Om oss

Senior rådgiver, Stavanger

Tone B. F. Berthelsen (født 1966) har mellomfag i fransk fra Universitet i Oslo, er markedskandidat fra Norges Markedshøyskole (NMH) med grunnfag i markedsføring og i markedsøkonomi, og har studert personaladministrasjon ved Høgskolen i Stavanger. Tone har arbeidet to år innen shipping og fire år i hotellnæringen, blant annet ved Oslo Plaza.

Etter å ha jobbet i Mercuri Urval siden 1992 har Tone solid erfaring med våre arbeidsmetoder og god kjennskap til kundene. Hun har deltatt i flere større rekrutterings- og utviklingsprosjekter, jobber som Business Coach og med karriereveiledning. Hun er senior bedriftsrådgiver ved Stavanger-kontoret.

Mobil:  +47 975 59 040

E-post: tone.berthelsen@mercuriurval.com