsulent John Reynolds, Mercuri Urval DK, tlf. +45 5076 1222, e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com
 
Eller Regionsdirektør Per Bennetsen, tlf. +45 5787 5002, e-mail: perben@regionsjaelland.dk og Senior Advisor renee.mohlkert@helsingborg.se

Du kan læse om Greater Copenhagen på https://www.greatercph.dk eller https://www.greatercph.se

Ansættelsesbetingelser
Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Aftale for Chefer med mulighed for tillæg efter kvalifikationer. Der er ikke mulighed for overbygning i form af kontrakt eller åremål. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Arbejdssted er både i Sverige og i Danmark med kontorfaciliteter i Nørregade 7b, København K. Der må derfor påregnes en del rejseaktivitet forbundet med stillingen.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: SE-13864.

Ansøgningsfristen udløber den 18.november 2019 kl. 12.00.

Proces
Første samtalerunde forventes afholdt den 29. november 2019 fra kl. 08.00 i Hellerup  og anden samtalerunde den 11. december 2019 fra kl. 12.00 i Malmø.

Ansættelsesudvalget består fra svensk side af Regional Udviklingsdirektør Ulrika Geereadts og Senior Advisor Renée Mohlkert. Fra dansk side af Regionsdirektør Per Bennetsen og konstitueret administrerende direktør i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Søren Tegen Pedersen. Presse- og kommunikationsansvarlig Jan Thomsen repræsenterer sekretariatet i Greater Copenhagen.

 


Om virksomheden

Greater Copenhagen Committee er et erhvervspolitisk partnerskab mellem Region Skåne og Region Halland i Sverige, Region Sjælland og Region Hovedstaden i Danmark samt de 85 kommuner i området. I komiteen samarbejder vi for at skabe en integreret region, som udenlandske virksomheder og investorer ser som en fælles metropol: Greater Copenhagen, fordi  ”Size matters”. Vi arbejder for øget bæredygtig vækst, et voksende arbejdsmarked, en god livskvalitet for vores 4,3 mio. indbyggere.

Vi vil sammen stå stærkere i konkurrencen i forhold til andre metropoler som Stockholm, Berlin og Amsterdam for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og investeringer til Greater Copenhagen.

Læs mere om Greater Copenhagen Committee:

www.greatercph.dk/