Special- eller chefkonsulent

Region Sjælland - Sorø / Danmark


til komplekse analyser i Region Sjælland

til komplekse analyser i Region Sjælland

Region Sjælland søger en special- eller chefkonsulent, der med præcise analyser bidrager til udviklingen og optimeringen af det samlede sundhedsvæsen.

Vi tilbyder et job med masser af ansvar for at bidrage til Koncern Økonomis analytiske kapacitet, videreudviklingen af styringsmodellerne og projektledelse ifm. større analyseopgaver – både i Regionshuset i Sorø, ude på sygehusene og bredt i hele regionen.

Vi tilbyder en stor arbejdsplads, hvor vi i dag er ca. 18.000 ansatte, og vi er til for de mere end 830.000 borgere i regionen. Vi har næsten en kvart million indlæggelser årligt – og mere end 1 million ambulante besøg. Vores samlede budget overstiger 20 milliarder kr.

Vi tilbyder 13 gode og skarpe kolleger i Analyse & Afregning, der er en del af Koncern Økonomi. I de seneste par år er styringsdata på sundhedsområdet blevet ændret betydeligt. Vi skal i den kommende tid fokusere på de styringsmæssige muligheder i de nye data, så vi understøtter den forsatte udvikling af sundhedsområdet. Ved siden af disse analyser bidrager enheden også med beregninger ifm. opgaveflytninger sygehusene imellem, sikre sammenhængen mellem det nære sundhedsvæsen og Sygehusene, controlling af det uden-regionale sygehusforbrug, DRG-takster etc.

Vi tilbyder også spændende arbejdsopgaver, der får betydning for centrale ledelsesmæssige beslutninger. Således er der brug for valide data, skarpe analyser og velskrevne afrapporteringer både til beslutningstagerne i Regionshuset og til regionens sygehusledelser. En del af jobbet er også at deltage i tværgående arbejdsgrupper med kolleger fra de andre regioner, Danske Regioner og statslige institutioner.

Vi tilbyder en hverdag med masser af ansvar, frihed og fleksibilitet. Vi er også en arbejdsplads, der sætter pris på selvstændighed, ordentlighed og dygtighed. De, der kan og vil, får masser af plads hos os.

Om dig
Vi ser frem til din initiativrigdom, nytænkning og høje troværdighed som kollega og samarbejdspartner. Vi vil byde dit gode overblik og dine stærke formidlingsevner velkommen – og vi sætter pris på, at du også bringer det i spil ude i den øvrige organisation. Det er vigtigt, at du kommer med en stærk styrings- og analysefaglighed. Det er også vores forventning, at du har god erfaring med dataunderstøttende styringsmodeller. Endelig har du en relevant kandidatuddannelse og minimum 5 års arbejdserfaring med ovenstående opgaver fra centralt hold i en stor offentlig organisation.

Mere information
Stillingen er med ansættelse den 1. februar 2021 eller snarest derefter. Løn og arbejdsvilkår forhandles med den relevante faglige organisation på baggrund af gældende overenskomst. Der kan være mulighed for indplacering på chefkonsulent-niveau afhængig af din joberfaring og dine kompetencer. Arbejdsstedet er Regionshuset i Sorø.

Ansøgningsfristen udløber den 10. december 2020.

Vi holder løbende samtaler.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konsulent ved Mercuri Urval, Mia Hvilshøj Dal på 22 45 15 76 eller koncernøkonomichef Lene Jørndrup på 24 98 83 33.

Kontaktperson:
Navn: Lene Jørndrup
Stilling: Koncernøkonomichef
Email: lj@regionsjaelland.dk
Mobile: 2489 8333

Stillingen søges via Region Sjælland her

Om virksomheden

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.