Administrerende direktør

Dansk almennyttigt Boligselskab

Unik mulighed for at stå i spidsen for et sundt, solidt og veldrevet boligselskab, hvor du sammen med en særdeles kompetent organisation skal sikre bæredygtig udvikling og fremdrift

Søg stillingen her
 • Sted

  Frederiksberg / Danmark

 • Virksomhed

  DAB

 • Referencenr.

  DK-06153

www.dabbolig.dk/

Stillingen

Vil du være del af et stærkt fællesskab af almene boliger, der arbejder for at være det bedste og billigste administrationsselskab?  Og trives du i et felt, hvor du både skal arbejde for en effektiv og digital organisation samtidig med at have beboerdemokratiet i centrum?  Så er du måske vores nye administrerende direktør, som skal overtage posten, efter at den nuværende administrerende direktør går på pension.

Som administrerende direktør har du først og fremmest det overordnede ansvar for, at DAB ledes og styres med afsæt i organisationens grundlæggende værdier: Redelighed, omsorg for beboerne og effektivitet.

Ansvaret omfatter naturligvis også DAB’s strategi og udvikling, så organisationen kan imødekomme de krav og ønsker, der er fra boligselskaberne, beboerne, medarbej-derne, regeringen og øvrige interessenter, ligesom du løbende sikrer, at DAB har en sund økonomi, så der kan leveres en god og effektiv basisadministration til de administrerede boligselskaber.

Mere specifikt er det din opgave og dit ansvar at:

 • Realisere DAB’s strategi for 2018 - 2020 ‘Rum til udvikling’, særligt med fokus på at få imple­men­teret digitaliseringen ned igennem organisationen og sikre effektiv drift som følge af lovkrav om besparelser i de almene boligorganisationer.

 • Styring af DAB’s interne økonomi.

 • Være i løbende dialog med formandskabet, deltage i bestyrelsesmøder og i det årlige repræsen­tantskabsmøde.

 • Lede og udvikle din chefgruppe i et direktionsfællesskab.

 • Være synlig for DAB’s 49 boligselskaber ved at deltage i organisationsbestyrelsesmøder og tage på besøg i afdelingerne. 

 • Sikre sammenhæng mellem administrationen, driften og bestyrelserne.

 • Forene DAB som forening med en forretningsforståelse.

 • Varetage DAB’s interesser i forskellige sammenhænge, herunder i de kommuner, DAB har selskaber i, Boligselskabernes Landsforening (BL), Landbyggefonden og i forhold til DAB’s pengeinstitut og realkreditinstitut.

 • Stå i spidsen for det strategiske partnerskab, som DAB har indgået mellem en kreds af almene boligselskaber og it-leverandøren EG a/s.

Der vil være frie rammer til at varetage ovenstående opgaver, og du vil træde ind i en organisation, som på både drifts- og bestyrelsesniveau er åben og fleksibel for nye input og forslag, men med respekt for kundernes ønsker og krav.

 

Du vil stå i spidsen for et team af medarbejdere med høj anciennitet, og som er godt sammentømret og fleksibelt træder til og dækker af på hinandens arbejdsopgaver. Medarbejderne har en stor loyalitetsfølelse over for organisationen og værner om dets historie – men imødekommer samtidig forandringstiltag, nye ideer og initiativer positivt. Alle medlemmer af organisationen har en fælles interesse i at fastholde og udvikle DAB til fortsat at være en aktiv og saglig medspiller i den almene sektor.

 

Om dig

 

Du har en stærk og bred toplederbaggrund og flere års dokumenteret erfaring fra direktionsniveau med virksomheds- og forretningsledelse. Du har et positivt drive og en både teoretisk og praktisk kombineret baggrund og tilgang til opgaveløsning og kan vise gode resultater med ledelse af ledere fra politisk styrede organisationer. 

I rollen, der spænder meget bredt i sin relationsflade, er stærke kommunikative evner en væsentlig forudsætning, og du er derfor velformuleret og kan begå dig på alle organisatoriske niveauer – højt som lavt. Som person har du en god pondus, og din lederstil er moderne og uformel, idet dit fokus er på styrken i fællesskabet og samspillet af kompetencer frem for på titler og formel ledelse.

Du har således i alt væsentlighed følgende faglige baggrund og personlige kompetencer:

 • Solid erfaring med at styre kernedriften og gode erfaringer med udvikling af nye tiltag.

 • Erfaring med betjening af politisk niveau og fortrolighed med sparrings- og rådgivnings­opga­ven.

 • Organisatorisk forståelse og kan sætte rammer og retning ud fra politiske mål og organisatoriske behov og træffe helhedsorienterede beslutninger.

 • Er i stand at prioritere og eksekvere med fokus på såvel drift som udvikling.

 • Arbejder med stort overblik og kan gå i detaljen om nødvendigt.

 • Stærke relationelle evner og formår at opbygge tillidsfulde samarbejdsrelationer.

 • Tydelig og troværdig kommunikator både mundligt og skriftligt og kommunikerer med alle i øjenhøjde.

 • Politisk og strategisk tæft og er i stand til at give et kvalificeret med- og modspil i et tillidsfuldt samspil med formandskabet.

 • Evner at bevare roen og overblikket, når tingene er svære, og er i stand til at håndtere konflikter på en professionel og værdig måde.

 • Er som person ordentlig, tillidsskabende og troværdig og har en naturlig autoritet og gennem­slagskraft.

 • Besidder en stor ansvarlighed og arbejdskapacitet.

 

Du kan læse mere om jobbet og vores forventninger i den detaljerede job- og kravprofil her. Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsprocessen kan fås i fortrolighed hos konsulenterne: Hirse Tikjøb, Mercuri Urval, på telefon 2072 6213  eller e-mail: hirse.tikjob@mercuriurval.com eller Steen Gravers, Mercuri Urval, på telefon 4055 2660 eller e-mail: steen.gravers@mercuriurval.com.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-06153).

Ansøgningsfristen udløber den 28. april 2019 kl. 12:00.


Om virksomheden

DAB blev stiftet i 1942 med sigte på at bygge bedre og større almen-nyttige boliger end de hidtidige almennyttige boliger. DAB kom godt fra start og har opført nogle af de legendariske bebyggelser i den almene boligsektor, såsom  Kollektivhuset Høje Søborg i Gladsaxe, Bredalsparken og Grenhusene i Hvidovre. I dag  udlejer og administrerer DAB mere end 50.000 boliger for almene boligselskaber og kommuner over hele landet. De almene boligselskaber er DAB’s største kundegruppe fordelt på 49 boligselskaber. DAB varetager alt fra administration af ventelister og udlejning til vedligeholdelse af både boliger, ejendomme og grønne områder.