Produkter og tjenester

Utvikling av salgskompetanse

Bedre salgsresultater - på kort og lang sikt

Kortsiktige salgsmål er ingen garanti for langsiktig suksess. Mercuri Urval kan hjelpe deg med å utvikle en forbedret salgsmodell, struktur og kompetanse.

Med utvikling av salgskompetanse er vårt mål å sørge for at selgerne støtter dine strategiske forretningsmål. Å øke prestasjonene i en salgsorganisasjon kan være den raskeste og mest effektive måten å påvirke selskapets samlede resultat.

Uansett hvilken strategi du har – øke marginene, øke inntektene fra eksisterende kunder, skaffe nye kunder – vi kan bidra.

Strekk deg lenger enn dine konkurrenter
Mercuri Urval mener at i det lange løp kan suksess bare oppnås ved å bygge sterke kunderelasjoner. Dette oppnår du ved å skaffe deg innsikt i dine kunders virksomheter, inklusiv deres viktigste utfordringer. Med denne innsikten legger du grunnlaget for bedrede salgsprestasjoner og økte markedsandeler.

Vår kundepersepsjonsanalyse går utover tradisjonell kundetilfredshetsmåling. Vi gjennomfører dybdeintervjuer med dine nøkkelkunder for på denne måten å kunne skaffe deg innsikt i hvilke konkrete forventninger de har til deg og dine konkurrenters bidrag til deres virksomheter – hvordan dine løsninger kan bidra til deres suksess. Med forståelse for den enkelte kundes virksomhet, kan du mer effektivt identifisere og dekke kundens spesifikke behov.  

Utviklingen – trinn for trinn

1. Analyse
Vi evaluerer din organisasjons samlede virksomhet, og vi analyserer dine  kunders oppfatning av ditt selskap. Prosessen gir økt kunnskap om hvordan dine selgere bør tilnærme seg sine kunder. I tillegg vil prosessen sende et signal til dine kunder om at de er viktige for deg, og at du har et ønske om å styrke ditt bidrag til deres resultater.

2. Design
I nært samarbeid med deg vil vi bidra med å utforme en mer optimal salgsmodell, organisere salgsarbeidet, samt definere nødvendig kompetanse for at dine selgere skal lykkes i fremtiden, en fremtid som stadig endrer seg. Sørg for at dine selgere gjør det samme.

3. Utviklingen
Ved hjelp av psykometrisk profilering, kognitiv testing og grundige dybdeintervjuer, evaluerer vi menneskers potensial for å skape forbedrede salgsresultater. På denne bakgrunnen hjelper vi deg med å fylle eventuelle kompetansehull og ta de riktige beslutningene om ressursbruk. Dette kan dreie seg om coaching av enkeltpersoner og grupper, slik at de utvikler riktige holdninger og atferd. Det kan videre dreie seg om rekruttering og utvelgelse av talenter på nysalg, eller støtte til enkeltpersoner som ønsker å gå videre til andre utfordringer internt eller eksternt.

4. Implementering og oppfølging
6 til 12 måneder etter at din virksomhet har vært gjennom en omstilling, og når driften skal være i rute, gjennomfører vi en utviklingssamtale for å måle resultater og identifisere eventuelle behov for videre aktiviteter.

Les mer om forbedrede salgsresultater.