Finn din nye jobb

Til vårt kontor i Stavanger søker vi nå

Underdirektør - Tvisteløsning

Vi søker en trygg og løsningsorientert leder som evner å kombinere strategisk tenking med operativ ledelse.

Underdirektøren rapporterer til Direktøren for Tvisteløsning, og deltar i hennes ledergruppe. Stillingen har faglig og administrativt ansvar for Forbrukerrådets avdeling for Tvisteløsning  i Stavanger. Du skal bidra til å videreutvikle et robust tvisteløsningsmiljø med riktig kvalitet og effektive arbeidsprosesser.

Kontoret i Stavanger har 15 ansatte, og arbeidet består i hovedsak av mekling og saksbehandling av klagesaker – både muntlig og skriftlig. Formålet er at flest mulig klagesaker skal finne sin løsning i Forbrukerrådet.

Du må ha relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis Master i rettsvitenskap/juridisk embetsstudium. Vi ønsker oss søkere med noen års ledererfaring, dokumenterte resultater og gjerne erfaring fra mekling / tvisteløsning.

Du er tydelig, målrettet og utviklingsorientert, og bidrar til å utvikle trygge, samarbeidende arbeidsmiljøer. Vi ser etter en leder som kan styre på et overordnet nivå, delegere myndighet og bidra til utvikling og kontinuerlig forbedring av tvisteløsningsfunksjonen i Forbrukerrådet.

Vi tilbyr en spennende stilling i et dynamisk og engasjert miljø, der du vil ha stor påvirkningsmulighet på utvikling av egen organisasjon.

Ta gjerne kontakt med Direktør for Tvisteløsning Siv Hvidsten tlf. 958 75 746, eller Mercuri Urval ved Silje Bolset tlf. 975 59 049 / Ole Petter Bratteberg, tlf. 975 59 036, dersom du har spørsmål om stillingen. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 02. mai 2017. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver frem til søknadsfristen.

Forbrukerrådet jobber for alle forbrukere i Norge, og ønsker derfor at våre ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor spesielt personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten.

 • Selskap
  Forbrukerrådet
 • Stilling
  Underdirektør - Tvisteløsning
 • Hjemmeside
  www.forbrukerraadet.no
 • Sted
  Stavanger
 • Referansenummer
  NO-02486
 • Publiseringsdato
  06.04.2017

Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som bistår forbrukerne og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning. Vår visjon er: Vi gir forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg.

Forbrukerrådet har en viktig rolle i det utenrettslige tvisteløsningssystemet i Norge. Vi behandler klagesaker på både produkter og tjenester hvor det ikke finnes en godkjent klagenemnd. Forbrukerrådet opptrer som en nøytral mekler i sin behandling av klagesaker mellom privatpersoner og mellom privatpersoner/næringsdrivende. Meklingen foregår ved kontorene i Tromsø, Skien og Stavanger.