Kommunaldirektør

til Tårnby Kommune

– mulighedernes kommune

Søg stillingen her
  • Sted

    Tårnby / Danmark

  • Virksomhed

    Tårnby Kommune

  • Referencenr.

    DK-06247

www.taarnby.dk

Stillingen

Tårnby Kommune søger en kommunaldirektør, der kan indgå et tæt og tillidsfuldt samarbejde med borgmesteren og kommunal-bestyrelsen i øvrigt. Du skal kunne rådgive både her og nu og i forhold til strategiske udfordringer. I dine relationer med kommunalbestyrelsen skal du kunne begå dig ledelsesmæssigt og socialt i både åben rådgivning og fortrolige sammenhænge i et gensidigt tillidsskabende samarbejde. Du er modig, kan udfordre og inspirere den politiske ledelse og du skal ikke mindst kunne stå på mål for kommunalbestyrelsens beslutninger i forhold til at motivere og inspirere den administrative ledelse og medarbejderne.

Du sikrer sammenhængskraft, koordinering, engagement og ansvarliggørelse på tværs af chef- og ledergruppen – både i den daglige drift og på den lange bane – hele organisationen skal være i sync. Du sætter en retning som strategisk topchef og samler chefer og ledere til at arbejde for et fælles ansvar for hele organisationens sammen-hæng med respekt for de forskellige forvaltningsområders særlige interesse og sikrer, at der bliver effektueret og implementeret i overensstemmelse med de politiske beslutninger og prioriteringer.

Vi ønsker, at du står i spidsen for at udvikle fremtidens kommunale løsninger i samarbejde med borgerne, politikerne og de fagprofessionelle i et tæt parløb præget af gennemtænkte processer, inkludering, samskabelse og i det hele taget gensidig inspiration og samarbejde. Tårnby Kommune ønsker gennemsigtighed, åbenhed og medejerskab i disse processer, og du har som kommunaldirektør en særlig repræsentativ rolle internt og eksternt med respekt for arbejdsdelingen mellem borgmester, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsens medlemmer i øvrigt.

Du afsøger og kommer med udspil til strategiske muligheder, samarbejder og indsatser igennem dialog med relevante interessenter i og udenfor kommunen og har indsigt i de vigtigste udviklingstendenser nationalt og internationalt. Og ikke mindst følger du op på igangsatte aktiviteter. I denne rolle er det ikke mindst vigtigt, at du imødekommende motiverer og udfordrer ledelse og medarbejdere til at have modet og engagementet til at komme med udspil og indspil til innovation, udvikling og fornyelse.

Du arbejder for at understøtte, udvikle og forny kommunens åbenhedspolitik i forhold til borgere og administration. Større enkeltsager og kritiske ledelsesudfordringer håndterer du med overblik, ro og handlekraft. Du kan koordinere og udvikle et optimalt samarbejde med de faglige organisationer via MED-systemet. I Tårnby Kommune er der udviklet et rodfæstet samarbejde med de faglige organisationer. Kommunen er præget af langvarige ansættelser, og der er fokus på det gode arbejdsmiljø og tryghed i ansættelsen.

Forandring og fornyelse sker på den baggrund også med fokus på at have fingeren i jorden og skabe følgeskab.

 

Om Tårnby Kommune

Tårnby Kommune er med ca. 43.000 indbyggere en del af hovedstadskommunernes fællesskab. Vi er mulighedernes kommune, hvor der både er moderne byudvikling, fokus på det grønne og gang i erhvervsudvikling med overskud af arbejdspladser. Ved Kommunalvalget i Tårnby den 21. november 2017 var der 33.219 stemmeberettigede vælgere, hvoraf 22.339 deltog i valget. De valgte en kommunalbestyrelse på 19 medlemmer, der repræsenterer et meget bredt politisk spektrum med stor vilje til samarbejde, og alle er enige om at arbejde for, at Tårnby skal være borgernes kommune, og at den kommunale administration skal indrette sin organisation, virkemåde og kultur efter, at borgeren er i centrum.

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige kompetencer blive vægtet.

Læs mere i job- og kravprofilen her

 

Ansættelsesvilkår

Ansættelse som tjenestemand eller på kontrakt. Vilkår forhandles ud fra kvalifikationer. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. august/1.september 2019 afhængig af nuværende fratrædelsesforhold.

 

Yderligere oplysninger og ansøgning

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte chefkonsulent John Reynolds, Mercuri Urval, på telefon 50 76 12 22 eller e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Tårnby Kommune vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.com/da-dk/ (referencenummer: DK-06247).

Ansøgningsfristen udløber den 9. maj 2019 kl. 10.00.


Om virksomheden

Læs mere om Tårnby Kommune her: www.taarnby.dk/