Projektchef

Lednings- & anlægsprojekter

Ledelse af kompetente projektledere

Søg stillingen her
  • Sted

    Thisted

  • Virksomhed

    Thisted Vand A/S

  • Referencenr.

    DK-06370

www.thistedvand.dk

Stillingen

Du får det overordnede ansvar for lednings- & anlægsprojekter i Thisted Vand koncernen med et samlet investeringsbudget, der for 2019 er på ca. 56 mio. kr.

Du skal fremtidssikre Thisted Vands anlæg og ledningsnet med foretagelse af de nødvendige investeringer og vedligehold.

Du indgår i den øverste ledergruppe og får ledelsen af projektafdelingen med 5 kompetente og engagerede medarbejdere samt et tæt samspil med Thisted Vands i alt 38 medarbejdere.

Projektchefen skal sikre overblik samt fremdrift og overholdelse af de aftalte budgetter. Projektchefen skal i samarbejde med projektledere, driftschefer, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere sikre, at projekterne bliver gennemført i en tilfredsstillende kvalitet og med tilfredse borgere.

Projektchefens primære opgaver er:

• Ledelse af projektafdelingens 5 medarbejdere
• Opfølgning på igangværende projekter i samarbejde med Thisted Vands øvrige medarbejdere – herunder:
      - Planlægning og prioritering af ressourcer
      - Opfølgning på igangværende projekter med økonomi, fremdrift og kvalitet
      - Styring af eksterne samarbejdspartnere
      - Sikre overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsgodkendelse
• Beslutning om igangsættelse af nye projekter i samarbejde med ledergruppen og den øverste ledelse (adm. direktør og bestyrelse)
• Ledelse af egne større projekter
• Gennemførsel af udbudsrunder med udfærdigelse af udbudsmateriale og valg af leverandører i henhold til gældende lovgivning
• Oplæg til anlægsinvesteringer og vedligeholdelsesplaner for at opretholde kvaliteten af drikkevand og overholdelse af udledningstilladelser
• Kommentering af alle nye planer, som griber ind i forsyningens aktiviteter og besluttes af bl.a. Thisted Kommune og andre eksterne interessenter
• Kontakt til eksterne myndigheder og samarbejdspartnere.

Erfaren projektleder med anlægserfaring og gode samarbejdsevner

Du har erfaring med projektledelse fra anlægs- og vedligeholdelsesprojekter med forståelse for praktiske problemstillinger vedr. anlæg og ledningsføringer – gerne fra spildevandsanlæg. Du har en uddannelse som ingeniør eller anden lignende uddannelse samt ledelseserfaring. Du har økonomisk indsigt og erfaring med budgetudarbejdelse samt investeringsplaner. Du har kendskab til myndighedskrav fra drikke- og spildevandsområdet samt erfaring med myndighedsbehandling.

Du er god til at samarbejde både internt og eksternt med borgere og øvrige vigtige interessenter. Du motiveres af at gennemføre projekter sammen med andre og at være en del af en organisation, som udfører en samfundsmæssig vigtig opgave. 

Indflydelse på en samfundsmæssig vigtig opgave

Du bliver en del af en veldrevet organisation med gode arbejdsforhold, en uformel omgangstone samt hjælpsomme og engagerede kolleger. Du får stor indflydelse på beslutningerne i en organisation, hvor der er kort vej fra beslutning til handling og frihed under ansvar. Du får en nøglerolle i Thisted Vand og er dermed med til at udføre en samfundsmæssig vigtig opgave. Løn tilbydes efter kvalifikationer.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.  Referencenummer: DK-06370

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Group Director Anne Louise Duus Kinnerup på mobil +45 4167 8250.


Om virksomheden

Thisted Vand A/S leverer drikkevand og afleder spildevand fra virksomheder og boliger i Thisted kommune. Thisted Vand  er 100% ejet af Thisted Kommune.

Thisted Vands mission er at sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugeren.
 
Visionen – det langsigtede mål – er at være en professionel og attraktiv servicevirksomhed med fokus på forsyningssikkerhed og effektivitet i forhold til kunder, medarbejdere, samfund og miljø.

Thisted Vand har hovedsæde i Thisted og beskæftiger p.t. 38 medarbejdere.

Thisted Vand leverer drikkevand ved indvinding af grundvand fra 8 kildepladser, der behandles og distribueres gennem ca. 825 km vandledning til ca. 12.400 forbrugere. Årlig solgt mængde drikkevand er ca. 3 mio. m3.

På spildevandsområdet ejer og driver Thisted Vand 5 renseanlæg beliggende i Thisted, Hanstholm, Vilsund, Tåbel og Øsløs samt kloakledninger, pumpestationer og bassiner i Thisted Kommune. Thisted Vand indsamler spildevand fra ca. 15.800 boliger og erhvervsvirksomheder og transporterer det til 5 renseanlæg via et ledningsnet på ca. 825 km med ca. 325 pumpestationer, hvoraf ca. 200 stk. er husstandspumpestationer. Herudover er der ca. 180 km. regnvandsledning.

Se mere på www.thistedvand.dk