Fagdirektør for erhvervsområdet

Skattestyrelsen

Som fagdirektør i Skattestyrelsen bliver du en del af direktionen i Danmarks største styrelse.

 • Sted

  Tåstrup/Danmark

 • Virksomhed

  Skattestyrelsen

 • Referencenr.

  DK-05919

www.sktst.dk

Stillingen

Som fagdirektør i Skattestyrelsen bliver du en del af direktionen i Danmarks største styrelse. Du får ansvaret for ca. 700 medarbejdere i erhverv, der hver dag arbejder for at sikre effektiv, enkel og korrekt afregning af skatter, moms og afgifter for erhvervsvirksomheder.

Skattestyrelsen er i gang med en af de største forandringsprocesser i den offentlige sektor lige nu. Som fagdirektør indgår du i den øverste ledelse i Skattestyrelsen, hvor du skal bidrage aktivt til at tegne den strategiske retning for styrelsen og medvirke til at sikre, at vi har det bedst mulige udgangspunkt, når vi sammen løser en af Danmarks vigtigste opgaver.

Du får det overordnede ansvar for at sikre effektive, rettidige og korrekte skattebetalinger (skat, moms og afgifter) hos erhvervsvirksomhederne, som samtidig understøtter virksomhedernes vækst og fokus på egen kerneopgave. Åben dialog med virksomheder og brancheorganisationer er en vigtig brik i at sikre kombination af korrekt skattebetaling og tilfredshed med skatteforvaltningen.

Derudover er det dit ansvar at sikre en løbende optimering og effektivisering af opgaver og processer, samt udvikle og implementere visioner, strategier og politikker i direktørområdet. Erhverv består af 4 underdirektørområder, som du vil få det faglige og personlige ledelsesansvar for. Fagdirektørområdet har ca. 700 medarbejdere og 41 ledere.

Forventninger til den kommende fagdirektør

Du har en solid erfaring med ledelse af ledere. Erfaring med skatteområdet eller relaterede områder er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:

 • Dokumenteret erfaring med arbejde med tværgående processer og fagligt komplekse problemstillinger.
 • Kan foretage strategiske prioriteringer, træffe beslutninger og skabe holdbare resultater.
 • Er en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål.
 • Har betydelig ledelseskapacitet og gennemslagskraft.
 • Kan navigere i et politisk landskab.
 • Har gode kommunikative evner og kan skabe gode relationer både internt og eksternt.
 • Har stærk analytisk sans og erfaring med at anvende databaserede analyser m.m. i den daglige opgaveløsning.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret i lønramme 39/løngruppe 3. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål. Der kan forud for ansættelsen blive indhentet en straffeattest.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil indtil videre være Helgeshøj Allé 9, 2630 Taastrup.

Tiltrædelse

1. marts 2019 eller snarest derefter.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link senest den 25. februar 2019 kl. 12.00. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Stillingsopslaget er et genopslag.

Vi forventer at holde de indledende samtaler løbende. Vi samarbejder med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S i rekrutteringsprocessen. Du skal afsætte yderligere tid til test samt 2. samtale, hvis du går videre i rekrutteringsprocessen.

Yderligere oplysninger om stillingen og rekrutteringsforløbet kan fås ved kontakt til Direktør Merete Agergaard via sekretær Marianne Ruager på 72 37 53 56 eller ved kontakt til Mercuri Urval A/S ved partner Christian Kofoed-Enevoldsen på 20 30 45 60. 

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. 

SØG STILLINGEN HER

Om virksomheden

’Vi sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter til tiden’

Den opgave løser Skattestyrelsen ved at gøre det nemt og trygt at betale, ved målrettet at bekæmpe svindel og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle dele af opgaveløsningen. Vi har en vigtig samfundsopgave, og vi er ydmyge overfor det store ansvar, der følger med vores myndighedsrolle. Vores afgørelser skal være korrekte og fagligt velfunderede. Derfor er faglighed og et højt kompetenceniveau hos vores medarbejdere og ledere kernen i vores arbejde. 

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. 

Læs mere om Skattestyrelsen på www.sktst.dk