Produkter og tjenester

Tilpass virksomheten din til markedet

Markedstilpasning av organisasjonen

Gjennomføring av nødvendige inntekts- eller kostnadstilpasninger er en av de vanskeligste utfordringene en leder står overfor. Desto mer kritisk er omstilling for fremtidig suksess. Vi har erfaringer som kan hjelpe deg på veien.

RightShape™ er mer enn bare et fint navn for omstilling og nedbemanning. Markedstilpasning innebærer mer enn å justere kostnadene i forhold til inntektene.

Mercuri Urval RightShape™ er en strategisk prosess med sikte på å oppnå resultater gjennom nødvendig og vesentlig omstilling – mens du forbereder bedriften på ny vekst.

RightShape™ ved Mercuri Urval
Mercuri Urvals RightShape™-prosess omfatter tre sentrale elementer som gjør det mulig å forme virksomheten din for fremtiden.

1. Etter å ha designet din nye selskapsstruktur, er det viktig at dine medarbeidere gjennomfører de nødvendige endringene. Dette bør medføre en strategisk vurdering av humankapitalen, først og fremst for å identifisere hvem som best kan møte utfordringene i fremtiden – og forutsi hvordan de vil håndtere det.

2. En profesjonell, støttende og effektiv håndtering av ansatte som blir omplassert vil etterlate et godt inntrykk av virksomheten og dens ledelse, både blant dem som må forlate organisasjonen og blant dem som skal være med å videreutvikle den.

3. Skreddersydd coaching av lederne gjør dem i stand til å gjennomføre de nødvendige omstillingene på en effektiv og god måte.

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi bidra til å tilpasse din virksomhet til morgendagens marked.