Strategisk Forretningsudvikler

Evida - Viborg


Central nøglespiller, som brænder for den grønne omstilling

Central nøglespiller, som brænder for den grønne omstilling

Vil du være med til at gøre danske virksomheder endnu grønnere og præge den grønne omstilling i Danmark inden for grøn gas?

Ambassadør for grøn gas

For at fremme gassens rolle i den grønne omstilling, søger vi for Evida en strategisk funderet forretningsudvikler, der skal arbejde med at sikre kendskabet til og anvendelsen af grøn gas. Det sker bl.a. ved at være en aktiv rådgiver for relevante beslutningstagere og udarbejde business cases, der viser vejen for anvendelsen af den grønne gas. Ambitionerne er store, da målet på sigt er et 100 % grønt gassystem, der effektivt bidrager til regeringens mål om 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030.

Du bliver en helt central figur i interessevaretagelsen omkring gassens rolle i den grønne omstilling af procesindustri, opvarmning og transport – både på strategisk og operationelt niveau.

På strategisk niveau skal du indgå i relevante netværk og udvalg, hvor du aktivt arbejder med gasnettets muligheder for at bidrage til den ambitiøse politiske klimadagsorden.

Du skal endvidere analysere og bidrage til udvikling af nye projekter og business cases, der understøtter øget brug af den grønne gas i samarbejde med relevante interessenter, herunder slutkunder inden for de nævnte sektorer.

Analyser og afdækning af mulighederne foregår i tæt samarbejde med kompetente kolleger, der kan bidrage med både juridisk, økonomisk, politisk og teknisk indsigt.

Med andre ord skal du være stærkt medvirkende til, at Evida lever op til sin vision om at skabe løsninger, der giver mærkbar værdi for deres slutkunder, samtidig med at løsningerne bidrager til den grønne omstilling og er samfundsøkonomisk forsvarlige.

En central nøglespiller
Du bliver en spydspids i afdelingen Markedsudvikling, der er en del af Marked & Forretningsudvikling i Evida. Du skal udvikle og drive projekterne og indsatserne i samarbejde med en række kompetente kolleger. Du får stor indflydelse på egen hverdag, hvor du i høj grad selv prioriterer og planlægger dine opgaver. Du får udgangspunkt fra hovedkontoret i Viborg, men med hele Danmark som arbejdsplads. Det forventes, at du er ude af kontoret nogle dage om ugen i forbindelse med møder med samarbejdspartnere, offentlige myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder.

Resultatet af indsatserne kommer på langt sigt igennem en vedholdende, synlig og samarbejdende indsats, som du er garant for.

Din baggrund
Du har en videregående uddannelse og erfaring med strategi- og forretningsudvikling. Du brænder for at arbejde med den grønne omstilling, men du behøver ikke nødvendigvis at have erfaring fra energisektoren. Du har et kommercielt mindset og økonomisk indsigt. Du er udadvendt og trives i et job med en stor berøringsflade, hvor det er vigtigt at skabe netværk på mange niveauer, og hvor du forstår at sætte et godt aftryk med din dagsorden.

Du arbejder gerne selvstændigt med et højt drive, hvor du formår at bevare motivationen, selvom de synlige beviser på din succes først for alvor kan ses på lidt længere sigt.

Du tilbydes
Du får en unik mulighed for at være med til præge fremtiden for grøn gas og dermed den grønne omstilling i Danmark.

Du bliver en del af en organisation med kompetente kolleger, der vil give dig den nødvendige indsigt og opbakning.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV. Referencenummer: DK-06990

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval, Erik Barslund på telefon +45 30 72 46 07.

 

 

Om virksomheden

Vejen til grøn dansk forsyningssikkerhed nu og i fremtiden går gennem det danske gasnet. Det er Evidas fornemmeste opgave at vedligeholde og optimere gasnettet, så gassen bliver transporteret og leveret både effektivt og billigt – til gavn for klimaet, kunderne og for samfundet. Evida og det danske gasnet er en del af Danmarks grønne omstilling. Som nationalt selskab er de ansvarlige for sikker og stabil leverance af gas til produktion, transport og opvarmning over hele landet. Evida er en sammenlægning af de to regionale gasdistributører Dansk Gas Distribution og HMN GasNet til et landsdækkende gasdistributionsselskab. Hos Evida  får du en udfordrende hverdag med stor indflydelse på dit arbejde og afdelingens udvikling. Evida samler på medarbejdere, der kan og vil - på egen hånd og sammen med andre. Du får råderum til at gøre dit bedste - og til at sætte spørgsmålstegn ved tingene. Det nye selskab ejes af Energinet. Evida har pt. til huse i Viborg, Søborg, Stenlille, Skærbæk og Odense og er ca. 430 medarbejdere.

Følg Evida på www.evida.dk