Ressourcedirektør

Københavns Kommune - København / Danmark


til Kultur- og Fritidsforvaltningen i København

til Kultur- og Fritidsforvaltningen i København

København er hovedstad for os alle og skal fortsætte med at være et kulturelt fyrtårn – både for Danmark og i international sammenhæng.

Vores kerneopgave er at sikre rammerne for et kultur- og fritidsliv, der følger med samfundet og generationerne, gennem nye tiltag og løsninger, men også ved at bevare dét, der binder os sammen som københavnere og danskere – og gør os både unikke og værd at besøge. Alt det skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle de relevante aktører. For selvom vi er en storby, vil vi være tæt på det, der sker – og der, hvor det sker.
 
Om alt det vi tilbyder
Efter knap 6 år på posten har vores nuværende direktør valgt at påtage sig en ny udfordring, og vi kan derfor tilbyde et spændende direktørjob. Du får ansvar for at arbejde med at understøtte, sikre og udvikle hovedstadens kultur- og fritidsliv. Det er en stor opgave, som du kun lykkes med ved et samarbejde med dygtige og dedikerede medarbejdere og chefer, der går på arbejde for det større formål. 

Vi tilbyder en opgaveportefølje, hvor økonomistyring, effektivisering og digitalisering skal gå hånd i hånd med forhandlinger med mange forskellige aktører, udvikling af vaner og samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger. Derudover ser Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) ind i en fremtid, hvor københavnernes kultur- og fritidsforbrug både er under stor konkurrence og massive vaneændringer. Ressourcerne i KFF skal derfor målrettes både det nuværende og det kommende. Samtidig har vi en meget kompleks økonomi, der kræver sit at holde styr på.

Vi tilbyder en organisation, der spænder bredt i opgaveløsningen for og med københavnerne på kultur- og fritidsområdet såvel som i Borgerservice, Copenhagen Visitor Service og International House. Vi spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med mange af de store events i kommunen, som vi ønsker skal blive til andet og mere end mindeværdige oplevelser – de skal sætte varige, positive spor, uanset om det er Copenhagen Pride, EM i fodbold eller Tour de France.

Om dig
Du har en flerårig erfaring fra en stor og politisk ledet organisation, hvorfra vi gerne ser, at du har erfaring med direktionsarbejde, strategisk ledelse, ledelse af chefer og samarbejde på tværs af forvaltninger. Du har også erfaring med styring af – og intern kommunikation om – den komplekse økonomi fra en større kommune eller anden offentlig organisation. Du bør have eksekveret store forandringsprojekter succesfuldt – gerne med større elementer af digitalisering i sig. Du har udvist flair for at prioritere og derigennem udstikke en klar retning. Det vil også være centralt, at du har en stor nysgerrighed for borgerne og deres ønsker til KFF. Endelig har du uddannet dig relevant, har lært meget igennem karrieren og efteruddannet dig inden for ledelse.

Som person må du gerne være ambitiøs og helt naturligt leve op til embedsmandsdyderne. Du motiveres af at bevæge dig i et komplekst organisatorisk og politisk landskab. Vi forventer også, at du er analytisk skarp, velformuleret og formår at se helheder og mønstre i kaos. Endelig skaber du følgeskab, lytter aktivt og skaber inspirerende ledelsesrum for dine chefer.

Læs mere om stillingen i den uddybende job- og profilbeskrivelse her

Om jobvilkårene og processen
Stillingen forventes besat på kontraktvilkår. Lønnen udgør ca. 1,27 mio. kr. årligt inklusive kontrakttillæg og eksklusive pension. Pensionen udgør 20,17 %. Du kan kontakte Jakob Westh fra Mercuri Urval, hvis du vil vide mere (tlf. 6089 6436).

Ansøgningsfristen er den 25. maj 2021.

Du søger stillingen gennem København Kommunes hjemmeside via dette link

Der afholdes 1. samtalerunde den 2. juni og 2. samtalerunde den 8. juni. Imellem de to samtalerunder vil der være testforløb. 

 

Om virksomheden

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.