Direktør til Landbrugslotteriet

Kommercielt orienteret lederprofil med stærk markedsføringsbaggrund

Unik mulighed for at sætte sig i førersædet i en sund, solid og veldrevet spilvirksomhed, hvor potentialet for vækst er til stede, og hvor du får mulighed for at sætte retningen for dynamisk tilpasning til et hastigt udviklende marked.

 • Sted

  Roskilde / Danmark

 • Virksomhed

  Landbrugslotteriet

 • Referencenr.

  DK-05925

www.landbrugslotteriet.dk

Stillingen

Landbrugslotteriet søger en kommercielt orienteret lederprofil, der dels kan fastholde det nuværende omsætningsniveau i et meget konkurrencepræget spilmarked og dels kan arbejde mod en stabil omsætningsforøgelse gennem vurdering og afsøgning af nye muligheder indenfor den givne bevilling. Dette kan f.eks. ske gennem branding, markedsføring, supplerende spilprodukter og digitale muligheder.

Udover det forretningsmæssige ansvar har du naturligvis også ansvaret for at lede, motivere og fastholde de erfarne og meget dedikerede medarbejdere og herigennem sikre en god arbejdsplads og en sund udvikling i overensstemmelse med strategi og forretningsudvalgets/bestyrelsens retningslinjer.

Dine daglige arbejdsopgaver vil spænde bredt – fra ledelse af medarbejdere og daglig drift af lotteriet til varetagelse af den overordnede strategiske planlægning af lotteriets fremtid.  Mere konkret – men ikke begrænset til - er der tale om følgende arbejdsopgaver:

 • Udvikling af Landbrugslotteriets forretning og organisation – med fokus på salg og marketing.
 • Overordnet ansvar for daglig ledelse og sund drift af virksomheden.
 • Udarbejdelse af mål og budgetter samt kvalitetsgennemgang.
 • Økonomistyring og formuepleje i samarbejde med Nordea.
 • Tilbagerapportering til bestyrelsesformanden, bestyrelsen og forretningsudvalg samt andre interessenter omkring muligheder, projekter og trends.
 • Deltagelse i 2 bestyrelsesmøder samt 4-5 forretningsudvalgsmøder om året.
 • Etablering af netværk og udvikling af relationer, der kan fremme virksomhedens interesser.
 • Ledelse af virksomhedens 7 administrative og kommercielle medarbejdere.

Der vil være særdeles frie rammer til at varetage ovenstående opgaver, og du træder ind i en organisation, som på både drifts- og bestyrelsesniveau er åben og fleksibel for nye input og forslag.

Du indgår i og leder et team af medarbejdere med høj anciennitet, og som er godt sammentømret og fleksibelt træder til og dækker af på hinandens arbejdsopgaver. Medarbejderne har stor loyalitetsfølelse over for lotteriet og værner om dets historie – men imødekommer samtidig forandringstiltag, nye ideer og initiativer positivt. Alle medlemmer af organisationen har en fælles interesse i at fastholde og udvikle Landbrugslotteriet til fortsat at være en markant aktør på det danske spilmarked.

Om dig

Du har en stærk og bred kommerciel baggrund og flair for godt købmandskab. Det ses gerne, at du har erfaring med salg gennem forhandlere og online/digitale kanaler samt viden omkring mekanismerne og flowet i et forbrugerdrevet marked. Derudover har du flere års dokumenteret erfaring med direkte personaleledelse samt allround virksomheds- og forretningsledelse.

Du har et positivt drive og en både teoretisk og praktisk kombineret tilgang til opgaveløsning. Endelig har du har stærke kommunikative evner, er velformuleret og kan begå dig på alle organisatoriske niveauer – højt som lavt.

Som person har du god pondus, og din lederstil er moderne og uformel, idet dit fokus er på styrken i fællesskabet og samspillet af kompetencer frem for på titler og formel ledelse.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV.

Referencenummer: DK-05925.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte partner & direktør, Steen Gravers, på telefonnummer 4055 2660 eller mail steen.gravers@mercuriurval.com.

 

Om virksomheden

Landbrugslotteriet er en selvejende institution, der er underlagt tilsyn fra Justitsministeriet. Den første bevilling til at lave lotteri blev givet tilbage i 1907, og den gældende bevilling fra 1994 rækker frem til 2019. Fortsat er bevilling på plads, og der vil således også efter den nuværende bevillings udløb være mulighed for at drive Landbrugslotteriet. Landbrugslotteriet ledes af en bestyrelse med repræsentanter for landbrug, Justitsministeriet og Fødevareministeriet. Virksomheden er beliggende centralt i Roskilde i egen domicilbygning.