Direktør til Skoleforvaltningen

En dedikeret holdspiller til ledelse af en sund og velfungerende forvaltning

Aalborg Kommune

Søg stillingen her
  • Sted

    Aalborg / Danmark

  • Virksomhed

    Aalborg Kommune

  • Referencenr.

    DK-05914

www.aalborg.dk

Stillingen

Stillingen som direktør for Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune er en meget attraktiv og krævende toplederstilling med en stor variation af udfordringer og muligheder, som kræver et kompetent og motiveret lederskab med meget stor radius og repertoire at udfylde.

 

Aalborg Kommune har en meget decentral skolestruktur - en struktur, der har været og er politisk konsensus omkring. Der er både storbyskoler med stor søgning og små skoler i lokalsamfundene og situationen og vilkårene for skolerne er således meget forskellige. Forvaltningen – og direktøren – skal forstå og rumme disse forskelle på skoler og i lokalsamfund i kommunen. Det kalder selvsagt på stor dygtighed, fleksibilitet, fornemmelse og vedholdenhed, når vedtagne fælles mål og strategier skal implementeres i et skolevæsen med så stor en variation.

 

Skoleforvaltningen omfatter kommunens 48 folkeskoler og 5 special­skoler, PPR, UngAalborg, UU-Aalborg og Aalborg Kulturskole.

 

Skoleforvaltningen har i de senere år arbejdet målrettet og succesfuldt med visionen og narrativet; ”Noget at have det i” - en fortælling, der har dokumenteret styrke og gennemslag også udenfor Aalborg på den nationale skoledagsorden.

 

Organisationens arbejde med visionen har skabt en forvaltning med en høj udviklingspuls med omfattende processer og betydelige kulturelle forandringer. I indeværende byrådsperiode er forventningen dels at udviklingen fortsættes og dels er det afgørende, at visionens intention og ambition når helt ud i alle klasseværelser og implementeres helt ind i kerneopgaven i alle medarbejdernes og børnenes dagligdag. Det tager tid og vil kræve direktørens – og hele forvaltningens – fokus i de kommende år.

 

Direktøren for Skoleforvaltningen indgår i en lang række strategiske fællesskaber med stor vigtighed for hele kommunen - opad til rådmand og skoleudvalget, indad i egen forvaltning med forvaltningsledelsen, udad i forhold til omgivelserne som repræsentant og ambassadør for Aalborg Kommune og Skolefor­valtningen og ikke mindst vigtigt på tværs i den store kommunale organisation i direktørgruppen. Det er afgørende for realiseringen af Aalborg Kommunes og Skoleforvaltningens ambitiøse målsætninger, at også direktøren motiveres af og er kompetent i holdspillet og har lyst og evne til at spille forskellige roller i de mangeartede samarbejdsrelationer. Skoleforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger og bidrager med direktøren som primus motor til, at forvaltningen understøtter Aalborg Kommunes prioritering af en koordineret vækst- og udviklingsindsats mellem erhvervsliv, uddannelsessteder og kommunale initiativer.

 

Du er en attraktiv kandidat til stillingen, hvis du motiveres af at lede en velfungerende, stolt og ambitiøs organisation, der er i en forandringsproces og som nu yderligere skal konsolideres tæt på kerneopgaven og dagligdagen – en proces, som den kommende direktør skal stå i spidsen for. Du har meget i rygsækken og er allerede en dokumenteret succesfuld chef, der kan lede og forandre en organisation gennem ledelse af chefer og du har vist, at du kan etablere tillidsfulde samspil med din politiske ledelse. Du kan meget vel allerede være direktør for et tilsvarende eller lignende forvaltningsområde, men Aalborg Kommune vil også være interesseret i ansøgere fra beslægtede brancher, f.eks. stat, region, uddannelsesinstitutioner, interesse­organisationer m.v.

 

Du er med sikkerhed veluddannet og besidder en personlig integritet og ordentlighed. Du er en dygtig formidler (opad, nedad, udad og ud i organisationen), der kan skabe forståelse og accept af beslutninger på tværs af fagligheder og organisatorisk niveau. Som leder er du tillidsvækkende og retningssættende og ”står godt i dine egne sko” – også i modvind og under modstand. Du er en loyal holdspiller med en veludviklet dømmekraft både i faglige og interpersonelle relationer.

 

Stillingen besættes som udgangspunkt på kontraktvilkår efter Aftale om aflønning af chefer, indgået mellem KL og bl.a. DJØF og Lærernes Centralorganisation. Stillingen aflønnes efter grundlønstrin 53 + særlige tillæg samt kvalifikationsløn. Lønnen udgør aktuelt kr. 1.403.800 årligt inkl. 15 % kontrakttillæg. Hertil kommer pensionsbidrag, som aktuelt er på 19,55 %.

 

Yderligere oplysninger om stillingen og om Aalborg Kommune; lokalsamfundet og den kommunale organisation kan indhentes på www.aalborg.dk. Du kan også læse yderligere i det uddybende notat om stillingen og ansættelsesprocessen her.

 

Hør rådmand Tina French Nielsen fortælle om stillingen i en video, som er produceret af Aalborg Kommune

 

Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 (også gerne uden for normal arbejdstid) for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Aalborg Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forud­gående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til rådmand Tina French Nielsen på telefon 2520 4001.

 

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-05914). An­­søg­nings­fristen udløber 7. februar 2019, kl. 10.00.

Om virksomheden