Administrerende direktør

Dansk Boldspil-Union

Vil du være en del af noget større?

 • Sted

  Brøndby / Danmark

 • Virksomhed

  Dansk Boldspil-Union

 • Referencenr.

  DK-06824

www.dbu.dk

Stillingen

Vil du være en del af noget større, vil du stå i spidsen for at lede en af Danmarks største idrætsorganisationer, og vil du styrke samarbejde, involvering og udvikling på tværs i DBU og med DBU’s mange samarbejdspartnere, så kan du blive den nye administrerende direktør for DBU.

DBU har i 2019 etableret en ny samlet politisk organisatorisk struktur, der bygger på grundprincipper om fællesskab, solidaritet, samarbejde, åbenhed, dialog og involvering. Den nye struktur gør, at bestyrelsen for DBU kan fokusere på de overordnede politiske, økonomiske og strategiske forhold samtidig med, at fire nye komiteer for henholdsvis Den professionelle fodbold, Breddefodbolden, Landsholdene samt Governance og Udvikling kan bidrage inden for deres fagområder.

DBU søger en ny administrerende direktør, der evner at drive samarbejdet mellem de forskellige områder, medarbejdere og frivillige samt lede den fortsatte udvikling med DBU’s strategi, implementere strategien og skabe en effektiv drift med den bedst mulige udnyttelse og optimering af organisationens ressourcer.

Den nye administrerende direktør refererer til DBU’s bestyrelse og leder selvstændigt direktionens og administrationens samarbejde med bestyrelsen, arbejdet i komiteerne og DBU’s underliggende enheder.

Som ny administrerende direktør for DBU får du en unik mulighed for gennem tæt samarbejde mellem forretning og forening – elite- og breddefodbolden – at lede den videre udvikling af fodbolden som Danmarks nationalsport, herunder varetage dansk fodbolds interesser nationalt og internationalt i et tæt og dynamisk samspil med de mange engagerede medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere.

For at være en relevant kandidat til direktørstillingen, skal du blandt andet have:

 • topledelseserfaring på direktionsniveau og erfaring med betjening af politiske fora,
 • erfaring med strategiudvikling og strategiimplementering samt driftsledelse i en organisation med mange interne og eksterne interessenter,
 • veludviklet evne til og erfaring med at navigere imellem forskellige interesser og perspektiver på organisationen og på den opgave, der skal løses,
 • solid kommerciel forståelse for at sikre det videre udviklingsgrundlag for fodboldsporten.

Som person forventer vi, at du er en stærk relationsskaber og kommunikator, der evner at skabe naturlig respekt om din person og ledelsesstil, og skaber tillid blandt DBU’s medlemsorganisationer, i pressen og blandt ledere, medarbejdere og frivillige. Du skal være åben og visionær og formå at sætte en ambitiøs og tydelig retning, som kan skabe følgeskab og respekt om DBU som en professionelt drevet organisation, der samler fodbolden i Danmark.

DBU tilbyder gode løn- og ansættelsesforhold, der modsvarer stillingens karakter og niveau.

For oplysninger om DBU se www.dbu.dk, herunder pressemeddelelse af 17. september 2019.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte partner Christian Kofoed-Enevoldsen fra Mercuri Urval på telefon 2030 4560.

Ansøgningsfristen udløber den 31. oktober 2019.

Om virksomheden

DBU er fodboldens forbund og organiserer - i samarbejde med Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde - fodbold på alle niveauer – for piger og drenge, for kvinder og mænd – fra landshold, talentudvikling, futsal og eFodbold til børne-, ungdoms- og motionsfodbold. Med 330.000 aktive spillere og flere end 126.000 frivillige trænere, ledere m.m. fordelt på godt 1.650 klubber over hele landet er DBU landets største idrætsforbund, og vi arbejder løbende på at styrke og udbrede fodbolden – herunder udvikle og uddanne spillere, trænere, ledere, dommere og andre funktioner i fodboldens verden.
 
DBU ønsker sammen med klubberne at gøre en markant forskel i det danske samfund ved aktivt at tage ansvar – og være en del af noget større. Vi ønsker at skabe bedre resultater i samspil med klubber, medlemmer og frivillige – både på fodboldbanen med børn, unge og ældre og indenfor sundhed og motion, sammenhold og fællesskab, integration og inklusion.