Koncernregnskabschef

Koncernregnskabschef med godt kendskab til IFRS

Børsnoteret • Fond • Holding • Ejendomme

Søg stillingen her
 • Sted

  København / Danmark

 • Virksomhed

  Knud Højgaards Fond

 • Referencenr.

  DK-04026

 • Publiceringsdato

  20-09-2017

www.khf.dk

Stillingen

Koncernkonsolidering, årsregnskaber, bestyrelsesrapportering, controlling, likviditetsstyring, selvangivelse m.m.

Den nuværende koncernregnskabschef flytter til udlandet, og der ansættes derfor nu en ny koncernregnskabschef.
Du bliver koncernregnskabschef for alle enhederne og arbejder især med årsregnskaber og kvartalsrapporteringer til bestyrelserne, ligesom du er controller for Højgaard Industri.
Regnskaberne aflægges efter IFRS eller årsregnskabsloven, og IT-værktøjerne er Navision, et ejendomsmodul og et legatansøgningsmodul.

Der er i alt 9 medarbejdere, der alle arbejder ud fra moderne kontorlokaler umiddelbart ved siden af Gentofte Station.

Du har en relevant uddannelse på minimum HD-niveau og en solid og erfaren baggrund som regnskabschef med bred viden inden for regnskab, skat og moms. Du har et godt kendskab til IFRS og de særlige forhold, der gør sig gældende for fonde.

Har du lyst til et godt regnskabschefjob med stort ansvar i en stærk og anerkendt fond, hvor du arbejder sammen med alle de øvrige medarbejdere med humor og omsorg for hinanden, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-04026).

 


Om virksomheden

Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond. Fondens historie går tilbage til 1944, hvor civilingeniør Knud Højgaard skænkede en betydelig aktiepost i Højgaard & Schultz a/s til “Civilingeniør Knud Højgaards Legat”. I 1955 ændredes navnet til det nuværende. Fonden ejer i dag 68,7 % af aktiekapitalen og har 89,3 % af stemmerne i Højgaard Holding A/S, som ejer 54 % af entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S samt en mindre produktionsvirksomhed. Fonden ejer desuden udlejningsejendomme gennem de 100 % ejede dattervirksomheder Højgaard Ejendomme A/S og EA/S Knud Højgaards Hus. Knud Højgaards Fond har en formue på ca. 2 mia. kr., som er placeret i aktier, obligationer og ejendomme, og fonden uddeler årligt 80-100 mio. kr. til alment velgørende formål. Se mere på www.khf.dk.