Direktør

Svendborg Kommune

Udviklingsorienteret direktør til Miljø og Teknik

Søg stillingen her
 • Sted

  Svendborg / Danmark

 • Virksomhed

  Svendborg Kommune

 • Referencenr.

  DK-06369

www.svendborg.dk

Stillingen

Svendborg Kommune vil udvikling og har modet og viljen til det. Målet er at opnå en stærk hovedby og derved skabe grobund for stærke og bæredygtige lokalsamfund i hele kommunen. De mange velfungerende lokalsamfund i kommunen skal videreudvikles, og der skal bygges videre på de kvaliteter, som understøtter det gode liv.

Kommunens overordnede vision er at skabe rammerne for det gode liv. By og land skal udvikles på en idérig og bæredygtig måde, så det gode liv kan opretholdes og udfoldes. Rammerne for det gode liv forventes også at fremme bosætningen og erhvervsudviklingen i kommunen, da der gennem det gode liv er fokus på et kreativt, sundt og maritimt liv.

Til denne dagsorden leder vi efter en inspirerede og modig direktør. En direktør, der med unikt gode kontakt- og relationskompetencer naturligt kan etablere de netværk og det samarbejde blandt de mange aktører på tværs af hele kommunen, som er nødvendige for at realisere kommunens ambitiøse mål.

Svendborg Kommune tilbyder en god platform til direktøren, der spiller en central rolle og yder et vægtigt bidrag til udviklingen af kommunen. Samspillet mellem den administrative og politiske ledelse er tillidsfuldt og stærkt, ligesom det er i direktionen. Der arbejdes og ledes ud fra fire centrale og anerkendte værdier; Helhed i opgaveløsningen, Borgerne i centrum, Læring og Udvikling samt Trivsel. Direktøren går - sammen med resten af direktionen - forrest i forhold til at udleve disse værdier i alt, hvad de foretager sig i kommunens arbejde.

Direktøren har fokus på at bidrage både internt i den kommunale organisation og ikke mindst i de eksterne relationer:

 • Lede med lokalsamfundet: Sammen med kommunaldirektøren, erhvervschefen og de øvrige afdelingschefer er direktøren en central aktør og ambassadør i samarbejdet med erhvervslivet, hvor projekter og innovative idéer blomstrer - og direktøren skal medvirke til at realisere kommunens ambitioner. I Svendborg er projektet ”Fremtidens Havn” selvsagt af særlig strategisk betydning.
 • Lede med politikere og direktion: Direktøren bidrager til, at der er et tillidsfuldt og positivt samspil med de politiske udvalg og byrådet, og at disse oplever at være optimalt betjent og serviceret i den politiske rolle. I direktionen optræder direktørerne som helhedstænkende og -handlende i et muligheds- og løsningsorienteret samspil. Den nye direktør må i direktionsarbejdet gerne bringe alternative perspektiver i spil, turde tænke nyt samt udfordre og bidrage til fornyet dynamik i den velkonsoliderede direktion.
 • Lede ind i egen organisation: Direktøren skal gennem og med sine chefer stå i spidsen for at motivere og skabe en stærk organisation, der realiserer de politiske visioner. Det skal ske på et højt fagligt niveau, være effektivt og i et positivt samspil med omverdenen. Direktøren går forrest og bidrager gennem kompetent personaleledelse også til en stærk ledelseskæde.

Svendborg Kommune forventer, at den nye direktør kan levere kvalificeret i de nævnte roller og allerede i tilsvarende eller lignende stilling har dokumenteret at kunne. Minimumskravene er i øvrigt stærke strategiske kompetencer og solid erfaring med de organisatoriske samt politiske processer og gerne i samarbejdet mellem den kommunale organisation og private aktører.

Som person og leder er direktøren tydeligt retningssættende, har en naturlig autoritet og er en formidabel netværker.

Læs gerne mere om kommunen og direktørområdet på kommunens hjemmeside her og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her.

Du er herefter velkommen til at kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 for en fortrolig dialog om vilkår og muligheder i stillingen. Du er også velkommen til at kontakte kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf fra Svendborg Kommune på telefon 3017 5101.

Kan du se dig selv som direktør for Miljø og Teknik i Svendborg Kommune, så kunne denne stilling blive din næste attraktive udfordring.

Ansøgningsfristen udløber den 3. juni 2019, kl. 10.00.

 

Om virksomheden

Du kan læse mere om Svendborg Kommune på www.svendborg.dk