Om oss

Senior bedriftsrådgiver, Bergen

Gro Reinertsen (født 1971) har en Bachelor of Science in Physiotherapy fra University of Brighton. Hun har også psykologi grunnfag, samt risikobasert HMS-styring fra Universitetet i Bergen, og har gjennomført Statens arbeidsmiljøinstitutts (STAMI) grunnopplæring i arbeidsmiljø. Hun er også sertifisert ICF-coach (International Coach Federation). De senere årene har hun arbeidet i bedriftshelsetjenesten, hvor hun har jobbet med arbeidsmiljø på ulike nivåer i virksomheter knyttet til offentlig og privat sektor. Erfaring fra organisering og gjennomføring av ulike former for kurs har gitt henne solid undervisningserfaring. Gro har tidligere arbeidet som fysioterapeut på sykehus og i privat praksis.

I dag jobber hun som senior bedriftsrådgiver ved Bergens-kontoret, med rekruttering og utvelgelse.

Mobil: +47 975 59 058

E-post: gro.reinertsen@mercuriurval.com