Rektor

Ørestad Gymnasium - GENOPSLAG

Er du en kommunikativt stærk og erfaren leder, og kan du skabe fælles retning for en eksperimenterende pædagogisk organisation i unikke arkitektoniske rammer?

 • Sted

  København / Danmark

 • Virksomhed

  Ørestad Gymnasium

 • Referencenr.

  DK-06745

www.oerestadgym.dk

Stillingen

Ørestad Gymnasium søger en inspirerende og dedikeret rektor, der vil sætte sig i spidsen for udvikling og profilering af et gymnasium med en eksperimenterende og innovativ tilgang til dannelse og uddannelse.

Gymnasiets berømte arkitektur danner en inspirerende ramme for en unik pædagogisk tilgang og ambition om at skabe uddannelse, der matcher morgendagens samfund - og kompetencer og dannelse, der ”hjælper eleverne med at overskride sig selv og indgå i fællesskaber”.

Ørestad Gymnasium har siden etableringen i 2005 været landskendt for det innovative læringsmiljø, den digitale profil og som mediegymnasium. Der er høj grad af elevinddragelse i skolens dagligdag og stort engagement fra medarbejderne i forhold til at skabe eksperimenterende rammer for dannelse og læring. Ørestad Gymnasium ønsker at være i bevægelse – en bevægelse mod en skærpet og klar profil, en ambitiøs vision og nye strategiske pejlemærker.

Som rektor for Ørestad Gymnasium bliver det derfor din vigtigste opgave at stå i spidsen for at forme bevægelsen mod fremtiden i en dialogorienteret og involverende kultur med stor mangfoldighed, samt at skabe fælles retning og være formidler af en attraktiv fortælling om et moderne digitalt gymnasium med et højt fagligt niveau.

Samtidig er det en vigtig opgave for rektor at styrke gymnasiets sammenhængskraft gennem fastsættelse af mål og retning samt at profilere gymnasiet i relation til mange interessenter. 

Det forventes, at rektor:

 • motiveres af at stå i spidsen for et af Danmarks mest profilerede gymnasier,
 • kan videreudvikle på en stærk kultur og sætte en tydelig retning,
 • er en dygtig og inspirerende kommunikator både indadtil og udadtil og formår at sætte Ørestad Gymnasium på landkortet,
 • er en ambitiøs, visionær og engageret leder,
 • kan fastholde en stabil økonomi og sikker drift,
 • kan skabe og formidle stærke fortællinger om et moderne gymnasium,
 • kan inspirere til og understøtte udviklingsinitiativer i en engageret pædagogisk organisation,
 • har en involverende, dialogorienteret og inspirerende ledelsesstil, der understøtter medarbejdernes og elevernes engagement og medindflydelse,
 • vil sikre, at den faglige og pædagogiske kvalitet fastholdes.

Læs mere om Ørestad Gymnasium, stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her
Hør flere fra Ørestad Gymnasium fortælle om gymnasiet i videoen her

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV. Ansøgningsfristen udløber den 25. november 2019, kl. 10.00

Referencenummer: DK-06745.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget har interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Anja Lange fra Mercuri Urval på telefon 4049 2026 eller mail: anja.lange@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Ørestad Gymnasium vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Om virksomheden

Ørestad Gymnasium er grundlagt i 2005 og har fra starten markeret sig i det uddannelsesmæssige landskab som et digitalt foregangsgymnasium. De arkitektoniske rammer er unikke, og de åbne læringsrum skaber rammerne for en eksperimenterende kultur og unikke pædagogiske muligheder.

De 1.200 elever på gymnasiet har stor medindflydelse på både store og små fællesskaber på skolen, og engagerede ledere, lærere og medarbejdere skaber tilsammen en innovativ kultur, der spejler morgendagens samfund.