Director, Agro Food Park

Director, Agro Food Park

Et øko-system af viden

Søg
 • Sted

  Aarhus / Danmark

 • Virksomhed

  Agro Food Park

 • Referencenr.

  DK-03198

 • Publiceringsdato

  12-04-2017

www.agrofoodpark.dk

Agro Food Park logo

Stillingen

Den spændende vision er at udvikle et balanceret og frugtbart økosystem, der skaber vækst for alle involverede aktører og dermed gør Agro Food Park til det egentlige kraftcenter for innovation i den danske fødevareklynge. Et øko-system, hvor virksomheder og vidensinstitutioner får unikke muligheder for at indgå i nye og åbne samarbejder, som åbner for innovation og videndeling. Området, nybyggeri og infrastruktur udvikles med udgangspunkt i en visionær masterplan – rammer, der kan medvirke til at realisere ambitionerne, og samtidig rumme markante, fysiske løsninger, der også visuelt sætter Agro Food Park på verdenskortet.

Med din erfaring og indsigt skal du være med til at eksekvere på denne masterplan. Dette betyder, at du evner at favne både det driftsmæssige perspektiv, hvor man dagligt er tæt på nuværende lejere og samarbejdspartnere i Agro Food Park, at du evner at udbygge disse eksisterende samarbejder, samtidig med at der kommer nye virksomheder til parken. Du bliver ansvarlig for at opbygge en stærk pipeline af fremtidige samarbejdspartnere og dermed indfri de ambitiøse vækstmål.

Som person og leder, er du stærk kommunikativt og formidlingsmæssigt. Du besidder en kommerciel markedsmæssig forståelse, er stærk relationelt og god til at håndtere forskellige interessenter og stakeholders inden for et felt, der rummer alt fra facility management, m3-muligheder samt strategisk- og forretningsmæssig udvikling af parkens arealer.
Forventningsafstemning bliver afgørende for din succes. Du får direkte ledelse af tre medarbejdere og derudover samarbejde og kontakt til de ca. 1000 ansatte i Agro Food Park.

Du bliver en del af en særlig kultur, der bygger videre på stolte danske traditioner for tillidsfuldt samarbejde mellem stærke parter i dansk landbrug og fødevareindustri – med fokus på at udvikle fødevarer af højeste kvalitet, der efterspørges i hele verden. Denne kultur bliver du ligeledes ansvarlig for at vedligeholde og udvikle i takt med udviklingen af Agro Food Park.

Skal du være med til at eksekvere på masterplanen og dermed gøre Agro Food Park til det førende innovations- og vækstcenter for fødevarer i Danmark og blandt de bedste internationalt, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-03198). Har du spørgsmål til stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte Management Consultant, Maria Bæk Andersen, Mercuri Urval på telefon 2540 1044.

Om virksomheden

Agro Food Park vil være det førende innovations- og vækstcenter for fødevarer i Danmark – og blandt de bedste i verden. Det er her fremtidens produkter skal skabes af spændende virksomheder, forskningsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner i et frugtbart samarbejde. I Agro Food Park bliver man en del af et åbent og tillidsfuldt økosystem: Viljen til åben innovation skal skabe nytænkning og vækst for alle involverede, og dermed gøre Agro Food Park til et kraftcenter i den danske fødevareklynge.
Agro Food Park er etableret i 2009 og en del af Landbrug & Fødevarer FmbA, der er en erhvervsorganisation, der varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Agro Food Park er i dag ca.100 ha, som er under konstant udvikling, hvor der sælges og udlejes både m2 og m3 til spændende aktører inden for den danske og internationale fødevareindustri.