Vedligeholdelseschef til Færgeselskabet Læsø

Frederikshavn og Læsø

Maskinmester med tung faglig indsigt og relevant ledelseserfaring til at styre skibenes vedligeholdelse samt bidrage til spændende nybygningsprojekter

Søg stillingen her
 • Sted

  Frederikshavn og Læsø / Danmark

 • Virksomhed

  Færgeselskabet Læsø K/S

 • Referencenr.

  DK-05433

www.laesoe-line.dk

Stillingen

Færgeselskabet Læsø K/S er et veldrevet rederi med fagligt kompetente og engagerede ledere og medarbejdere, som vægter det tværfaglige samarbejde højt. Om bord på skibene mærker man tydeligt den stolthed og loyalitet, som kendetegner kulturen i rederiet.

Som vedligeholdelseschef får du derfor en bred ledelsesbane at spille på, hvor der vil være brug for både dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer til styrkelse af rederiets drift, skibenes vedligeholdelse og det tværgående samarbejde internt mellem de ansatte. Det forventes derfor, at du besidder evnen og lysten til at tænke på tværs af fagligheder – og kan motivere og inspirere dine medarbejdere til at gøre det samme.

Vedligeholdelseschefen bliver rederiets øverste ansvarlige maskinchef for skibene og har det overordnede ansvar for vedligeholdelsen heraf jf. SMS journalen samt tilhørende landinstallationer m.v. Ligeledes er det vedligeholdelseschefens ansvar at sikre overholdelse af færgeselskabets vedligeholdelses- og miljøpolitik samt sikkerhedsmæssige krav. Vedligeholdelseschefen skal også tage del i driften som sejlende maskinchef.

Færgeselskabet er for tiden igang med en større udviklingsproces, der formentligt betyder, at der kommer en ny færge til Læsø, som skal kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidig tilføre den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes. Som vedligeholdelseschef vil du, i samarbejde med dine medarbejdere, rådgivere og den nedsatte styregruppe, få en central rolle i nybygningsprojektet samt bidrage til, at de forandringer, som en ny færge vil skabe,  forankres i hele organisationen og ud i det Læsøske lokalsamfund.

Som vedligeholdelseschef bliver du personaleleder for en homogen gruppe af fem maskinmestre, der har et godt sammenhold og som med deres egne ord, ”trækker på fælles hammel”. Det er en erfaren gruppe, der har stort kendskab til færgeselskabet og de to færger, som står klar til at bakke deres nye chef op med den viden og erfaring, de tilsammen besidder.  

Det forventes, at den nye vedligeholdelseschef b.la. har følgende erfaringer og færdigheder:

 • Uddannet maskinmester med bevis som minimum skibsmaskinmester af 1. grad
 • Tung maskinteknisk faglighed samt relevant erfaring 
 • Solid ledererfaring - forstår og kan repræsentere ledelse på alle niveauer
 • Erfaring med personaleledelse af fagprofessionelle
 • Velformuleret på engelsk, både i skrift og tale 
 • Gerne erfaring som tilsynsførende på nybygningsprojekter.

Du kan læse mere om Færgeselskabet Læsø K/S på hjemmesiden her og på Facebook her og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat her.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Mercuri Urval; Jesper Lund på telefon 4045 3435 eller Line Møgelvang Villadsen på telefon 4167 8243. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Færgeselskabet Læsø bliver ikke orienteret uden forudgående aftale herom. Du er ligeledes velkommen til at kontakte direktør Lars Rieks på telefon 3036 5040.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Mercuri Urval (reference nummer: DK-05433). Ansøgningsfristen udløber den 3. oktober 2018, kl.10.00.

Om virksomheden

Færgeselskabet Læsø K/S er stiftet den 1. august 2007 og sikrer Læsøs forbindelse til fastlandet med de to færger Ane og Margrete. På mange måder er Færgeselskabet en livsnerve for øens beboere, ligesom det er et knudepunkt for de mange tusinder danske og udenlandske turister, der hvert år besøger den lille ø-perle i Kattegat. Færgeselskabet har 55 fastansatte medarbejdere og ledes af en bestyrelse og en direktion, der er ansat af bestyrelsen.