Underdirektør til Persondata

Skattestyrelsen

Ønsker du at gå forrest i Skattestyrelsens arbejde med at sikre en effektiv, enkel og korrekt afregning af skatter og afgifter for borgere og virksomheder?

  • Sted

    Odense / Danmark

  • Virksomhed

    Skattestyrelsen

  • Referencenr.

    DK-06682

www.sktst.dk

Stillingen

Ønsker du at gå forrest i Skattestyrelsens arbejde med at sikre en effektiv, enkel og korrekt afregning af skatter og afgifter for borgere og virksomheder? Vil du være med til at udvikle og løse Skattestyrelsens opgaver inden for nye trends som deleøkonomi og kryptovaluta? Kan du levere betydelig ledelsesmæssig, politisk og strategisk indsigt samt erfaring, så er du måske den nye underdirektør i afdelingen Persondata under fagdirektørområdet Person i Skattestyrelsen.

Ansvarsområder
Som underdirektør for afdelingen Persondata spiller du en central rolle i at understøtte korrekt skattebetaling for alle borgere i Danmark. Du får det overordnede ansvar for at udvikle, sikre og styre anvendelsen af tredjepartsdata, dvs. den information og data som Skattestyrelsen håndterer fra fx arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber mv., i både ind- og udland. Tredjepartsdata udgør den helt centrale faktor for opkrævning af personskatter for mere end 4 mio. borgere, og vores data anvendes som grundlag, ikke bare for skattebetaling, men også offentlige ydelser mv. Derfor er det helt afgørende, at vi med vejledning og kontrol af arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber mv. sikrer, at data er korrekte.

Området er under stor udvikling, fordi vores måde at arbejde og tjene penge på ændrer sig i disse år i takt med globalisering, nye investeringsformer og nye arbejdsformer. Det betyder, at du som underdirektør aktivt er med til at tilrettelægge og udvikle, hvordan aktiviteter inden for fx deleøkonomi, kryptovaluta, indtægter fra personer, der skiftevis er konsulenter, selvstændige og lønmodtagere, kan blive opgjort som en tredjepartsindberetning, så vi sikrer, at der betales korrekte skatter. 

Du bliver ansvarlig for at sikre den løbende styring og planlægning og for udvikling af en effektiv administration, og du bidrager til at områdets strategier og formål efterleves på en ambitiøs og professionel måde.

Din kommende afdeling Persondata
Afdelingen Persondata udgøres af 11 enheder, med ca. 180 medarbejdere, der har til formål at understøtte alle opgaver omkring planlægning, styring og gennemførsel af aktiviteter, som danner grundlag for, at tredjepartsindberetninger er retvisende, at dataudveksling sker korrekt, og at kvaliteten er høj.

Faglighed og samspil er i højsæde, og du vil indgå i mange tværgående opgaver i Skattestyrelsen, og med andre styrelser i skatteforvaltningen, så evnen til at etablere gode relationer og kunne sætte sig ind i fagligt komplekse problemstillinger er central.

Du refererer til fagdirektøren for Person i Skattestyrelsen, og indgår i Personledelsen med 5 andre underdirektører og får personaleansvar for 11 personaleledere.

Forventninger til den kommende underdirektør
Vi lægger vægt på, at underdirektøren for Persondata kan sætte nedenstående kompetencer i spil:
◾Væsentlig ledererfaring med gode resultater
◾Vilje og evne til at skabe resultater og forbedringer
◾Stærke kommunikative evner
◾Visionær og stærk i driftsstyring

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx cand.jur., cand.merc.jur. eller tilsvarende - eventuelt suppleret med en skattefaglig indsigt. Derudover lægger vi vægt på erfaring med strategisk ledelse og ledelse af ledere, og du har muligvis taget en lederuddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har medvirket i større forandringsprojekter.

Du har solid erfaring med driftsledelse omkring administrative opgaver og systemer samt udviklingen heraf, da du skal stå i spidsen for løbende effektivisering af drift og processer inden for den afsatte økonomiske ramme, samt udvikling af nye processer og implementering af strategi samt mål- og resultatstyring.

Vi tilbyder
Et virkelig spændende og krævende job, hvor du får mulighed for at præge og påvirke udviklingen inden for Skattestyrelsens arbejde med Persondataområdet, så vi får udviklet og implementeret fremtidsparate løsninger, der sikrer vores skattegrundlag, herunder håndtering af konsekvenser af globalisering og de nye udviklingstendenser inden for fx deleøkonomi og kryptovaluta.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen indplaceres i løngruppe 2, svarende til lønramme 38. Løn og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen forventes besat på åremål. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. 

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Dit arbejdssted bliver indtil videre Lerchesgade 35, 5000 Odense C.

Der må påregnes en vis rejseaktivitet til forskellige steder i landet.

Ansøgning og kontakt 
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link ”Søg stillingen” senest den 3. september 2019.

Vi forventer at holde samtaler løbende. Derudover skal du afsætte yderligere tid til test samt 2. samtale, hvis du går videre i rekrutteringsprocessen. Vi forventer at anvende test, hvor vi samarbejder med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S. Forud for ansættelsen vil der blive indhentet en straffeattest. 

Yderligere oplysninger omkring stillingen og rekrutteringsforløbet kan fås ved kontakt til fagdirektør for Person Karin Bergen på tlf.: 30 57 39 27 eller Christian Kofoed-Enevoldsen, Mercuri Urval A/S på tlf.: 20 30 45 60.

SØG STILLINGEN HER

 

Om virksomheden

’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.