Bjarke Müller, Mr.

Principal Consultant

Bjarke Müller, baseret i København, arbejder med rekruttering af direktører og chefer, ledelses- og organisationsudvikling samt coaching i offentlige og semioffentlige organisationer.

Før Bjarke tiltrådte i Mercuri Urval har han arbejdet på Slotsholmen, i Københavns Kommune, i DR, i uddannelsessektoren og senest i fagbevægelsen. Hans afsæt var i de klassiske stabsroller, der efterhånden blev afløst af stadigt bredere ledelsesansvar, herunder i rollen som direktør og sparringspartner for sine bestyrelser. Bjarke har undervejs haft ansvar for bl.a. driftsoptimering, forandringsprojekter, organisationsudvikling, politisk betjening og interessenthåndtering.

Bjarke har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet, er certificeret coach samt er i gang med CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen.