Leder til Økonomi, HR & Digitalisering

Udviklingsorienteret leder til Økonomi, HR & Digitalisering (barselsvikariat)

Tusindvis af socialpædagoger arbejder hver eneste dag for at skabe et godt og meningsfyldt liv for udsatte mennesker. Nu har vi brug for dig, som vil være med til at sikre, at vi kan skabe endnu mere værdi for vores medlemmer!

Søg stillingen her
 • Sted

  København K

 • Virksomhed

  Socialpædagogernes Landsforbund

 • Referencenr.

  DK-06594

www.sl.dk

Stillingen

Er du god til at drive og lede forandringer? Kan du se sammenhænge på tværs, spotte effektiviseringsmuligheder i administrative processer, og har du erfaring med at sætte strøm til? Har du tilstrækkeligt med erfaring, overblik og gå-på-mod til at kunne videreføre de mange projekter og opgaver, som allerede er igangsat, eller som er på vej til inden for økonomi, HR og digitalisering, mens vores nuværende leder er på barselsorlov? Kan du svare ja til alt dette, så er du måske vores nye enhedsleder i Økonomi, HR & Digitalisering.

 

Du bliver ansat i Socialpædagogernes forbundssekretariat i København. I sekretariatet er vi i gang med en større organisatorisk forandrings- og udviklingsproces, som har til mål at gøre os endnu mere relevante for vores medlemmer. Vores ambitioner om at udvikle os har stor betydning for hele sekretariatet, ikke mindst enheden for Økonomi, HR og digitalisering, hvor vi arbejder på at udvikle og implementere nye initiativer, som skal understøtte og skabe værdi for vores medlemmer gennem endnu mere effektive og smidige services og ydelser.

 

Enheden Økonomi, HR & Digitalisering er en ud af 8 enheder i Socialpædagogernes forbundssekretariat. Som enhedsleder for Økonomi, HR og Digitalisering har du det overordnede ansvar for den samlede opgavevaretagelse. Du skal gå i front og sikre fremdrift og høj kvalitet i de mange driftsopgaver og udviklings­projekter som vi løser inden for vores 3 fagområder og på tværs af vores 10 lokale kredse og forbundssekretariatet. Enheden består af 11 medarbejdere, herunder enhedslederen samt 3 fagansvarlige chefkonsulenter. Vi vægter udvikling, samarbejde, høj faglighed og fællesskabet højt i vores bestræbelser på at nå vores mål og servicere vores medlemmer bedst muligt. Stillingen er med reference til vicesekretariats­chef Palle Hansen.

 

Som leder for Økonomi, HR og Digitalisering har du bl.a. ansvar for følgende:

 • At sætte retning og danne fundamentet for vores ambitiøse målsætninger: Digitalisering af vores medlemsservice, strategisk og datadrevet økonomistyring og en sammenhængende udvikling af HR-området.

 • At videreføre, analysere behovet for og igangsætte konkrete projekter inden for Økonomi/administration og HR

 • Løbende sikre procesoptimering og effektivisering via digitalisering og standardisering af administrative arbejdsopgaver

 • Samarbejdet med vores eksterne leverandører af it og lønadministration

 • Sikre at både kerne- og udviklingsopgaver løses bedst muligt og til tiden

 • Personaleledelse af enhedens medarbejdere, herunder sikre medarbejdertilfredshed, trivsel og udvikling samt skabe motivation og følgeskab blandt dine medarbejdere

 • At bidrage til implementeringen af sekretariatets strategi og målsætninger

   

Faglige kvalifikationer

For at du kan lykkes, lægger vi vægt på bl.a. følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Stor indsigt og erfaring med at arbejde inden for Økonomi, HR og/eller Digitalisering – både med kerneopgaver, udviklingsopgaver og på ledelsesniveau

 • Erfaring med strategiudvikling og implementering, gerne inden for HR, økonomi eller administration

 • Erfaring med forandringsprocesser og projekter

 • Erfaring med optimerings- og effektiviseringsprocesser/projekter, gerne digitaliseringsprojekter – og gerne inden for HR, økonomi, administration.

 • Personaleledelseserfaring på minimum teamlederniveau

 • Erfaring med og fortsat lyst til faglig ledelse, og til at være en naturlig sparringspartner for enhedens medarbejdere

 • Erfaring med leverandørstyring – gerne leverandører inden for administration, økonomi, HR

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund

 • Gerne erfaring fra en politisk ledet organisation.

Personlige kompetencer

 • Udfordrer vanetænkning og motiveres af at udvikle, forbedre, optimere og effektivisere

 • Proaktiv, planlæggende og systematisk

 • Mål- og præstationsorienteret, og trives med tempo og fremdrift

 • Kan skabe følgeskab og har en tydelig og retningssættende ledelsesstil, så dine interessenter ved, hvor I skal hen

 • Kan modstå pres og bevare begge ben på jorden

 • Lytter og trives med feedback. Har gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og kan formidle i øjen­højde med dine modtagere

 • Har overblik og forståelse for sammenhænge i organisationen og for enhedens rolle i forhold til sine interessenter

 • Politisk tæft og kan lede op, ud og nedad

 • Samarbejdende og smidig  i din tilgang til medarbejdere, kollegaer, ledelsen,  politikere, medlemmer og eksterne samarbejdspartnere

 • Motiveres af at vide, at du arbejder for 39.000 medlemmer, der hver dag gør en faglig indsats over for bl.a. socialt udsatte børn, voksne og familier.

Vilkår

Løn- og ansættelsesforhold sker efter individuel aftale. Arbejdstiden er røgfri. Vi har til huse i en charmerende bygning i hjertet af København og bliver rost for vores kantineordning.

 

Der er tale om et barselsvikariat, som udløber ved udgangen af 2020. Du kommer dog til en dynamisk organisation, hvor der løbende sker forandringer. For den rette kan der derfor opstå mulighed for en fortsat ansættelse, dog i anden stilling.

 

Yderligere information

Læs mere om Socialpædagogerne på www.sl.dk. Desuden kan du læse mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil her

 

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulent hos Mercuri Urval, Henriette von Essen-Leise på tlf. 2943 5048.

 

Fra Socialpædagogerne kan vice­sekretariatschef Palle Hansen kontaktes på tlf. 2075 9179 eller sekretariatschef Mads Reinholdt på tlf. 2622 4557.

 

Ansøgning

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: DK-06594

 

Ansøgningsfristen udløber den 12. august 2019 kl. 10.00

 

Stillingen ønskes besat fra den 1. oktober 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Der afholdes samtaler den 20. og 29. august 2019. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

 

 

­

 


Om virksomheden

Socialpædagogerne er fagforbund for 39.000 socialpædagoger, der arbejder med og for udsatte børn og unge, børn og voksne med fysisk eller psykisk handicap, psykisk syge, kvinder på krisecentre, misbrugere og hjemløse. Gennem viden og indsigt i det sociale område skaber Socialpædagogerne resultater for vores medlemmer, udsatte borgere og hele samfundet.