Christian Kurt Nielsen

Managing Director

Christian Kurt Nielsen blev ansat i Mercuri Urval i 1989 og har været administrerende direktør siden 2008. Christian har konsulenterfaring fra stort set alle brancher efter sine 25+ år som konsulent i Mercuri Urval, og ud over at bruge sin tid på ledelse løser han Executive Search-opgaver samt bestyrelsesevalueringer og -opgaver.

Før Christian startede i Mercuri Urval var han i Søværnets Frømandskorps samt spillede tennis professionelt.

Christian er bestyrelsesformand for Fonden Danske Veteranhjem.

Christian har en HD i afsætning samt forskellige ledelses- og instruktøruddannelser erhvervet i Forsvaret og i udlandet.