Chef for Frit Valg

Aalborg Kommune - Aalborg / Danmark


Ledelse af stor kompleksitet med og gennem 14 ledere

Ledelse af stor kompleksitet med og gennem 14 ledere

Stillingen tilbyder en ud over det sædvanlige attraktiv og krævende ledelsesmæssig og personlig udviklingsmulighed i et fagligt og ledelsesmæssigt meget kompetent miljø.

Brænder du for sammen med 14 ledere at lede en organisation med ca. 1.000 engagerede og dygtige medarbejdere, der hver dag gør sig umage med og sætter en ære i at skabe livskvalitet for nogle af de borgere, der har størst behov for støtte og omsorg?

Motiveres du af – og har du evnerne til - at skabe de ønskede resultater under disse helt særlige muligheder og udfordringer, så kan dette job være det næste skridt i din ledelsesudvikling og -karriere.

Frit Valg betyder, at borgerne har mulighed for frit at vælge mellem en kommunal eller privat leverandør af ydelser inden for hjemmepleje, rengøring og mad. Derfor er det vigtigt, at du er en meget dygtig leder, der sammen med organisationen kan skabe en ”forretning” med et højt konkurrencedygtigt kvalitetsniveau og til den rigtige pris.

Ledelsesopgaven i Aalborg Kommune er et holdspil, og du leder Frit Valg sammen med 12 hjemmeplejeledere samt lederen for madservice og lederen for rengøringsenheden. Det er en hovedopgave i stillingen at fortsætte den allerede gode udvikling af ledergruppen til et stærkt samspillende og for den enkelte leder værdifuldt ledelseskollegium.

Du refererer til ældre- og sundhedschefen og forventes at bidrage i hans chefgruppe til, at alle afdelingerne i Ældre og Sundhed reelt arbejder sammen og sikrer det helhedssyn på borgeren, som er nødvendigt for at skabe den bedst mulige livskvalitet for den enkelte borger. 

Frit Valg er generelt i god stand fagligt, styringsmæssigt og ledelsesmæssigt. Det er vigtigt, at der løbende i alle kæderne arbejdes med hele tiden at søge og finde de rette balancer mellem faglighed, økonomi og den generelle trivsel - de 3 centrale temaer, som kræver konstant ledelsesmæssig opmærksomhed. Ikke mindst i hjemmeplejen, hvor tallene er meget store, arbejdes der med tilpasninger, der skal sikre den fortsat høje faglighed og den robuste styring.

Læs mere om Aalborg Kommune på www.aalborg.dk og om Ældre og Sundhed, stillingen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat.

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-08597). Ansøgningsfristen udløber den 5. september 2021 kl. 23.59.
 

Om virksomheden

Ældre og Sundhed er en af 4 afdelinger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, landets 3. største med over 200.000 borgere. Ældre og Sundhed består udover Frit Valg af Plejeboliger, Sygepleje og Træning & Aktivitet.