Din karriere

Intervju og dybdeevaluering

Personlighet er alt

Du har brukt hele ditt liv på å bli den du er. Så lang tid har ikke vi. For å sikre best mulig resultat for både deg og vår oppdragsgiver, ønsker vi å forstå din personlighet. Dette gjør vi ved hjelp av tester og intervjuer på en profesjonell og strukturert måte.

For Mercuri Urval handler rekruttering og utvelgelse om mer enn bare formelle kvalifikasjoner. En sammenligning av din CV mot en kravspesifikasjon er det første skrittet. Vi er imidlertid alltid ute etter noen som kan mer enn bare å utføre de oppgavene som er tillagt stillingen.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som vil kunne utgjøre en positiv forskjell. Vi er på jakt etter kompetansen som kan bidra til at våre kunder når sine strategiske mål, og vi er på jakt etter personligheten som vil utfylle og utfordre virksomheten.

Ved å bli kjent med deg ønsker vi å finne den rette stilling som vil hjelpe deg til å videreutvikle karrieren din.

For deg
Det å vise frem sine personlige styrker og utviklingsområder i et intervju kan virke skremmende og ubehagelig. Det er viktig å huske at det i en slik sammenheng ikke finnes rette eller gale svar, ei heller en perfekt personlighet. Gjennom våre prosesser er vi ute etter å identifisere bestemte kvaliteter som kreves for en bestemt rolle. I tillegg konsentrerer vi oss om hvilke roller som kan passe din livssituasjon, dine interesser, verdier og ambisjoner.

Fortell oss!
Våre psykometriske og analytiske tester og metoder forteller ikke alt om hvem du er. Vi samarbeider derfor med deg for å identifisere visse karaktertrekk som vi i etterkant diskuterer med deg. Dette gir oss en mulighet til å stille deg de riktige spørsmålene, og det gir deg en mulighet til å fortelle oss hvordan du betrakter deg selv.

Sørg for at du benytter anledningen til å delta i en åpen diskusjon med oss. Snakk med oss om hva du ønsker, hvor og hva du vil med karrieren din.
Vi er til for å hjelpe våre kunder til å foreta riktige rekrutteringer. Samtidig ønsker vi å hjelpe deg å ta riktige yrkesvalg. 

Vårt løfte til deg:
• Vår evaluering av deg som kandidat er rettet mot en stilling og virksomhet, og vil gjenspeile funksjonen og nivået rollen har i organisasjonen.
• Vi ønsker at du som kandidat skal ha hatt en nyttig og lærerik prosess.
• Vi forklarer de verktøy og metoder som brukes. Du vil også få anledning til å diskutere disse og stille spørsmål.
• Vi behandler kandidater som enkeltindivider og vi utviser stor respekt og engasjement gjennom vår prosess.
• Vi kan ikke alltid gi deg umiddelbar tilbakemelding på utfallet av rekrutteringsprosessen, men vi vil gjøre vårt beste for å holde deg løpende oppdatert og informert.

Våre verktøy og prosesser:
• Disse er basert på mer enn 40 års erfaring fra rekruttering og utvelgelse, og på eksperters forskning på enkeltpersoner, team og organisasjoners prestasjoner.
• Disse oppdateres og videreutvikles kontinuerlig. Vi ”benchmarker” mot ”best practice” og vi tilpasser oss ulikheter i lokale kulturer og kunders særskilte behov.

Tidligere kandidater har uttrykt at de synes prosessene våre er grundige, nøyaktige og konstruktive.