Direktør for By- og Landskabsforvaltningen

Aalborg Kommune

- en toplederstilling i sværvægtsklasse og den eneste af sin slags i Danmark

Søg stillingen her
  • Sted

    Aalborg / Danmark

  • Virksomhed

    Aalborg Kommune

  • Referencenr.

    DK-06558

www.aalborg.dk

Stillingen

By- og Landskabsforvaltningen er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.

 

Forvaltningen har i alt ca. 550 medarbejdere, der er organiseret i fire hovedområder. Forvaltningen er velfungerende og økonomisk veldrevet. Den faglige kvalitet og ambitionerne er tårnhøje og kulturen er sund. Ledere og medarbejdere trives, og der er en markant stor stolthed ved at være en del af Aalborg Kommune og By- og Landskabsforvaltningen - arbejdsmiljøet er i top og sygefraværet i bund.

 

Ledelsesmandatet til direktøren fra det politiske system er tydeligt og stort. Direktøren kan forvente, at rådmanden og det politiske udvalg tilbyder et betydeligt ledelsesrum og politisk opbakning til at agere i det.

 

Direktøren forventes - som  formand for forvaltningens direktion, medlem af kommunes direktørgruppe og den centrale rådgiver af rådmand, udvalg og byråd i forhold til den fysiske udvikling af hele kommunen - at kunne tilføre de faglige og politiske processer det overordnede strategiske blik og udsyn – ”det lange lys”.

      

Du er en attraktiv kandidat til stillingen, hvis du motiveres af at bedrive topledelse i en ambitiøs, ny­skabende organisation, hvor bæredygtig by- og landskabsudvikling står øverst på dagsordenen. Du er allerede en dokumenteret kompetent og succesfuld topleder. Du kan meget vel være chef eller direktør for et lignende forvaltningsområde, men Aalborg Kommune er også interesseret i ansøgere fra beslægtede brancher. Først og fremmest skal du kunne levere god, kompetent strategisk topledelse, som særligt er båret af spidskompetencer på retningssætning, relationsskabelse og kommunikation.

 

Stillingen besættes som udgangspunkt på kontraktvilkår efter Aftale om aflønning af chefer.

 

Yderligere oplysninger om kommunen, stillingen og ansættelsesproceduren finder du i det uddybende notat her.

 

Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 og rådmand Hans Henrik Henriksen fra Aalborg Kommune på telefon 9931 2100.

 

An­­søg­nings­fristen udløber den 27. september 2019, kl. 10.00. Der ønskes tiltrædelse pr. 1. december 2019.


Om virksomheden

Hvert år vokser Aalborg Kommune med flere end 1.000 nye indbyggere. Mennesker, der ønsker at bo i en mangfoldig kommune, som har alt, uden at have for meget. De ønsker at blive en del af et rummeligt og handlekraftigt fællesskab, som har skabt en markant udvikling de sidste årtier. En udvikling, som har kombineret industri med viden - skabt tusinder af nye arbejds- og studiepladser, et rigt kultur- og fritidsliv samt en velfærd, der tilsammen har været med til at kåre Aalborgs borgere til de lykkeligste i Europa.

 

Det er nok ikke forkert at sige, at Aalborg Kommunes indbyggere er stolte. Ikke bare over udviklingen, men i lige så høj grad over det sammenhold og samarbejde, som skaber den – og som altid er stærkere, når alle er med. For selvom kommunen strækker sig over mere end 1.000 km2 med Limfjorden, som skærer sig smukt gennem land og by, så er der stadig kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling. Det er derfor, at vi i Aalborg Kommune siger: Vi udvikler os sammen!