Administrerende direktør

Vestforsyning A/S

Vestforsyning søger en markant og visionær administrerende direktør, der kan videreudvikle koncernen og skabe vækst og merværdi på basis af en sikker og velkonsolideret drift.

 • Sted

  Holstebro/Danmark

 • Virksomhed

  Vestforsyning A/S

 • Referencenr.

  DK-06027

www.vestforsyning.dk

Stillingen

Vestforsyning søger en markant og visionær administrerende direktør, der kan videreudvikle koncernen og skabe vækst og merværdi på basis af en sikker og velkonsolideret drift. Hvis du allerede har dokumenteret, at du kan skabe resultater i en kompleks kontekst, hvor forretningsmæssige og politiske logikker og interesser mødes og respekteres, kan du være gjort af det stof, den nye direktør skal have.

Du skal i tæt samarbejde med bestyrelsen, den nærmeste ledelse, medarbejdere og samarbejdspartnere eksekvere Vestforsynings strategi og udøve ledelse i balance med følgende fem bundlinjer:

 • Økonomi,
 • Forsyningssikkerhed, produktions- og serviceniveau og salg,
 • Klima og miljø,
 • Vækst og udvikling og
 • Arbejdspladsen.

Du skal sikre, at de stordriftsfordele, Vestforsyning som multiforsyningsvirksomhed har, videreudvikles, og at kerneforretningen fortsat er økonomisk sund og effektiv. Du skal være det fremmeste eksempel på en professionel ledelseskultur, hvor åbenhed, mod og dialog er nøgleord.

Vestforsyning tilbyder en attraktiv stilling, hvor der er vilje og opbakning blandt 160 kompetente medarbejdere, ledere, bestyrelse og Holstebros borgere til at videreudvikle Vestforsyning som en multiforsyningsvirksomhed, der både er usædvanlig veldrevet på kerneforretningen og er i front inden for nye og omkostningseffektive løsninger på klima- og energiområdet.

Der er tale om et job med mange bundlinjer, hvor flere baggrunde kan være relevante. Dog vil Vestforsyning lægge vægt på en bred erfaring, der optimalt indeholder:

 • indsigt i både kommercielle virksomheder og (gerne også) den offentlige sektor,
 • samspil med bestyrelse,
 • overordnet ledelse af større, kompleks virksomhed,
 • dokumenterede resultater opnået gennem partnerskaber og samarbejder,
 • relevant akademisk grunduddannelse,
 • stærke kompetencer inden for økonomistyring, dansk og engelsk.

Den ideelle direktørkandidat forventes først og fremmest at være karakteriseret ved at være mere orienteret mod leadership end management – at lede gennem værdibaseret ledelse, målstyring og delegering.

Mere nuanceret efterspørges en udviklingsorienteret lederadfærd, der er karakteriseret ved følgende:

 • Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret, visionært, strategisk og taktisk
 • Er socialt begavet og orienteret; empatisk, imødekommende og udadvendt med samarbejdsevner i alle relationer
 • Er eksekveringsstærk, handlekraftig og i besiddelse af en naturlig autoritet
 • Er resultatorienteret, har et stærkt drive og evner at motivere og inddrage sine omgivelser til ambitiøse resultater og samarbejder
 • Evne at forhandle komplekse kontrakter og er i stand til at udvikle forretningsmuligheder, der matcher fremtidige behov
 • Har politisk tæft og kan begå sig på tværs af sektorer
 • Er en kompetent personaleleder, der kan skabe relationer, motivere og inspirere sine medarbejdere ved at anerkende konkrete resultater, vise tillid og give konstruktiv feedback, både når det går over og under forventning
 • Er uformel og godt selskab.

Læs mere om Vestforsyning og stillingen som administrerende direktør i det uddybende notat, som kan downloades her: Uddybende notat.

Rekrutteringsprocessen er dynamisk, og der indkaldes løbende til samtaler.

Interesserede kandidater opfordres derfor til hurtigst muligt at tilkendegive sin interesse enten ved at kontakte Thomas Gajhede, Mercuri Urval, på telefon 2084 1030 eller e-mail: thomas.gajhede@mercuriurval.com eller ved at uploade ansøgning og cv på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-06027).

Alle henvendelser behandles fortroligt.

 

Om virksomheden

Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern med kerneopgaver inden for produktion, distribution og levering af el, belysning, vand, fjernvarme, kraftvarme, biogas, distribution og rensning af spildevand, samt el-handel og serviceydelser. Virksomheden har en stærk udviklingsprofil inden for områder, som medfører klima- og miljøforbedringer (biogas, vindmøller, bioethanol), videreudvikling af produktionen af fjernvarme, fastholdelse af en fortsat høj forsyningssikkerhed på alle områder samt en række tekniske og servicerelaterede udviklingsaktiviteter. Vestforsyning er veldrevet og konkurrencedygtig på kerneforretningen og bruger dette som platform for en strategi, der sikrer, at Holstebro Kommunes ejermæssige henstillinger, herunder til forsyningssikkerhed, økonomi og takstudvikling, klima og miljø, innovation og arbejdspladser/-miljø føres ud i livet.