Kontorchefer

Regional kontrol

Stærke fagligheder - God forvaltningsskik - Forandringsledelse

  • Sted

    Ringsted, Kolding, Nykøbing Mors eller Frederikshavn

  • Virksomhed

    Fiskeristyrelsen

  • Referencenr.

    DK-06078

www.fiskeristyrelsen.dk

Stillingen

Fiskeristyrelsen er en ambitiøs styrelse i forandring. Fiskeristyrelsen har i de seneste år været genstand for kritik, bl.a. i form af beretninger fra Rigsrevisionen og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn. Derfor har Fiskeristyrelsen igangsat en række initiativer med det overordnede mål, at Fiskeristyrelsen kan opfylde sin strategiske ambition om at drive en kompetent offentlig virksomhed med klar og effektiv forvaltning af både kontrol- og tilskudsområdet. Fiskeristyrelsen skal være en professionel myndighed med styr på opgaveløsningen, og erhvervet skal mødes med gennemsigtige forretningsgange, effektiv og hurtig sagsbehandling samt klar og ensartet kommunikation.

Den stærke faglighed hos Fiskeristyrelsens medarbejdere skal matches af en tilsvarende stærk forvaltningskultur. Derfor har Fiskeristyrelsen besluttet at ændre sin organisationsstruktur med fokus på at styrke ledelsen.

Der etableres således pr. 1. maj 2019 to nye organisatoriske enheder ”Regional kontrol Øst” og ”Regional kontrol Vest” – begge med ansvar for fiskerikontrollen til lands og til vands. Hver enhed skal ledes af en kontorchef med reference til direktøren.

Regional kontrol er Fiskeristyrelsens kerneforretning. I den regionale kontrol træffes der beslutninger om overtrædelser og tilladelser, administrative afgørelser, polititiltalerejsning, indstilling om tildeling af point, samt bidrag til den løbende planlægning af den fysiske kontrol mv.

Kontorcheferne får det overordnede ledelsesmæssige ansvar for enhederne og vil samtidig løbende og aktivt skulle bidrage til den overordnede udvikling af styrelsen – det gælder både i strategisk, organisatorisk, driftsmæssig/faglig og i personalemæssig henseende. Ansvaret vil navnlig bestå i at deltage i opbygning, vedligeholdelse og sikring af ensartet, løbende implementering af administrationsgrundlag på tværs af områder (inspektorater og skibe) og i styrelsen. Det kræver god ledelse – forandringsledelse, personaleledelse og driftsledelse på én gang. 

Der er tale om udfordrende og spændende lederstillinger i en krævende situation, hvor der er muligheder for at øve indflydelse på Fiskeristyrelsens fremtid og sammen med medarbejderne at gøre en reel forskel på et område, der betyder noget for mennesker, miljø og virksomheder.

Forventningerne til kontorcheferne er høje, og det vil i særlig grad blive vægtet, at kandidater har en samfundsvidenskabelig uddannelse samt erfaring med personaleledelse og forvaltningsprocesser. Det er vigtigt at være vedholdende, målrettet og systematisk – en tålmodig forandringsleder. Kontorcheferne skal evne – og have lyst til - at indgå i et konstruktivt og tværgående samarbejde med de øvrige kontorchefer i chefgruppen og direktionen.

Stillingerne indebærer rejseaktivitet. Kontorchefen for Regional kontrol Øst forventes at få daglig arbejdsplads i Ringsted eller Kolding, og kontorchefen for Regional kontrol Vest i Frederikshavn eller Nykøbing Mors. Den endelige placering sker efter nærmere aftale med kontorcheferne.

Læs mere om Fiskeristyrelsen på www.fiskeristyrelsen.dk og uddybende oplysninger om stillingerne og ansættelsesprocessen i job- og kravprofilen, som kan downloades her: Job- og kravprofil. Her findes også kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre nærmere om jobbene.
 
Finder du jobbene interessante, kan du uploade ansøgning og CV på nedenstående link. Ansøgningen skal mærkes med den stilling, du ønsker at søge. Ansøgningsfristen udløber den 3. marts 2019. Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

 

SØG STILLINGEN HER

Om virksomheden

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Udenrigsministeriet. Styrelsen beskæftiger ca. 245 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol, der med virkning pr. 1. maj 2019 består af Regional kontrol Øst og Regional kontrol Vest omfattende to fiskeriinspektorater og tre fiskerikontrolskibe.

Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforberedelse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samarbejde. Styrelsen er EU-akkrediteret som udbetalende organ for EU-støtteordningen.